Na Litoměřicku plánují zavést technologii plazmového zplyňování směsného odpadu. Ročně zpracují až 45 tisíc tun

9. červen 2023 09:54

Od roku 2030 chce česká vláda zásadně omezit ukládání komunálního odpadu na skládkách. Na řadě míst v Ústeckém kraji začínají proto řešit nerudovskou otázku: kam s ním? Skládka SONO plus na Litoměřicku například uvažuje o zavedení nové technologie v rámci zpracování odpadu. Jde o metodu tzv. plazmového zplyňování. 

Tato technologie není založená na energetickém využití odpadu, ale na principu recyklace. Systém spočívá v tom, že se opad zahřeje na velmi vysokou teplotu zhruba 3-4 000 stupňů C. Z odpadu pak vzniknou dvě složky. Jedna je syntetický nebo uměle vytvořený plyn – použitelný například v automobilovém průmyslu, výrobě pohonných hmot. Druhou látkou je pevná složka, ze které se vyrábějí například betonové nebo stavební polotovary.

Zajímavé na celém procesu je, že nevzniká žádná kapalná složka. Podobné nakládání s odpady už testuje například Akademie věd ČR. Ve světě zařízení na zpracování odpadu už běžně fungují například ve městě Nagoya v Japonsku.  

Tato technologie je zamýšlená jen pro litoměřický okres, kde lidé každoročně vyprodukují na 45 tisíc tun odpadu. Ten by se před samotným zahříváním ale musel ještě rozmělnit na menší části. Třeba zástupci Roudnice nad Labem nebo Litoměřic a Terezína tuto alternativu ke spalovnám odpadu vítají.

Kdy by tato technologie mohla začít na Litoměřicku fungovat, není zatím rozhodnuto. V současnosti jde o fázi úvah a řekla bych předprojektových kroků. Pokud se tato technologie teď začne připravovat, pak by její realizace podle předsedy rady SONO Plus Petra Medáčka mohla začít v roce 2028-2029. Tomu ale bude předcházet projednávání vlivu na životní prostředí, jednání s krajem, jednotlivými městy, obcemi.

Spustit audio