Komunální volby 2022 – speciál z Litoměřic

9. září 2022 09:26

V letošním roce kandiduje v Litoměřicích devět politických subjektů, tedy o jeden méně než v roce 2018.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky.

  1. Litoměřice dlouhodobě trápí hustý provoz ve městě, zejména ve špičkách. Jak byste tuto situaci řešili?
  2. V Litoměřicích lidé jen těžko shánějí nové bydlení. Jak by mohlo město situaci zlepšit?
  3. Co byste udělali s nedostatkem parkovacích míst ve městě?
  4. Chcete pokračovat v projektu geotermální energie, s pomocí které by se jednou měly vytápět domy a byty ve městě? Odůvodněte svůj názor.

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Litoměřicích:

ANO 2011

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT — sdružení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK

KSČM a nezávislí kandidáti pro Litoměřice

Naše Litoměřice

Občanská demokratická strana

SEVEROČEŠI - LITOMĚŘICE

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ A SPORT A ZDRAVÍ LITOMĚŘICE

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Více pro Litoměřice

ANO 2011

1. Litoměřice dlouhodobě trápí hustý provoz ve městě, zejména ve špičkách. Jak byste tuto situaci řešili?

Dopravní zácpy dobách dopravních špiček

Máme zde sice dva mosty přes Labe, ale i tak bohužel dochází skoro pravidelně k zácpám v dobách dopravních špiček především na příjezdu od Terezína.

O plánovaných obchvatech či spojkách se nám může doteď jenom zdát.

Chceme prosadit a urychlit řešení optimální varianty jihovýchodního obchvatu města s důrazem na odklonění tranzitní dopravy – od Tyršova mostu, ulicí Mezibraní, Marie Pomocné (podél autobusového nádraží) směr Třeboutice a za kasárnami a Zahradou Čech opětovné napojení na ulici Českolipskou, čímž se uleví kruhové křižovatce Na Kocandě a ulici Českolipská.

Ve hře je i tzv. západní přivaděč, který se stal prioritní stavbou Ústeckého kraje. Chceme prosazovat jeho urychlenou realizaci a budeme maximálně spolupracovat na výkupech zbývajících pozemků a podílet se na úpravě parametrů projektové dokumentace hlavně v oblasti vyústění u Pokratických závor. Cílem je rozptýlení dopravní zátěže po městě mezi více komunikací (se striktním zákazem vjezdu…(zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

2. V Litoměřicích lidé jen těžko shánějí nové bydlení. Jak by mohlo město situaci zlepšit?

Zajistíme dostupné bydlení pomocí osvědčené družstevní výstavby.

Město by do něj vložilo pozemky a projekt. Poté si družstvo vezme úvěr a nechá postavit bytové domy. Po kolaudaci budov budou do družstva vstupovat další členové. Z vybraného nájemného bude družstvo splácet úvěr. Po splacení úvěru by byty byly převedeny do jejich vlastnictví. Nechceme čekat, zda někdy někdo vypíše dotační titul a my se tak dočkáme potřebných parkovacích domů, parkovacích systémů, odstavných parkovišť. Dnešní rotační systémy umožňují, že na ploše pro parkování dvou automobilů „zaparkuje“ až dvanáct automobilů. Tuto problematiku chceme řešit pomocí PPP projektů, kdy soukromý investor realizuje stavbu, kterou má poté v nájmu. Po vypršení nájemní smlouvy objekt získá zpět město. Nezapomínáme ani na ostatní oblasti např. výstavbu multifunkční haly, fotbalového hřiště s umělým povrchem, lehkoatletického oválu, podporu spolků a spolkových aktivit, zachování kvality a šíře sociálních služeb, úroveň školství a mimo…(zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

