Nový občanský zákoník: Muži budou mít více času na popření otcovství

17. prosinec 2013

Pokud muž do tří let věku dítěte neodhalí, že potomek ve skutečnosti není jeho, nemá už nárok, aby popřel otcovství. Musí tak nadále platit výživné. Tuto praxi změní od ledna nový občanský zákoník. Manžel bude moci popřít otcovství až do chvíle, kdy dítě oslaví šesté narozeniny.

Následující situace je fiktivní, podobné příběhy se nicméně stávají mnoha českým rodinám:

Když manželka Karlu Novotnému oznámila, že je těhotná, měl obrovskou radost. Čekali dceru a Karel se automaticky nechal v matrice zapsat jako hrdý otec. Jenže idyla skončila po roce. Manželka požádala o rozvod a odstěhovala se i s dcerou k jinému partnerovi, se kterým měla už dlouho tajný poměr.

Karel proto začal pochybovat o tom, jestli je biologickým otcem dítěte. Nechal si udělat testy DNA, které jeho obavy potvrdily. Rozhodl se proto, že popře u soudu svoje otcovství, aby nemusel platit na dceru výživné. Měl ale smůlu. I po rozvodu tak Karel posílá každý měsíc peníze na cizí dítě, na které jeho biologický otec nic neplatí.

Původní lhůta pro popření otcovství byla do půl roku dítěte. Novela zákona o rodině ji nedávno prodloužila na tři roky. Nový občanský zákoník ji pak posunul až do šesti let věku dítěte.

„Dosavadní popěrná lhůta byla kritizována i Ústavním soudem. Z těchto důvodů nový občanský zákoník prodlužuje objektivní lhůtu pro popření otcovství až na šest let a zároveň připouští možnost, aby muž, který nestihl popěrnou lhůtu, požádal soud o prominutí zmeškání této lhůty,“ vysvětluje spoluautor zákoníku František Korbel.

Tedy například když se manžel vrátí po deseti letech z vězení a doma najde sedmileté dítě, soud by zřejmě udělal výjimku.

Odborník se obává o psychiku dětí

Jak budou soudy postupovat, popsal prezident Soudcovské unie Tomáš Lichovník: „Návrh v případě, kdy lhůta proběhla, nemusí podávat nejvyšší státní zástupce, ale záleží na soudu, zda případně v nějakých naprosto mimořádných případech může i soud prominout zmeškání lhůty. Jenom tam je podmínka, vždycky to musí být v zájmu dítěte.“

Obecná lhůta šesti měsíců ale nebude úplně zrušena. Manžel se třeba rozhodne prověřit u čtyřletého potomka DNA; od chvíle, kdy má oprávněné důvody k pochybnostem – testy ukázaly, že dítě není jeho – má půl roku na to, aby požádal o popření otcovství.

Čtěte také

Podle dětského psychologa Václava Mertina ale může být delší lhůta problematická pro psychiku dětí. „Protože ve čtyřech pěti letech je vztah vytvořený poměrně pevně, pokud ten ,matrikový‘ otec funguje,“ upozorňuje.

Podle Mertina bude pro starší dítě největší zátěží, když se budou spory u soudů prodlužovat a ono bude žít v nejistotě.

autor: pbe
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...