Komunální volby 2022 – speciál z Děčína

V letošním roce kandiduje v Děčíně 11 politických subjektů. Je to o jeden subjekt méně než v roce 2018, kdy se jich o hlasy voličů ucházelo 10.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky.

  1. Jak byste řešili nedostatek parkovacích míst ve městě?
  2. Jak by mělo město pomáhat obyvatelům v sociálně vyloučených lokalitách a jak tam zajistit pořádek a bezpečnost?
  3. Podporujete výstavbu jezu na dolním Labi u Děčína, nebo ne a proč?
  4. Děčínu ubývají obyvatelé. Jak byste chtěli tento trend zastavit?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Děčíně:

ANO 2011

Česká pirátská strana

Česká strana sociálně demokratická

Komunistická strana Čech a Moravy

Náš Děčín

Občanská demokratická strana

Severočeši Děčín

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Trikolora a Svobodní

Volba pro Děčín

Živý Děčín – STAN

ANO 2011

1. Jak byste řešili nedostatek parkovacích míst ve městě? 

Město Děčín má s parkováním dva problémy: leží v údolí a nemá moc prostoru k výstavbě parkovacích ploch, a naše sídliště rozhodně nepočítala s dvěma a více auty na byt. Řešení je v reorganizaci dopravy (zjednosměrnění ulic) a hledání dalších ploch v rámci revitalizací sídlišť i ve staré zástavbě. Hlavní však je záměr výstavby parkovacích domů. Jeden můžeme začít stavět okamžitě (Kamenická), na další se zkoumá proveditelnost (Kaštanová). Máme vytipovány další lokality ve městě, nemusíme však parkovací místa nutně stavět z městských peněz - investorem mohou být fyzické i právnické osoby. Je také třeba, aby každý nový bytový dům měl odpovídající počet míst pro auta, třeba v podzemí, jak je běžné jinde v Evropě. 

2. Jak by mělo město pomáhat obyvatelům v sociálně vyloučených lokalitách a jak tam zajistit pořádek a bezpečnost?

Chceme se zasadit o to, aby především v Děčíně žádné sociálně vyloučené lokality nebyly. Aby osoby, které vydělávají na špatné sociální situaci druhých, to u nás měly co nejsložitější. Čili nechceme dopustit koncentraci obyvatel v tísni na několika lokalitách. Nedopustíme žádné no-go zóny. Se sociálně potřebnými lidmi pak chceme pracovat jako dosud  - výborně se osvědčilo zaměstnávání těchto lidí v našem Středisku městských služeb, dobře funguje spolupráce s Úřadem práce v Děčíně. Rozvíjíme aktivity pro volný čas dětí a mládeže, řešíme drogovou problematiku, ve městě skončil hazard. Chceme pokračovat ve spolupráci i s neziskovými organizacemi, které v sociální oblasti skutečně pomáhají. 

3. Podporujete výstavbu jezu na dolním Labi u Děčína, nebo ne a proč?

Hnutí ANO je ve vedení Děčína už osm let a po celou dobu vyjadřuje jasnou podporu výstavbě vodního díla Děčín. Děláme to nejen slovy, ale i celou řadou aktivit, máme na kandidátce odborníky, kteří mají příslušným ministertvům k projektu hodně co říci. Plavba po Labi k našemu městu vždycky patřila a  chceme, aby tomu bylo i nadále. V dnešní složité době pak k tomu přistupuje i další efekt téhle stavby - totiž výroba elektřiny ve vodní elektrárně, která je součástí projektu. Jsme přesvědčeni, že stavba je navržena natolik ekologicky přívětivě, že její dopady budou jednoznačně kladné. Je třeba rozhodnout o výstavbě co nejdříve, vázne na tom i schválení územního plánu, který Děčín nutně potřebuje pro svůj další rozvoj. Závisí na tom mimo jiné také další perspektiva lodního školství. 

4. Děčínu ubývají obyvatelé. Jak byste chtěli tento trend zastavit?

Město Děčín potřebuje rozvoj, musí být atraktivní nejen pro turisty, ale také pro občany. Spolupracujeme s hospodářskou komorou na podpoře podnikání a zaměstnanosti, podporujeme celou školskou soustavu  - od mateřských, kterými vytváříme podmínky pro zaměstnání žen po rodičovské dovolené, přes základní pro všestranný rozvoj osobnosti dítěte, střední s důrazem na využitelnost oboru v profesním životě mladých lidí, až po školství vysoké, vždyť Děčín je díky působení ČVUT také univerzitním městem. Šestým rokem usiluji o získání ploch nádraží Děčín - východ včetně nádražní budovy pro vznik rozvojové zóny města. Jsem hrdý na to, že jsme jako hnutí ANO mohli výrazně přispět k rozhodnutí o dostavbě děčínské nemocnice, připravujeme stipendijní a stabilizační program pro lékaře i sestry. Podporujeme městskou dopravu, řešíme domovy pro seniory, pořádek,  bezpečnost a přívětivý život ve městě.