3. Co byste udělali s nedostatkem parkovacích míst ve městě?

Parkování ve městě je stále se zvětšujícím problémem. Vedení města řadu let, zejména před volbami, slibuje výstavbu parkovacích domů. Žádný z nich se nedostal dál něž na papír, bohužel. Dokonce jsme o jednu plochu pro výstavbu parkovacího domu, už díky laxnosti vedení města, přišli. Neustálé čekání na vhodný dotační titul není řešením, stejně jako jim není nahodilé zavádění jednosměrek, či vytváření nových rezidenčních zón. Kdy, bez ucelené koncepce, problém jen přesouváme jinam. Vládnoucí koalice, odmítala během posledních dvou volebních období prakticky všechny naše návrhy, nápady na zlepšení situace.

Garantovat parkování pro každého je mýtus. Panelová sídliště nebyla dimenzovaná na vysoký počet automobilů. Za posledních čtyřicet let se počet automobilů více než zdesetinásobil a dnes není výjimkou, že domácnosti mají více než jeden automobil. Situaci dále zhoršuje skutečnost, že je v historické zástavbě kromě bytových jednotek situováno také velké množství firem.

Nemáme kouzelnou hůlku…(zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

4. Chcete pokračovat v projektu geotermální energie, s pomocí které by se jednou měly vytápět domy a byty ve městě? Odůvodněte svůj názor.

„Geosolar a dostupné bydlení patří mezi naše priority“

Hnutí ANO se snaží o změnu v našem městě již dvě volební období. V řadách opozice je možnost prosazování programu a myšlenek prakticky nulová. A jaké jsou naše priority? Energetická soběstačnost města – tento cíl je již na dohled. Projekt GEOSOLAR se dotkne pozitivně peněženek nás všech díky levné energii z obnovitelných zdrojů. Geotermální zdroj dohřívaný celoročně z fotovoltaických panelů zajistí cca 50 procent spotřeby tepla.

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT — sdružení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK

Kandidující subjekt nevyužil možnosti prezentovat své postoje v tomto pořadu.

KSČM a nezávislí kandidáti pro Litoměřic

1. Litoměřice dlouhodobě trápí hustý provoz ve městě, zejména ve špičkách. Jak byste tuto situaci řešili?

Pro zlepšení automobilového provozu ve městě je nutné dokončit západní přivaděč z mostu gen. Chábery a začít s výstavbou východního obchvatu. V uzlových bodech ve městě pak instalovat chytré, vzájemně komunikující semafory (např. ul. Na Valech, před sjezdem na Mlékojedy, u OC Na Soutoku a v ul. Českolipská). Obdobně jako v Děčíně, ve kterém realizace proběhla s ČVUT Praha. Zároveň je nutné snížit celkový počet aut v přeplněných ulicích. Nechceme ale jít cestou represivních opatření, ale naopak rozšířením stávající dopravní infrastruktury. Stěžejní je udržení bezplatné MHD, vznik nových zastávek a rozšíření linek. Vzhledem k železniční trati Lovosice – Česká Lípa, která prochází naším městem, chceme zřídit nové vlakové zastávky u OSSZ (Seifertova) a na Kocandě (pod nemocnicí). Ve městě by pak zřízením těchto dvou nových zastávek vznikl jakýsi „městský vlakový spoj z Kocandy až na Cihelnu, který by mohli denně užívat např. cestující do nemocnice, či během Zahrady Čech její návštěvníci.

