Obyvatelé Chabařovic se bouří proti továrně na likvidaci pneumatik

25. únor 2013

Vedle palivového kombinátu nedaleko jezera Milada na Ústecku by měla stát továrna na likvidaci pneumatik a plastů. To se nelíbí některým obyvatelům Chabařovic. I přes námitky investora ji označují za spalovnu.

Technologie, kdy se odpad rozpadá působením tepla, označují odpůrci za skrytou spalovnu. Podle nich není u nás dostatečně vyzkoušená. Podle chabařovického zastupitele za ODS Jiřího Hladíka investoři nepředložili věrohodné dokumenty:

„Ve světě sice podobná zařízení v provozu jsou, ale výsledky jsou velmi problematické. Ty provozy se uzavírají, protože nejsou schopni dosáhnout projektovaných výsledků.“

„Nevěříme těm závěrům, že opravdu nedojde k žádné zvýšené zátěži. Bojíme se sloučenin oxidů dusíku a síry, rakovinových látek, které v tom procesu budou vznikat,“ říká Hladík.

Spolumajitel firmy Rosetinor Martin Prachař se brání - o spalovnu podle něj nejde, odpad se bude teplem rozpadat v uzavřeném prostoru:

„Dochází k tomu, že se rozkládá odpad na plynnou složku, která je následně v chladícím zařízení. Část zkapalní, ta se vyvede do jímacích zásobníků. A pak tam zbydou pevné části. To nemá nic společného se spalováním.“

Plyn se má použít k výrobě elektřiny a kapalina v chemickém průmyslu. Martin Prachař odmítá i další zatížení životního prostředí:

„A znovu to prokážeme veškerými měřeními a certifikáty, které k tomu budou k dispozici. Technologii naopak chceme otevřít veřejnosti.“

Odpůrci se ale také obávají, že postavením továrny nedaleko plánované rekreační oblasti kolem jezera Milada se přijdou vniveč miliardy korun vynaložené na rekultivace.

Krajský úřad nařídí začátkem týdne podrobné prozkoumání vlivu záměru na životní prostředí.


Zvětšit mapu
autor: hau
Spustit audio