Komunální volby 2022 – speciál z Chomutova

V letošním roce kandiduje v Chomutově 11 politických subjektů. Je to stejný počet, jaký kandidoval v roce 2018.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky.

  1. Jak by se měla využít budova bývalých Městských lázní?
  2. Jakým způsobem by mělo město podporovat profesionální a mládežnický sport?
  3. Jak byste zajistili a zvýšili bezpečnost na sídlištích Kamenná a Písečná?
  4. Mělo by město i dál vykupovat byty ve vyloučených lokalitách a proč?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Chomutově:

ANO 2011

CHOMUTOVSKÁ KOALICE

Komunistická strana Čech a Moravy

Moderní společnost

NOVÝ SEVER

Občanská demokratická strana

PRO Chomutov

Správná volba PRO Zdraví a Sport

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Svoboda a přímá demokracie (SPD) s podporou PRO

ZA BEZPEČNÝ DOMOV

ANO 2011

1. Jak by se měla využít budova bývalých Městských lázní?

Lázně se stanou moderním centrem městského života. Vypracovaná architektonická studie dala do budoucna jasnou vizi, jak bude lidem budova sloužit. Hnutí ANO prosazuje, aby se lidé v rekonstruované budově mohli bavit, vzdělávat, odpočívat a aby se stala součástí kulturních a sportovních akcích v městském parku. Lidé v ní najdou vhodné prostory pro knihovnu, různé služby, místa pro vzdělávací a kulturní aktivity, lázeňský provoz bude zachován v moderní formě wellness. Podle návrhu by navíc budova měla dostat krásný bílý plášť, který bude ve tmě jemně zářit, aby prosvětlil park, zároveň však nevyzařoval světelný smog. Stane se takovým majákem. Celý prostor ožije, každý si v něm najde své. Víme, že mnozí obyvatelé si na lázně vzpomínají především pro jejich bazén, kam chodili plavat. Právě bazén bude zachován i se skokanskými můstky a stane se z něj velmi netradiční společenský sál. Vzpomínky lidí tak ožijí například při tanci na plese.

2. Jakým způsobem by mělo město podporovat profesionální a mládežnický sport?

Každý sport má jasná pravidla a stejné to musí být s podporou sportu ze strany města. Transparentně a jednoznačně. Profesionální sporty v Chomutově už několik let přesně vědí, kolik od města dostanou. Podpora vzešla ze společného jednání sportovních klubů s městem. Přes tuto hranici nejede vlak. Je to férové. Kluby vědí, jakou část svého financování mají zajištěnou. Mládežnický sport má jasná pravidla v rámci grantů, které zohledňují členskou základnu, nájmy a energie sportovišť. Kluby mají zástupce ve sportovní komisi a tím pádem si i o podporách pro mládež vzájemně rozhodují. Třetí formou podpory jsou granty na zajištění účasti talentovaných sportovců na mistrovstvích republiky, Evropy a světa nebo olympiádách. Aktuální pomocí sportovním klubům je podpora na energie. Jejich nárůst je enormní a Hnutí ANO nemohlo mládežnický sport nechat na holičkách. Velmi významnou podporou jsou investice do stávajících sportovišť a výstavba nových. Loni vzniklo zázemí pro malé fotbalisty a softbalis…( zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

3. Jak byste zajistili a zvýšili bezpečnost na sídlištích Kamenná a Písečná?

Zvýšit pocit bezpečí obyvatel sídlišť není jednoduché. Už nyní město využívá mnoho nástrojů. Hnutí ANO se loni zasadilo o zvýšení počtu strážníků a v tomto trendu chce pokračovat. Vyšší počet strážníků umožní kontrolní činnost v takovém rozsahu, že pro osoby, které ruší noční klid, dopouští se vandalismu, obtěžují slušné občany, bude doslova represivní. Budeme zvyšovat počet kamer, aby vždy viděly postupně vznikající problémová místa a jejich systém modernizovat, aby sám rozeznával závadové jednání. Se všemi orgány státní správy a samosprávy budeme systematicky postupovat proti nelegálnímu podnikání v nebytových prostorech, které se skrývá pod označením soukromý klub a je zárodky mnoha přestupků. Pracujeme na tom, aby nám na sídlištích nepřibývali nepřizpůsobiví obyvatelé. Vykupujeme v těchto lokalitách byty od soukromých vlastníků a zařazujeme je do bytového fondu města. Podporujeme také činnosti neziskových organizací, které na sídlištích působí hlavně preventivně. Nutno dále uvést…(zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