2. V Litoměřicích lidé jen těžko shánějí nové bydlení. Jak by mohlo město situaci zlepšit?

KSČM dlouhodobě považuje otázku bydlení za svou prioritu a tlačí na výstavbu obecních a družstevních bytů, které budou skutečně sloužit občanům k bydlení a omezí zisky spekulantů na trhu. Odmítáme drastický růst nákladů na bydlení. Nesmíříme se s tím, aby si mladé rodiny nemohli dovolit kvalitní bydlení. Stejně tak odmítáme, aby důchodci, kteří celý život poctivě pracovali, neměli na zaplacení energií. Prosazujeme proto výstavbu městských bytů, financovanou z veřejných zdrojů. Nájemné v těchto bytech nastavíme tak, aby bylo dostupné. Vedle výstavby městských bytů podporujeme i družstevní výstavbu se zapojením města. V Litoměřicích se vhodné stavební pozemky pro tyto cíle nalézají v někdejších vojenských kasárnách, která dnes město vlastní. V souvislosti s růstem nákladů na bydlení podporujeme i zapojení města do projektu na výrobu vlastní energie, nezávislé na dovozu fosilních paliv ze zahraničí, kterou by občané Litoměřic užívali za ceny nižší, než jaké aktuálně diktuje trh.

3. Co byste udělali s nedostatkem parkovacích míst ve městě?

U stávajících parkovišť obsluhujících zejména centrum města chceme zavést chytré parkování, obdobně jako je tomu např. v Českém Krumlově. Zároveň musíme rozšiřovat systém "STOP and Ride" - vylož věci a jeď pryč. Zejména sídliště (ale bohužel už nejen ta) mají ohromný problém s nedostatkem parkovacích míst. Situaci lze okamžitě řešit budováním provizorních odstavných parkovišť na pozemcích v majetku města. Je ale nutné začít s výstavbou parkovacích domů ve městě. Problém zde představují velké náklady na výstavbu, kterou si město čistě z vlastních zdrojů v tuto chvíli nemůže dovolit realizovat v takovém rozsahu, v jakém je potřeba. Nebráníme se proto ani možnosti PPP projektů, tedy spolupráce města a investorů. Kdy samospráva např. poskytne pozemky, investor postaví parkovací plochu, po určitou dobu ji má v nájmu od města a v budoucnu je parkovací plocha převedena do vlastnictví města.

4. Chcete pokračovat v projektu geotermální energie, s pomocí které by se jednou měly vytápět domy a byty ve městě? Odůvodněte svůj názor.

Je potřeba provést zásadní hloubkovou nezávislou analýzu projektu. Současné nastavení projektu, tedy vědecko – výzkumného střediska, fungujícího na bázi spolupráce několika vysokých škol, utrpělo covidovou pandemickou situací. Na druhou stranu, provoz výzkumného střediska je závislý na vnějších finančních prostředcích z EU. Dlouhodobé nastavení výzkumného centra musí směřovat k finanční udržitelnosti bez finanční pomoci našeho města.

EU aktuálně vyčleňuje velké finanční prostředky na pomoc strukturálně postiženým regionům. Mezi tyto regiony patří i Ústecký kraj. Peníze mohou jít i na přeměnu ekonomiky a nové energetické zdroje. Této šance musí naše město využít např. získáním dotací pro projekty na výrobu vlastní energie z obnovitelných zdrojů, ovšem tak, aby z výsledného řešení profitovali právě obyvatelé Litoměřic levnějšími cenami energií. Zde se nabízí zapojení domovních samospráv (SVJ) nejen v panelových domech při budování „ostrovní“ sítě solárních elektráren v katastru města.

Naše Litoměřice

1. Litoměřice dlouhodobě trápí hustý provoz ve městě, zejména ve špičkách. Jak byste tuto situaci řešili?

Víme o tom, že už bylo vypracováno několik dopravních studií. Po volbách se s nimi musíme seznámit a zjistit, co už bylo realizováno, co nikoli a jaké návrhy jsou k optimalizaci dopravy vhodné. Nejsme schopni říci žádné snadno realizovatelné řešení, které možná ani neexistuje.

Radnice už v minulosti udělal velmi vstřícný krok tím, že zavedla městskou hromadnou dopravu pro cestující zdarma. Na druhou stranu je podporována výstavba na okraji města, konkrétně na Miřejovické stráni, kde však není žádní občanská infrastruktura, Nenajdeme tam obchod, školské zařízení, nic. Vše je relativně daleko a všichni tedy používají auto. Tedy se automaticky zvyšuje počet aut zajíždějících tam, kde nějaké služby pro obyvatele jsou.