Česká pirátská strana

1. Jak byste řešili nedostatek parkovacích míst ve městě?

Nedostatek parkovacích míst je významným problémem prakticky všech obyvatel Děčína. Piráti Děčín ve svém novém programu nabízí řadu jednotlivých řešení, které povedou k výraznému navýšení počtu parkovacích míst na území celého města. Nejedná se však o jedno univerzální řešení, každé místo vyžaduje individuální přístup. Jedno z nejjednodušších řešení, které se dá aplikovat univerzálně je vytváření tlaku na odstranění autovraků z ulic. V mnoha čtvrtích (sídlištích) se také nabízí vytvoření nového systému stání (místo podélného šikmé) a tím zvýšení počtu parkovacích míst. Zásadní jsou pak výstavby parkovacích domů. Existuje například velmi dobře rozpracovaný návrh na parkovací dům ve Dvořákově ulici. Pokud z analýzy vyjde, že vše vychází (finančně, kapacitně, využitelnost..) pak je to jedno z velmi významných řešení. Dále musíme také vytvořit tlak na architektonické soutěže s prioritou parkování. Parkovaní je velké téma, ale my řešení máme. Piráti Děčín (jak sami vidíte) ví jak na to.

2. Jak by mělo město pomáhat obyvatelům v sociálně vyloučených lokalitách a jak tam zajistit pořádek a bezpečnost?

Zajistíme pravidelné kontroly technického stavu budov stavebním úřadem z hlediska technického, hygienického a požárního. Ke kontrolám budou přizváni i dotčené orgány z řad hygieny a hasičů. Z nalezených závad budou vyvozeny důsledky pro majitele těchto objektu v podobě nařízení k odstranění závad, vykonání rozhodnutí či sankcí. Důslednější spolupráce těchto orgánů musí vést ke zlepšení situace bydlení ve „vyloučených lokalitách“.

V současné době se na náš návrh připravuje inovativní řešení mapy kriminality, kdy městská policie, ale i státní policie budou mít přístup k jednotné mapě přestupků a dle toho můžou efektivně nasazovat hlídky v inkriminovanou dobu. Zvýšený dohled zajistí dodržování pořádku a podmínek občanského soužití. V neposlední řadě zde musí být systematická snaha o zapojení dětí a mládeže do zájmových kroužků a sportovních klubů.

3. Podporujete výstavbu jezu na dolním Labi u Děčína, nebo ne a proč?

Za poslední čtyři roky jsme absolvovali řadu seminářů, konferencí a to jak z pohledu jedné či druhé strany podporovatelů nebo odpůrců stavby jezu na Labi. Otázka je velmi složitá, ale náš postoj je v současné době velmi ovlivněn geopolitickou situací v Evropě. V otázce stavby jezu tak budeme tlačit na to, aby se toto téma opět otevřelo, ale i s velkým důrazem právě na energetickou soběstačnost a další strategické možnosti. Piráti Děčín se nestaví ani na jednu stranu a jsou pro urychlený otevřený dialog všech stran a všech pravdivých faktů.

Paralelně s otázkou či postavit jez se budeme aktivně podílet na hledání způsobu využití labských břehů a náplavek v souladu s ochranou přírody a potřebami občanů. Labe středem města. Zahájíme analýzu projektu “jezu” a budeme se z něj snažit využít jen část “úprava náplavek v Děčíně”. Nebudeme již déle čekat, jak dopadne stavba jezu, úpravu břehů zaplatíme z rozpočtu města a v případě realizace jezu, budeme chtít naše náklady proplatit od státu.

4. Děčínu ubývají obyvatelé. Jak byste chtěli tento trend zastavit?

Opět velmi komplexní otázka na kterou však máme řešení a tím je celý náš program – 20 bodů pro Děčín na piratidecin.cz. Pokud by se podařilo během následujících čtyř let prosadit velkou většinu bodů z tohoto programu věříme, že dojde k zastavení trendu poklesu obyvatel města Děčín. V současné době má Děčín 47 951 obyvatel, což je alarmující vzhledem k tomu, že si pamatujeme naše město jako padesátitisícové.

