Ludvík Frejka – komunistický novinář, architekt první pětiletky a oběť komunismu z Liberce

30. říjen 2023

Jedním z 11 lidí odsouzených k smrti ve vykonstruovaném politickém procesu s Rudolfem Slánským byl liberecký rodák Ludvík Frejka.

Na berlínské Vysoké škole obchodní vystudoval ekonomii a na počátku 20. let vstoupil do komunistické strany. Pracoval v jejím aparátu a přispíval do stranického tisku.

V prosinci 1938 odešel do Anglie. Britové ho však jako komunistu a nepřátelského cizince internovali. Po napadení Sovětského svazu působil jako ekonomický poradce komunistických členů exilové Státní rady a dále vykonával novinářskou činnost.

Od roku 1945 byl tajemníkem ústřední národohospodářské komise při ÚV KSČ. V červnu 1948 se stal přednostou národohospodářského odboru Kanceláře prezidenta republiky Klementa Gottwalda a tajemníkem Ústřední plánovací komise.

Řada historiků Frejku označuje za architekta poválečné dvouletky a první pětiletky.

Ludvík Frejka

V lednu 1952 byl zatčen a obviněn, že jako agent britské tajné služby sabotoval plnění národních hospodářských plánů a pomáhal udržovat ekonomickou závislost republiky na kapitalistických státech.

Jeho syn dokonce napsal předsedovi Státního soudu v Praze dopis, v němž požaduje pro svého otce trest smrti. Ten byl vykonán oběšením v pankrácké věznici 3. prosince 1952.

Frejka byl v roce 1963 plně rehabilitován a o pět let později mu byl udělen Řád republiky in memoriam.

autor: Milan Knotek
Spustit audio