Naděje nevkládáme ani do již dlouho připravovaného přivaděče na most gen. Chábery. Navíc se jedná o investici Ústeckého kraje. Pokud uvážíme ekonomické náklady a dopravní přínos, domníváme se, že by příliš výhodné nebylo.

Naopak stále velmi exponovaný je Tyršův most a průjezd n… (zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

2. V Litoměřicích lidé jen těžko shánějí nové bydlení. Jak by mohlo město situaci zlepšit?

Existují pouze dvě možnosti. Přestat prodávat městské byty a naopak začít stavět pro tzv. „startovací bydlení“. Bohužel radnice v poslední době prodávala prázdné bytové jednotky čistě tržním systémem, tedy všechny si je např. koupil jeden člověk, který zaplatil nejvíce. Na druhou stranu o prodeji se téměř nikdo nedozvěděl, jelikož byl zveřejněn pouze na úřední desce.

Výstavba startovacích bytů dopadla také neslavně, celý projekt byl zastaven a předmětný pozemek se stavbou opět aktuálně prodán soukromému vlastníkovi.

Je nutné udělat revizi nevyužívaných budov ve městě a zejména pak v obou areálech kasáren a zjistit, kde by byla možnost realizace přestavby na byty.

3. Co byste udělali s nedostatkem parkovacích míst ve městě?

Dosáhnout toho, aby byli s parkováním spokojeni úplně všichni občané a zároveň ti, kteří do Litoměřic přijíždějí, je nereálné. Chceme ale udělat vše proto, abychom se ideálu co nejvíce přiblížili. Řešení vidíme v kombinaci nástrojů na základě důkladné analýzy a srozumitelné vize. Zajistit dostatek parkovacích kapacit je možné vyhledáváním vhodných ploch k budování nových parkovišť, nebo parkovacích domů tak, aby byly ve vhodných lokalitách a co nejlépe navázané na síť městské hromadné dopravy. Problém s nedostatkem místa ve městě může vyřešit vertikální systém parkování.

Jde o nadzemní rotační parkovací systém parkovacího zakladače pro 12 automobilů. Tato verze lze na míru upravit potřebám dané lokality. Pomoci zlepšit situaci s parkováním může také změna myšlení a chování lidí, důležitá je osvěta. Parkovací místa mnohdy zabírají firemní vozidla, obytné vozy či karavany. Vše zmíněné vyžaduje významné investice, nalezení politické shody a hlavně diskusi s občany.

4. Chcete pokračovat v projektu geotermální energie, s pomocí které by se jednou měly vytápět domy a byty ve městě? Odůvodněte svůj názor.

Nechceme. Jedná se o projekt, který nemůže realizovat město velikosti Litoměřic. Pracuje se na něm už cca 20 let. V tisku jsme si vždy přečetli, jak vše bude fungovat v roce 2011, potom to bylo prodlouženo na rok 2014 a stále dál. Radnice nikdy neúspěch geotermálního vrtu nepřiznala, pouze se v tichosti místo výroby tepla a elektrické energie nedávno začalo mluvit o výzkumném projektu. Tedy po 20-ti letech práce a několika jistých termínech uvedení do provozu zjišťujeme, že se opět zkoumá. Pokud by byla výroba energie pomocí „horké suché skály“ životaschopná, už by jí vyráběly komerční firmy. Ale to se nestalo. Proč? Obrovské investice a výsledek nejistý. Nikdo neví, kdy a zda se investice v řádu miliard vrátí. Je třeba si přiznat a na rovinu říci, že se to zkrátka nepovedlo (což se může stát) a pokusit se eliminovat finanční ztrátu, která tímto projektem vznikla.