Základem opatření je řešení nedostatku bytů, tj. územní plán s prioritou změny užívání pozemků pro bydlení. Takových pozemků pro bytové domy, rodinné domy nebo pro domovy pro seniory je v Děčíně pořád dostatek. Jen to chce aktivní přístup. To co, ale také odvádí lidé pryč z Děčína je situace jak v oblasti bezpečnosti, trávení volného času, podpory rodin s dětmi, pracovní příležitosti, kvalitní vzdělávání či možnost následného studia. Jedním heslem – Děčín musí být fungující a opravené město. Pokud se bude obyvatelům v Děčíně dobře žít – nebudou mít v úmyslu toto město opustit.

Česká strana sociálně demokratická

1. Jak byste řešili nedostatek parkovacích míst ve městě?

Město Děčín by mělo zpracovat komplexní koncepci parkování včetně výstavby parkovacích domů se zelenou střechou např. u basketbalové haly 1550 m2, nebo části parku u kina Sněžník 9500 m2.

V strategickém a investičním plánu by měly být vyhrazeny finance na řešení nedostatku parkovacích míst.

2. Jak by mělo město pomáhat obyvatelům v sociálně vyloučených lokalitách a jak tam zajistit pořádek a bezpečnost?

Problém vyloučených lokalit je záležitostí nejen měst, ale i státních orgánů. Vlády, parlamentu, policie ČR.

Město Děčín zajišťuje pravidelný úklid vyloučených lokalit zaměstnanci Střediska městských služeb. Pořádek a bezpečnost městskou policií.

Je potřeba větší spolupráce města s příslušným útvarem PČR.

Stanovit konkrétní místa v rámci obce, která budou obsazována pěšími hlídkami PČR. Dále bychom podpořili změnu legislativy, kdy dlužníci města by vykonávali obecně prospěšné práce.

3. Podporujete výstavbu jezu na dolním Labi u Děčína, nebo ne a proč?

Chceme se věnovat aktivní podpoře výstavby jezu v Děčíně s cílem splavnění Labe. V současné době se jedná o strategickou záležitost s ohledem na zásobování zkapalněným zemním plynem /LNG/ pro potřebu průmyslu Ústeckého kraje.

4. Děčínu ubývají obyvatelé. Jak byste chtěli tento trend zastavit?

Chtěli bychom zahájit zpracování projektů na výstavbu startovacích bytů pro mladé a cenově dostupné bydlení pro seniory. S ohledem na ekonomicky omezené možnosti města ve čtyřletém období by měla být větší podpora státu městům v projektech EU nebo ministerstva pro místní rozvoj.

Rada města by mohla schvalovat přidělení městských bytů žádaným profesím, například učitelům, policistům, lékařům, tak, aby se např. zlepšila zdravotní péče.

Další možností jsou dotace pro studenty, finanční podpora za narozené děti i zřízením studentské rady města.

Komunistická strana Čech a Moravy

1. Jak byste řešili nedostatek parkovacích míst ve městě?

V posledních letech došlo k navýšení počtu parkovacích míst, avšak stále se zvyšuje i počet automobilů ve městě. Nejhorší situace kromě samotného centra města je v městských zástavách a sídlištích.

Co se týká centra města, jsme pro rapidní snížení cen jízdného v MHD, aby obyvatelé města byli motivováni využívat veřejnou dopravu spíše než osobní automobily. Dále jsme pro veřejnou městskou cyklo/koloběžkovou dopravu, kde budou v dispozici za symbolickou cenu k zapůjčení kola a koloběžky (např. u hlavního nádraží, městské knihovny, východního nádraží, větších obchodních center a vybraných autobusových zastávkách). Díky vybudování plánované cyklolávky pod železničním mostem přes Labe a propojení Labské a Ploučnické cyklostezky dojde k navýšení pohybu cyklistů/koloběžkárů ve městě a i proto je nutné omezit počet osobních automobilů ve městě.

Nedostatek parkovacích míst ve městě je nutné řešit i ve spolupráci s Univerzitou ČVUT v Děčíně, jakož to specialistou na infrastrukturu. Vhodné by bylo...(zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

2. Jak by mělo město pomáhat obyvatelům v sociálně vyloučených lokalitách a jak tam zajistit pořádek a bezpečnost?

Budeme usilovat o rozšíření kamerové sítě městské policie zejména v okrajových částech města a sídlištích. Dlouhodobě je potřeba navýšit počet strážníků, aby okrajové části města měli své pěší hlídky a nejen nárazové autohlídky.

Nadále budeme podporovat pozice asistentů prevence kriminality a to nejen v lokalitě Boletice nad Labem, ale i v dalších sociálně vyloučených lokalitách.

