Most se chce domluvit s majiteli bytů na výpovědích pro problémové nájemníky

3. červenec 2020 09:00

Vedení města Most se chce domluvit s pronajímateli bytů na podpisu memoranda, podle kterého by problémoví nájemníci dostali okamžitou výpověď z nájmu.

Město si od toho slibuje řešení problémů s hlukem a nepořádkem v některých městských částech. Musí proto oslovit všechny, kteří byty pronajímají.

Pilotní projekt výboru zastupitelstva města pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů se zatím týká Dobnerovy ulice.

Most chce pronajímatelům nabídnout to, že pokud rychle ukončí nájemní smlouvu s problémových nájemníkem, tedy s někým, kdo vyhazuje odpadky z oken, dělá v noci hluk a nepořádek, nebo slovně napadá sousedy, tak mu pomůže najít nájemníka nového, který má práci a který bude bezproblémový.

Pronajímateli bude navíc město v době, než se takový nájemník najde, platit nájem samo.

Podle dat, kterými město Most disponuje, je v Dobnerově ulici z celkově více než 700 bytů pronajímaných zhruba 50 %. Jejich majitelé jsou z celé republiky i ze zahraničí, například z Ukrajiny nebo Izraele.

Nájem budou moci získat jen pracující, kteří v Mostě žijí

Podmínkou města při shánění nových nájemníků je, že budou mít dlouhodobě práci a musí žít v Mostě už několik let.

Výbor zastupitelstva města pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů, který se záměrem přišel, spolupracuje s neziskovými organizacemi. Podle vedení výboru právě ty dokáží vybrat takové nájemníky, o kterých ví, že budou bezproblémoví a budou si bydlení vážit.

Během prázdnin chce Most kontaktovat většinu pronajímatelů – v září by mělo být jasné, kolik z nich na memoranbdum s městem přistoupilo.

autor: Jan Beneš
Spustit audio

Související