Občanská demokratická strana

1. Litoměřice dlouhodobě trápí hustý provoz ve městě, zejména ve špičkách. Jak byste tuto situaci řešili? 

Problémem je tranzitní doprava na silnici I/15, kterou vlastní stát a na II/261, která patří Ústeckému kraji. Ke snížení dopravy po městě byly zavedeny nové linky MHD, která je bezplatná. Spolupracujeme s krajem na stavbě přivaděče, který by ulevil ulicím Žernosecká, Švermova, Mrázova, Vojtěšské náměstí a Komenského. Tento záměr se podařilo prosadit mezi strategické investice kraje. Také jednáme s ŘSD o změně trasy silnice I/15. Ta by měla ulevit Želeticím, ulici Mezibraní, Na Kocandě a Českolipská. Tato stavba zabere roky, a proto jsme začali již loni připravovat vybudování velké kruhové křižovatky na výjezdu od OC Na soutoku. Pokud ve volbách uspějeme, rozjedeme výstavbu této kruhové křižovatky, budeme dále s krajem posouvat výstavbu přivaděče a zároveň jednat s ŘSD o urychlení výstavby obchvatu. Spolu s tím budeme prosazovat budování míst pro skútry a kola u škol, abychom podpořili i další způsob dopravy po městě. Spolu s tím se pokusíme udržet bezplatnou MHD. 

2. V Litoměřicích lidé jen těžko shánějí nové bydlení. Jak by mohlo město situaci zlepšit? 

Lepší dostupnost bydlení je jeden z problémů, které je nutné řešit. Na rozdíl od jiných měst se snažíme udržet živé centrum města, a proto si ponecháváme ve vlastnictví byty v centru, kde jsou stanoveny nekomerční výše nájmů, a tak tomu i zůstane. Mimo to máme ve městě velké množství bytů pro seniory. Konzultacemi se snažíme pomáhat soukromým investorům s přípravou jejich projektů bytových domů – jeden z nich byl nyní zahájen v ulici Daliborova. Jako jeden z hlavních bodů programu pro nadcházející volby pak máme rekonstrukci objektu v Želeticích, kde zajistíme cenově dostupné bezbariérové byty pro seniory v přízemí a byty pro mladé rodiny ve vyšším patře. Spolu s tím po vzoru Plzně či Kadaně vytvoříme v části bytového fondu města systém prostupného bydlení se zásadou „lepší bydlení pro ty, kteří pracují na zlepšení své sociální situace“. Pokud nám to bude umožněno, budeme v dalším volebním období i nadále aktivně nabízet rozvojové plochy města k bytové výstavbě.

3. Co byste udělali s nedostatkem parkovacích míst ve městě?

Každý rok přibývá automobilů, ale historické centrum, ani sídliště budovaná v dobách, kdy se počítalo s maximálně jedním vozem na osm bytových jednotek, však nejsou nafukovací. Za poslední tři roky jsme navzdory tomu vybudovali 111 nových zpevněných parkovacích míst a projekčně máme připraveno dalších 314. Chceme vybudovat parkovací dům Růžovka a parkoviště v lokalitách Jiřího z Poděbrad (pod hokejbalovým hřištěm), pod Tyršovým mostem, v Mezibraní a pro zaměstnance přetížené školní čtvrti v ulicích Boženy Němcové, Osvobození a Svojsíkova chceme postavit parkovací místa v ulici Nerudova u gymnázia. Na sídlištích budeme pokračovat i v úpravách již nevyužívaných veřejných prostranství (jako nedávno dokončená stání v ulici Liškova a Mládežnická) tak, abychom vytvářeli i nová parkovací místa. Na řadu přijde vnitroblok Vrchlického-Jungmannova, plocha u nákupního střediska Střed a u nákupního střediska Luna. Pro žáky, studenty, zaměstnance i rodiče připravíme u škol stání pro kola a skútry.