3. Podporujete výstavbu jezu na dolním Labi u Děčína, nebo ne a proč?

Ano, podporujeme. Dlouhodobě jsme pro vybudování jezu na dolní části Labe, aby byla zajištěna plynulá celoroční splavnost labské cesty. Díky tomu dojde jak k odlehčení železniční, tak silniční dopravy nejen ve městě Děčín. Zároveň dojde k navýšení stávajících pozic a vzniku nových pracovní míst i na překladišti v Loubí a v loděnici v Boleticích.

4. Děčínu ubývají obyvatelé. Jak byste chtěli tento trend zastavit?

Pro udržení a navýšení stávajícího počtu obyvatel ve městě Děčín je nutné jednat s místními podniky, aby ve spolupráci s městem bylo možné absolventy a mladé lidi namotivovat zůstat a pracovat v Děčíně. Tomu by přispěla i výstavba tzv. startovacích bytů nejen pro mladé, ale všechny zájemce, kteří by se chtěli do Děčína přestěhovat a žít zde.

Děčín je příjemné a krásné město s dlouhou historií, které má co nabídnout.

Náš Děčín

1. Jak byste řešili nedostatek parkovacích míst ve městě?

Problém s nedostatkem parkovacích míst řeší většina evropských měst. Děčín není výjimkou. Rozhodně není řešení ubírat městskou zeleň, která je naprosto klíčová pro zdraví obyvatel. Potřeba je posílit odstavná parkoviště, vybudovat parkovací domy a optimalizovat veřejnou dopravu.

2. Jak by mělo město pomáhat obyvatelům v sociálně vyloučených lokalitách a jak tam zajistit pořádek a bezpečnost?

V současné chvíli můžeme hovořit již o vyzkoušených a osvědčených opatřeních. Ty hlavní jsou asi tři.

- podpora činností neziskových organizací, terénní činnost, zajištění volnočasových aktivit pro děti a mládež, poskytnutí rady, informace,

- zajištění činnosti asistentů prevence kriminality,

- posílení činnosti městské policie (častější monitoring, více hlídek, ...), rozšíření kamerového sytému,

Pomoc občanům ve vyloučených lokalitách se s bezpečností prolíná. Navíc máme zcela určitě mimořádnou možnost využít SMS. Zajištění zaměstnání = příjmu. Z toho plyne možnost oddlužení, posílání dětí do škol, možnost přestěhování do lepšího bydlení. To vše v rámci úzké spolupráce s úřadem práce

3. Podporujete výstavbu jezu na dolním Labi u Děčína, nebo ne a proč?

Otázka výstavby jezu je velmi složitá. Město není a ani nebude investorem akce. Zda jez bude či ne je otázkou na jednotlivá ministerstva.

4. Děčínu ubývají obyvatelé. Jak byste chtěli tento trend zastavit?

Základem je kvalitní školství, a to zejména sekundární a terciální. Udržet vysokou školu a podporovat její absolventy považujeme nejen za prestižní, ale také za nezbytné. Děčín je díky své poloze unikátní a jeho nádherné okolí je atraktivní nejen pro turisty. Pokud se zde bude lidem dobře žít nebudou odcházet. Znamená to tedy jak dobře vybudovanou infrastrukturu, tak kvalitní nabídku pro aktivní trávení volného času. Představit si pod tím můžeme třeba zatraktivnění veřejných prostranství, podporu kulturních a sportovních aktivit a budování podmínek pro městskou cyklistiku. Naším vzorem je model 888 – to znamená co bude pro osmileté a osmdesáti osmi leté bude pro všechny.

Občanská demokratická strana

1. Jak byste řešili nedostatek parkovacích míst ve městě?

Nedostatek parkovacích míst trápí obyvatele Děčína zejména v centru města a na děčínských sídlištích. Prioritu parkování v Děčíně vidíme ve výstavbě parkovacích domů např. na místech současných jednoúrovňových parkovišť. Parkovací domy představují důležitou investici, která se městu z hlediska budoucího rozvoje jistě vyplatí. Proto vytipujeme lokality a zasadíme se o jejich výstavbu.

Je nám ale jasné, že v některých částech města nelze parkovací domy postavit. V těchto lokalitách budeme nová parkovací stání vytvářet pomocí zatravňovací dlažby a dalšími úpravami veřejného prostoru, aby kapacita parkovacích míst odpovídala poptávce. Přitom ale budeme dbát na to, aby zásah do městské zeleně byl co nejmenší. Děčín je nejzelenějším městem v naší zemi a my chceme, aby to tak zůstalo i nadále.

2. Jak by mělo město pomáhat obyvatelům v sociálně vyloučených lokalitách a jak tam zajistit pořádek a bezpečnost?

Městu Děčín doposud chybí odvaha aktivně a bezprostředně řešit problémové části města. Zatím se zmohlo pouze na posílání dopisů majitelům problémových objektů. Problém s nevyhovujícími objekty je nejviditelnější v Boleticích nad Labem, v ulici Ústecká a Krátká.