4. Mělo by město i dál vykupovat byty ve vyloučených lokalitách a proč?

Určitě ano, je to jeden z mála zákonných nástrojů, jak ovlivnit skladbu obyvatel žijících ve městě. Máme jasně daná pravidla pro nájemníky. Musí platit nájem, chovat se slušně v bytě i v domě, zodpovědně vést své děti, pokud je mají, a spolupracovat se sociálními pracovníky. Nájemní smlouvu mají vždy na půl roku a pokud se nechovají slušně, dostanou výpověď. Systémově vykupovat byty s jasným záměrem jsme začali jako první město v republice v roce 2019. Chomutov od té doby s jasnou podporou Hnutí ANO vykoupil celkem devatenáct bytů za pomoci unijní dotace, dalších devět prostřednictvím Chomutovské bytové. Rozhodně v tom budeme pokračovat, zažádali jsme již o dotace na příští rok. Jakkoli se totiž může zdát počet vykoupených bytů v porovnání s množstvím bytů na sídlištích malý, jedná se vždy o velkou změnu. V domě totiž často dokáže lidem výrazně znepříjemnit život jedna nepřizpůsobivá rodina a když se tento jediný byt dostane do vlastnictví města, situace je najednou výrazně lepší a v d…(zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

CHOMUTOVSKÁ KOALICE

1. Jak by se měla využít budova bývalých Městských lázní?

Všichni, co tu vládli za posledních 10 let, nedělali s Městskými Lázněmi vůbec nic a nechali budovu zchátrat. Každým rokem přibývá počet analýz na obnovu budovy, ale řešení je v nedohlednu. My se k problému stavíme čelem. Vrátíme Městským Lázním jejich původní účel. Budou znovu fungujícím místem pro relaxaci a odpočinek. Za odpočinkem budete chodit do Lázní a za zábavou do Aquasvěta. Poslední návrh v podobě městské knihovny není řešení. Pouze vytváří nové problémy. Přestaňme vymýšlet, jaké úžasné alternativy může budova splňovat, a vraťme se k tomu, k čemu je budova postavena.

2. Jakým způsobem by mělo město podporovat profesionální a mládežnický sport?

My říkáme, že všechny sporty mají právo na podporu. Víme, že sport hraje klíčovou roli v životě především dětí a mladistvých. Dítě, které sportuje, nezlobí, je vedeno k pohybu, učí se i disciplíně, tak netíhne ke kriminální činnosti či braní drog. Město musí podporovat sport pro děti a mladistvé, nikoliv profesionální sportovce, jak se v mnoha případech dělo a stále děje. Na rozdíl od našich nejmladších si profesionální sportovci na sebe vydělat umí - sponzoři, příjmy ze vstupného či merchandising. Rodiče za potomky platí ročně ve velkých klubech na členských příspěvcích 6 - 8 tis. Kč, což bohužel vytváří situace, kdy sportují spíše děti, jejichž rodiče na to mají. Ve většině případů na úkor těch, kteří se sportem baví, nebo těch talentovaných, které by v daném sportu čekala zářná budoucnost, ale kvůli neideální finanční situaci nemohou ve svém rozvoji pokračovat či s ním vůbec začít. Sportovní podporu budeme poskytovat pouze za účelem růstu a rozvoje dětí a mládeže.

3. Jak byste zajistili a zvýšili bezpečnost na sídlištích Kamenná a Písečná?

Budeme se snažit počet městských strážníků v těchto problémových lokalitách navýšit třeba tak, že nebudou nasazovat botičky na placených parkovištích, ale budou chodit po problémových lokalitách a zajišťovat pořádek. Proto taky městská policie vznikla.

Samotným policistům a vymáhání přestupků pomůže i opravdu funkční kamerový systém. Záznamy budou nepřetržitě policisté sledovat. Dále chceme podporovat sociální práci v těchto lokalitách. Situaci rozhodně pomůže i pokračování výkupů bytů viz další otázka.

4. Mělo by město i dál vykupovat byty ve vyloučených lokalitách a proč?

Určitě tento záměr budeme podporovat a navázali na dobrou práci současného vedení města. Omezuje se tím možnost zakoupit byty obchodníky s chudobou, kteří pak nastěhovávají do bytů nepřizpůsobivé a těžce na tom vydělávají. A dále se tím rozšiřuje sociální bydlení. Město má tak reálně možnost ovlivnit, kdo byty bude obývat a to je opravdu potřeba.

Komunistická strana Čech a Moravy

1. Jak by se měla využít budova bývalých Městských lázní?

V ideálním světě, kde by město nevědělo, co s penězi, bychom samozřejmě do Lázní vrátili vodu. Bohužel v ideálním světě nežijeme. Žádná z možností není jednoznačně správná. Protože stavební stav budovy je dobrý, byla by škoda jen tak vydat peníze za její demolici. A tak jsme se v současném vedení města snažili prosadit projekt, který by jí dal nový účel. Ze všech špatných možností se nejrozumněji jeví přestavba na moderní knihovnu, na což může město získat zhruba 400 milionů korun dotace. Ze svého bude muset dát „jen“ 150 milionů. Nemylme se, i to jsou pro Chomutov obrovské peníze. Dal by se za ně postavit třeba parkovací dům na sídlišti. Ale lázně k městu patří a Chomutované je mají rádi. Věříme, že za záchranu stojí.