4. Chcete pokračovat v projektu geotermální energie, s pomocí které by se jednou měly vytápět domy a byty ve městě? Odůvodněte svůj názor.

V dnešní nejisté době je nutné být co nejvíce soběstačnými zejména v energetickém smyslu. Můžeme být proto rádi, že jsem se již před více než deseti lety vydali na cestu přípravy unikátního geotermálního projektu, jehož výjimečnost spočívá v tom, že by využil zemské teplo i v lokalitě, kde není žádná aktivní sopka (narozdíl například od Islandu). Cesta to byla komplikovaná, protože k této metodě neexistovala v ČR ani legislativa. Díky tomu nabyla řada obyvatel dojmu, že projekt se zastavil, ale opak je pravdou. Podařilo se vybudovat velké vědecko-výzkumné centrum. V projektu, který je prvním bodem našeho programu tak budeme samozřejmě pokračovat. Geotermální vrt překlopíme z fáze výzkumné do pilotní provozní fáze a doplníme ho o část panelů, které budou akumulovat sluneční teplo pro další využití pod zemí. Budeme pokračovat i v rozšiřování solárních panelů na městských objektech a vytvoříme systém, do kterého se budou moci zapojit i občané, aby snížili svoje náklady na elektřinu.

SEVEROČEŠI - LITOMĚŘICE

1. Litoměřice dlouhodobě trápí hustý provoz ve městě, zejména ve špičkách. Jak byste tuto situaci řešili?

Problém s hustým provozem je hlavně v době školního roku, kdy rodiče vozí děti do škol. Doprava stojí mezi 7:45 a 8:15. Poté se ulice vyprázdní a čeká se na další “školní” špičku v odpoledních hodinách. Tu ranní mohou vyřešit pouze rodiče dětí tím, že vyrazí autem o chvíli dřív, budou vodit děti pěšky nebo je nechají využívat systém městské hromadné dopravy zdarma. Důležité je také chytré nastavení semaforů, aby nezdržovaly provoz. Zvýšenou dopravu během dne je možné řešit tzv. východním obchvatem, který by ulehčil provozu na ulici Českolipská a odklonil by tranzitní dopravu směřující přes Tyršův most dál na Českou Lípu. Auta směřující do města od mostu Generála Chábery obvykle projedou plynule a v oblasti Vojtěšského náměstí se rozdělí do dalších směrů. Spíše, než hustota provozu, nás trápí nebezpečná jízda v některých částech města. To chceme vyřešit automatickými radary. A vracíme se na začátek. Rodiče se pak nebudou muset bát pustit děti pěšky do školy, nebudou je muset vozit a “šk… (zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

2. V Litoměřicích lidé jen těžko shánějí nové bydlení. Jak by mohlo město situaci zlepšit?

Máme kvalitní územní plán i doprovodné územní studie. To je dobrý základ pro další výstavbu. Úřad by se měl snažit vytvořit podmínky každému, kdo chce u nás stavět. Jestli je to individuální výstavba nebo developer s plánem výstavby desítek bytů. S ohledem na změny v poskytování hypoték a zvyšování úrokových sazeb se očekává významný nárůst zájmu o nájemní bydlení. Podle údajů realitních kanceláří se byt za rozumnou cenu pronajme v Litoměřicích během několika týdnů. Pokud budeme vstřícní k developerům a připravíme pozemky, je možné nové bydlení ve městě získat. Pozemek můžeme prodat nebo využít možnost prodat právo stavby, které garantuje využití pozemku pouze pro bydlení. Litoměřice jsou drahé město. To sebou přináší řadu výhod, mezi které patří třeba minimální problém s nepřizpůsobivými proti městům jako je Most nebo Ústí nad Labem. Naším úkolem je, zajistit takové zázemí, aby se lidem vyplatilo u nás bydlet. To se daří a chceme to dál rozvíjet.