Ve spolupráci se Stavebním úřadem vynutíme sankce u objektů, které nevyhovují svým stavem a nesplňují technické a hygienické standardy. Majitelé jsou ze zákona povinni tyto nedostatky odstranit. Zajistíme ve všech těchto případech, že Stavební úřad nařídí majiteli nápravu. Pokud tak majitel neučiní, sjedná město nápravu za něj a vynaložené prostředky bude soudně vymáhat.

V sociálně vyloučených lokalitách také pomáhá síť sociálních služeb. Chceme se zaměřit na pomoc dětem z vyloučených lokalit pomocí podpory nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, která nyní již pomáhají se začleňováním dětí do společnosti. Dětem předávají základní společenské návyky, čímž jim zásadně pomáhají s vyvarováním se sociálně patologickému jednání.

3. Podporujete výstavbu jezu na dolním Labi u Děčína, nebo ne a proč?

Výstavbu plavebního stupně Děčín podporujeme, protože má řadu pozitivních přínosů nejen pro Děčín. Jsme přesvědčení, že negativní dopady na přírodu jsou kompenzovatelné.

Zejména v dnešní době je pro Děčín důležité, že nedílnou součástí plavebního stupně Děčín je vodní elektrárna, která by v případě výpadků elektrické energie mohla elektrickou energií zásobovat veškerou klíčovou infrastrukturu, důležitou pro fungování města.

Jako další přínosy pro město vidíme:

Zlepšení kvality života obyvatel v důsledku přímého napojení Labe na rekreační zóny města a krajinářských a urbanistických úprav nábřeží.

Zvýšení atraktivity města pro cestovní ruch.

Zvýšení a stabilizaci hladiny spodních vod v okolí Labe.

Zlepšení mikroklimatu ve městě a tím zmírnění dopadu klimatických změn.

Požár v národním parku České Švýcarsko navíc jasně ukázal, jaký význam by výstavba plavebního stupně měla pro zvýšení požární bezpečnosti, protože umožní odběr vody pro hašení.

4. Děčínu ubývají obyvatelé. Jak byste chtěli tento trend zastavit?

Jedna z příčin je nedostatek ploch pro bydlení v katastru města. Proto roste počet obyvatel v okolních obcích, nikoliv v Děčíně. Chybí pozemky k bydlení v rodinných domech i pro bytovou výstavbu. Naším záměrem je vybrat nové lokality pro bydlení, které se zapracují do územního plánu. Hodláme podporovat i menší regulace na pozemcích, které jsou již určené pro bydlení.

Dále je důležité zatraktivnit veřejný prostor, který má pro současné a nové obyvatele nepostradatelnou roli. Roli hraje také bohaté kulturní, sportovní a volnočasové vyžití, dostupná doprava a kvalitní infrastruktura, bezpečnost v ulicích, kvalifikovaná pracovní místa a příležitosti, kvalitní životní prostředí a dostupné služby. Sestavili jsme tým, který dokáže všechny zmíněné faktory obsáhnout, aby z Děčína byla jedna z nejlepších adres pro život.

Severočeši Děčín

1. Jak byste řešili nedostatek parkovacích míst ve městě?

Velmi jednoduše, je nutné postavit parkovací domy na obou stranách Labe, a v místě v Děčíně I. a to ze sjezdu z nového mostu u zámeckého rybníka a v Děčíně 4. v místě pod železniční tratí směr Východní nádraží. Obě místa jsou v centru města, přesto na kraji. Jsou vzdálenostně příjemné k pohybování se po zajímavých místech ve městě. V zimě mohou sloužit parkovací domy pro konání různých hudebních akcí a přitom návštěvníci nezmoknou. Navíc se jedná o místa která by nerušila pohledově, ani hlasitostí při konání hudebních produkcí. Sama jsem překvapená, jak se celé roky ohání politické strany města podporou turistky, ale v tomto směru se nevykonalo vůbec nic. Dobře zaparkovat a komfortně je pro turisty to nejdůležitější. Sama vím, když cestujeme, jakou mi dělá ohromnou radost dobře zaparkovat. To je v mnoha případech o velkém štěstí. Děčín taková místa má a jen se do realizace nápadu pustit. Peníze na investici se nám vrátí díky spokojeným turistům.

2. Jak by mělo město pomáhat obyvatelům v sociálně vyloučených lokalitách a jak tam zajistit pořádek a bezpečnost?

Ve vyloučených lokalitách by měla být oddělení Městské policie samozřejmostí, docela nevidím důvod aby tomu tak nebylo. Kde nejsou a byly, je nutné vrátit, a nebo vybudovat nové. Občané Děčína se musí cítit bezpečně. Je to povinností zvolených zastupitelů a samozřejmě to musí jít ruku v ruce s daným oddělením úřadu. Peníze z rozpočtového určení daní by měly být použity především na komfortní, bezpečné bytí občanů ve městě. Ráda bych potkávala spokojené policisty v ulicích a spokojené občany, kteří nebudou mít důvod se stěhovat mimo Děčín. Restrikcemi=kvalitním vyhláškami se dá lehce zajistit pořádek, důležité bude aby se nastavená pravidla dodržovala. Veřejné peníze mají sloužit pro službu lidem, to jsou dobře investované peníze nejen do lidských zdrojů, ale bezpečnosti. Bezpečné ulice jsou dalším naším nekompromisním cílem.

3. Podporujete výstavbu jezu na dolním Labi u Děčína, nebo ne a proč?

Podporujeme výstavbu jezu, je jasné, že by se pro město vytvořilo krásné prostředí jako je nad střekovským zdymadlem. Život by se více žil u vody a vody by se více využívalo pro zájmy turistů i obchodníků. Vždy mě fascinuje jak to jde u řek v Holandsku, v Německu. Povodně jsou strašákem a problémem samozřejmě, ale nejsou každý rok a už jsme se naučili povodním čelit a byla hlavně vybudovaná protipovodňová ochrana na důležitých místech. Nastalo by hodně velké místo pro další podnikání = restaurace, kavárny, místa typu restaurace děčínského Kozince a také by se vyskytla možnost pro podnikání v menší lodní dopravě. Jsem přesvědčená o tom, že by před mnohými stanuly nové možnosti, nejen pro podnikání, ale i osobní zábavu. Jak dlouho se o tom mluví, kolik jen peněz to stálo, různé projekty a kde je činnost v tomto směru současných poslanců za Děčín, Kohoutka za ANO a Foldyny za SPD?

4. Děčínu ubývají obyvatelé. Jak byste chtěli tento trend zastavit?

Měli bychom se postarat o bydlení, pracovní možnosti a hlavně o bezpečnost. To je za A, za B... dostupné bydlení v Děčíně můžeme získat i tak, že vykoupíme chátrající domy, které se zrekonstruují, a bude se záhy jednat o městské byty. Pokud se nám takových domů podaří získat více a hlavně opravit více, pak je na místě další možnost a to, některé byty za rozumné ceny prodat s podmínkami ve smyslu upsání se trvalému bydlení pro dobu 20 let, to je příklad. Zavázat si občany pro město. Čím více spokojených občanů budeme mít, tím více se bude šířit daná skutečnost a tím více město Děčín bude mít peněz ve své pokladně. Je to jednoduché a opět se velmi čílím, že za celé dlouhé roky v tomto směru politická vládnoucí garnitura včetně opozice nebyla schopná jít jednoduchou cestou a používat u toho selský rozum. Severočeši Děčín se zajímají od roku 2014, osobně se zajímám urputně od roku 2012, kdy mi došla trpělivost s těm, které platíme ze svých daní.

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

1. Jak byste řešili nedostatek parkovacích míst ve městě?

Tento problém lze řešit několika způsoby. Je to zavedení rezidenčních zón, výstavba parkovacích domů a zatraktivnění veřejné dopravy spojené s výstavbou odstavných parkovišť na příjezdu do města. V Děčíně je potřeba všechny uvedené způsoby co nejcitlivěji zkombinovat.

2. Jak by mělo město pomáhat obyvatelům v sociálně vyloučených lokalitách a jak tam zajistit pořádek a bezpečnost?

Základem je vrátit se k osvědčenému modelu, kdy každý občan má navlas stejná práva i povinnosti, které jsou tvrdě vymáhány. Nástrojů, jejichž prostřednictvím lze tohoto stavu dosáhnout, je celá řada, avšak velká část z nich dnes neleží v rukou místních samospráv, nýbrž v rukou zákonodárců.

3. Podporujete výstavbu jezu na dolním Labi u Děčína, nebo ne a proč?

Ano, protože bez toho není opětovné splavnění Labe možné.

4. Děčínu ubývají obyvatelé. Jak byste chtěli tento trend zastavit?

Zajištěním pořádku a bezpečí. Zlepšením dopravní dostupnosti Děčína, a to včetně splavnění Labe, čímž dojde k vytvoření nových, atraktivních pracovních příležitostí. Zavedením investičních pobídek pro technologicky sofistikované firmy.