3. Co byste udělali s nedostatkem parkovacích míst ve městě?

Ta otázka je špatně položená. Město nemá nedostatek parkovacích míst. Nedostatek parkovacích míst je na sídlištích, které na to nebyly v minulém století připraveny. Otázka by tedy měla znít, jak lidi ve městě naučit využívat vzdálenější parkovací místa, která jsou například v areálu kasáren u Zahrady Čech. Aby lidé parkovali ve svých garážích nebo dvorcích. To pak uvolní prostor na veřejných komunikacích. Nechceme čekat na možné dotace. Připravíme studie na jednotlivé parkovací domy včetně odhadu ceny. Místa nabídneme lidem k odkupu a zhodnocení tak svého bytu. Pokud bude mezi lidmi zájem, parkovací dům vznikne i bez dotace. Pak musíme zařídit, aby lidé své parkovací místo využívali. Zde nás dříve nebo později určitě čeká zpoplatnění parkování na veřejných komunikacích. První auto v rodině za minimální poplatek, druhé auto už za významnější poplatek. Druhá a třetí auta mohou zdarma parkovat právě v areálech kasáren nebo dalších vzdálenějších parkovištích.

4. Chcete pokračovat v projektu geotermální energie, s pomocí které by se jednou měly vytápět domy a byty ve městě? Odůvodněte svůj názor.

Jsme rozhodně pro pokračování projektu geotermální energie jako vědeckého projektu ve spolupráci se všemi partnery. Nyní nás projekt nestojí žádné větší finanční prostředky a byla by škoda vše zahodit. Určitě ale chceme o projektu více mluvit. Zvlášť v dnešní době, kdy všichni řeší zvyšující se ceny energií. Lidé si zaslouží mnohem více informací. I těch nepopulárních. Na to jsme ostatně poukazovali řadu let. Chceme více propojit město s teplárnou, kde vidíme klidně i možnost teplárnu koupit a provozovat. Pak by se tento zdroj energie určitě také hodil. Nechceme se ale na něj upínat zbytečně moc a budeme sledovat i další varianty, jak lidem ve městě udržet cenu tepla na nejnižší možné ceně. Teplárna již jde cestou spalování štěpky, máme zde fotovoltaiku a velký prostor ve využití střech městských budov. Lidé přechází na tepelná čerpadla. Město se může často inspirovat i od svých obyvatel.

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ A SPORT A ZDRAVÍ LITOMĚŘICE

1. Litoměřice dlouhodobě trápí hustý provoz ve městě, zejména ve špičkách. Jak byste tuto situaci řešili?

Město jako takové, nemá příliš možností situaci řešit ani ovlivňovat… Hustý provoz je zejména na průtahu městem a zde je správce komunikací kraj. Navrhované objízdné trasy kraj však nemá ve svých prioritách…

2. V Litoměřicích lidé jen těžko shánějí nové bydlení. Jak by mohlo město situaci zlepšit?

Využít dotačních titulů na obnovu starých staveb (zejména v obou kasárnách) pro vybudování bytového fondu. Dále podpora podnikatelů, kteří plánují výstavbu bytových jednotek v katastru města (Miřejovická stráň, centrum, kasárna)

3. Co byste udělali s nedostatkem parkovacích míst ve městě?

Vybudování parkovacích domů v blízkosti sídlišť a centra. Dále využitím částí zeleně (zatravňovací dlaždice)  podél cest (jako např. v ulici Mládežnická).

4. Chcete pokračovat v projektu geotermální energie, s pomocí které by se jednou měly vytápět domy a byty ve městě? Odůvodněte svůj názor.

Ano, po mnoha letech to vypadá, že realizace tohoto projektu začíná být reálná a současná energetická krize tyto projekty zrychlí.

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Kandidující subjekt nevyužil možnosti prezentovat své postoje v tomto pořadu.

Více pro Litoměřice

Kandidující subjekt nevyužil možnosti prezentovat své postoje v tomto pořadu.

Spustit audio