Trikolora a Svobodní

1. Jak byste řešili nedostatek parkovacích míst ve městě?

Problém s parkováním je především na sídlištích, kde je těžko řešitelný. Budeme se ale na každém sídlišti snažit najít další volné plochy. Pokud jde o centrum města, rádi bychom v tomto volebním období alespoň otestovali systém chytrého parkování, kdy má řidič ve svém mobilu informace o aktuálních volných parkovacích místech ve městě. Zkušenosti z jiných měst ukazují, že cestou může být i vybudování parkovacího domu soukromým investorem, což může přinést řádově stovky parkovacích míst. Rozhodně nemáme v plánu zvyšovat parkovné. Samozřejmostí je podpora MHD, aby v našem městě minimálně neklesala její nabídka a nenutila obyvatele využít individuální dopravu.

2. Jak by mělo město pomáhat obyvatelům v sociálně vyloučených lokalitách a jak tam zajistit pořádek a bezpečnost?

Plně podpoříme policii v tom, aby vyžadovala plnění a dodržování zákonů v těchto lokalitách. Speciálně v Boleticích budeme usilovat o zřízení stálé služebny policie. Centrum Děčína se potom musí stát bezdoplatkovou zónou.

3. Podporujete výstavbu jezu na dolním Labi u Děčína, nebo ne a proč?

Současná situace ukazuje, že je vhodné mít kapacitní spojení ve všech druzích dopravy, tj. i včetně vodní. Splavnění dolního toku Labe podporujeme, nicméně je to podmíněno zajištěním splavnosti Labe i v Německu. Jez musí zároveň fungovat jako vodní elektrárna. Sucha v posledních letech navíc ukazují, že zachování vody v řece je z mnoha hledisek pozitivní.

4. Děčínu ubývají obyvatelé. Jak byste chtěli tento trend zastavit?

Naším cílem je město rozvíjet. Jedním z takových projektů je i rozvojová zóna v kolejišti východního nádraží včetně využití historické budovy Rakouské severozápadní dráhy, což může přinést v budoucnu i celou řadu pracovních míst. Město, které je dynamické, které nabízí možnosti ať už pro pracovní nebo společenský život, jeho obyvatelé neopouští a naopak noví obyvatelé do něj přichází.

Volba pro Děčín

1. Jak byste řešili nedostatek parkovacích míst ve městě?

Nedostatek parkovacích míst je samozřejmě velký a palčivý problém města Děčín. Jeho řešení není ani tak složité, jako velmi finančně náročné. Město může buď vybudovat parkovací domy, což je vysoká investice, případně jít cestou změny infrastruktury vybudováním odstavných parkovišť a zajištěním návaznosti zvýhodněné hromadné dopravy. Vzhledem k poloze Děčína je však určitě jednodušší cesta vybudování parkovacích domů v obytných čtvrtích, což by i zvýšilo atraktivitu města z hlediska bydlení.

2. Jak by mělo město pomáhat obyvatelům v sociálně vyloučených lokalitách a jak tam zajistit pořádek a bezpečnost?

Je nutné podotknout, že Děčín nemá výslovně sociálně vyloučené lokality, jedná se spíše o sociálně vyloučené domy. Podařilo se nám nastartovat celkovou spolupráci jednotlivých organizací podílejících se na bezpečnosti, prevenci kriminality, uplatnění na trhu práce, provoz nízkoprahových zařízení pro děti a mládež i poradenství v oblasti dluhového poradenství.

Nadále budeme podporovat velmi úspěšný projekt prostupného zaměstnávání prostřednictvím Střediska městských služeb, projekt Asistent prevence kriminality či nový projekt Domovník.

Zároveň budeme pokračovat v tlaku na soukromé vlastníky těch bytových objektů, kde jejich technický stav neodpovídá standardům současného bydlení, aby se o svůj majetek lépe starali. Budeme také usilovat o úpravu legislativy týkající se sociálních služeb. U všech těchto činností je potřeba zajistit kontinuitu i po volbách bez ohledu na jejich výsledky!

3. Podporujete výstavbu jezu na dolním Labi u Děčína, nebo ne a proč?

Toto není otázka na lokální politiky. O této věci se jedná na vládní a mezinárodní úrovni a ani zde dlouhodobě nepanuje shoda. Nevyřešená situace ohledně výstavby jezu je pro město velmi limitující. Bez definitivního rozhodnutí na vyšších úrovních, tzn. jez ano či ne, nelze schválit nový územní plán města Děčín, čímž je blokován celkový rozvoj města. Celkový rozvoj města by měl být prioritou v otázce výstavby jezu jakékoliv politické reprezentace města.

4. Děčínu ubývají obyvatelé. Jak byste chtěli tento trend zastavit?

Toto je bohužel trend ve většině českých měst. Děčín má ale tu výhodu, že leží v blízkosti hranic se sousedním Saskem, na trase uprostřed mezi Prahou a Drážďany. Děčín musí být městem především pro občany, ne pro turisty. Situaci by mohli zlepšit i námi navrhované změny ve veřejném prostoru, budování dětských hřišť a míst pro volnočasové aktivity, nebo již zmíněná úprava parkování. Chceme zajistit příjemné místo pro život rodinám i jednotlivcům. Poskytnout kvalitní vzdělávání pro děti, kulturu a sport včetně navazující technické infrastruktury a služeb to vše ve městě plném zeleně a s okolní přírodou.

Živý Děčín – STAN

1. Jak byste řešili nedostatek parkovacích míst ve městě?

Začněme od sídlišť. Každý, kdo tam bydlí, by měl mít možnost zaparkovat auto, i když ne nutně před svým domem. Je tam řada možností i iniciativ z řad občanů, v krajním případě by pomohly parkovací domy, kde by si lidé kryté stání částečně hradili.

Chceme nadále rozvíjet městskou hromadnou dopravu a motivovat obyvatele i návštěvníky k jejímu vyššímu využití, ještě stále není počet pasažérů na předcovidových číslech. Koncept SmartCity musí být opravdu vidět.

Na přijatelných místech u hlavního a východního nádraží zřídit parkovací domy v systému park&ride.

U nové výstavby, pro bydlení nebo podnikání, budeme požadovat přírůstek parkovacích nebo garážových míst.

2. Jak by mělo město pomáhat obyvatelům v sociálně vyloučených lokalitách a jak tam zajistit pořádek a bezpečnost?

Především vzniku sociálně vyloučených lokalit budeme předcházet cílenou politikou. Konkrétními projekty a větším zapojením pracovníků sociálního odboru v terénu, kanceláří už máme dost. Zapojena bude nadále i městská policie s konceptem asistentů prevence kriminality či strážců veřejného prostranství v kooperaci s policií ČR. Spolupracovat budeme s těmi neziskovými organizacemi, které reálně řeší problémy přímo v lokalitách. Využijeme kapacity střediska městských služeb a prosadíme s velkými firmami prostupné zaměstnávání.

Budeme prostřednictvím svých zástupců ve vládě a parlamentu usilovat o další řešení situace lidí v dluhové pasti, to se týká i těch, kdo mají přihlášen pobyt na radnici a pohybují se pracovně v šedé zóně. Máme promyšlen koncept Job&Bed, tedy využití sociální ubytovny pro lidi, kteří se chtějí zapojit do pracovního procesu. A také předcházet vzniku ohnisek patologických jevů, jako se nám to povedlo u heren, mimo jiné zvýšíme tlak na majitele nemovitostí poskytujících n...(zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

3. Podporujete výstavbu jezu na dolním Labi u Děčína, nebo ne a proč?

Ano, a to nejen kvůli zachování plavby, ale také proto, že každé léto nám už ta řeka málem vysychá. Nechceme ale zůstat u slibů a očekávání, že někdy za 10 nebo 12 let jez možná bude. Chceme již nyní bez ohledu na jez změnit bezprostřední okolí řeky v centru města, proměnit náplavky, dokončit cyklostezky a lávku přes Labe a udělat z řeky přirozené místo pro život občanů. Chceme aktivně působit na Ředitelství vodních cest a zajistit, že kultivace nábřeží v Děčíně proběhne nezávisle na stavbě jezu. Jez na Labi nesmí být ale jediným projektem, ke kterému se budeme upínat, tím spíše, že se jedná o investici státní, nikoliv městskou.

4. Děčínu ubývají obyvatelé. Jak byste chtěli tento trend zastavit?

Tak zejména si tento problém musíme vůbec připustit, což byl v minulosti pro všechna vedení města trochu problém. Tento trend jsme schopni zastavit, ale jedná se o řadu do sebe zapadajících projektů. Je to v první řadě společenské oživení města, abychom posílili sounáležitost lidí s Děčínem, společenské, sportovní a kulturní aktivity včetně vtažení občanů do řešení společných problémů. Podstatou problému je nedostatek atraktivních pracovních příležitostí, v této oblasti jsme iniciovali a aktivně se podílíme na projektu Rozvojová zóna Východní nádraží, které zahrne průmyslové podnikání, vědu i školství. Dále chceme v rámci Starostů a nezávislých usilovat o větší decentralizaci státní správy a získat do Děčína nějaký úřad, nemusí být všechno v Praze nebo Ústí. Víme, že se to neobejde bez podpory státu a EU, ale právě tady má Děčín možnost změnit dosavadní trend a peníze získat.

Spustit audio