2. Jakým způsobem by mělo město podporovat profesionální a mládežnický sport?

Opět zavítáme do ideálního světa: profesionální sport by město nemělo podporovat vůbec! A pak je tu skutečnost. Až na pár špičkových klubů v Česku sport není podnikáním jako na západě, ale v podstatě více či méně nákladným koníčkem (dle úrovně) větší či menší skupiny nadšenců, na kterém se města a obce běžně podílejí. I Chomutov by v rozumné podpoře místních sportovních klubů měl pokračovat. Slouží k propagaci města – kolik lidí by vůbec tušilo, že Chomutov existuje, kdyby neexistovali třeba Piráti? Slouží samozřejmě také jako náplň volného času mládeže i dospělých. Současný systém podpory funguje mnoho let. Sportovní kluby se vždy domluvily a sportovní komise následně předložila návrh na rozdělení dotaci. Může to takto zůstat. Pokud bude chtít někdy někdo tento systém změnit, mělo by to být ve shodě se sportovními kluby.

3. Jak byste zajistili a zvýšili bezpečnost na sídlištích Kamenná a Písečná?

Nejde jenom o bezpečnost samotnou. Špatná bezpečnost je jen důsledkem sociální situace, nebo obecně toho, že se ve městě nežije tak dobře, jak by se v něm žít mohlo. Město musí zaměřit svou snahu na nabídku důstojně placené nekvalifikované práce, současně ale vzdělávání těch, kdo vzdělání chtějí. Dále by mělo výkupem starých domů a výstavbou dostupných nájemních bytů pro slušné mladé rodiny znovuoživit ty nejhůře postižené (již vybydlené) lokality. I přesto, že tyto lokality se z hlediska bezpečnosti můžou zdát komplikované, samotná přítomnost policie je neuzdraví. Nemůžeme se navíc soustředit jen na ně, bezpečnost je nutné zabezpečit v celém Chomutově. K tomu je nutné, aby Městské policii pomáhala Policie ČR a nesnažila se problému vyhýbat. Pokud to ale bude nutné, Městskou policii posílíme a zvýšíme její přítomnost v problémových lokalitách.

4. Mělo by město i dál vykupovat byty ve vyloučených lokalitách a proč?

Předně je třeba říci, že rozprodej bytového fondu v divokých devadesátkách byla velká chyba. Byla to hra tehdejších šíbrů ODS a ČSSD, z nichž někteří se nám různými cestami tlačí zpátky k moci. Problémy, na které tehdy zadělali, včetně třeba prodeje akcií energetických společností, bohužel nemají rychlá a snadná řešení. A už vůbec ne levná. Byty v Chomutově skoupili různí „Pražáci“ pro svůj byznys s chudobou, a tak se nám v Chomutově objevilo plno obyvatel odjinud. Vykupování bytů, i když tak přihrajete další peníze jejich nezodpovědným majitelům, je správně. Je to jediná cesta, jak dnes vyloučené lokality vrátit slušným lidem. Zároveň Policie ČR musí více pomáhat a chránit většinu před těmi, kdo nerespektují pravidla. Bez součinnosti se státem se město může snažit, ale nikdy nebude stoprocentní.

Moderní společnost

1. Jak by se měla využít budova bývalých Městských lázní?

Obnova městských lázní je jednou z priorit našeho volebního programu a je součástí projektu VIZE CHOMUTOV 2035, který v celém rozsahu zveřejníme první týden v září. Tato VIZE nastiňuje jasnou cestu směřování Chomutova, abychom nepromarnili dalších 33 let, které již uplynuly od roku 1989. Proto jsme připravili, ve spolupráci s urbanisty, vlastní architektonickou studii přebudování Městských lázní v Chomutově na lázeňský komplex s názvem KAMENCOVÉ LÁZNĚ. Navazujeme na historii Kamencových lázní v Chomutově, které úspěšně fungovaly od r. 1822 do konce 2. sv. války. V těchto lázních u Kamencového jezera se léčilo vodou, rašelinou, vzduchem i elektroléčbou. Při zachování 50-ti metrového bazénu pro lázeňský provoz i organizování plaveckých soutěží vybudujeme moderní lázeňský balneoprovoz, který bude dostupný obyvatelům našeho města i lázeňským hostům. Sousedící městský park přebudujeme na park lázeňský i s vlastní kolonádou. Náš projekt VIZE CHOMUTOV 2035 představíme na výstavě v budově čp. 1…(zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

2. Jakým způsobem by mělo město podporovat profesionální a mládežnický sport?

Chceme se důkladněji zaměřit na doposud zvolený poměr podpory mládežnického a vrcholového sportu s tím, že profesionální sport budeme nadále podporovat v rámci finančních možností města Chomutova. Sport ve městě budeme podporovat formou grantů a nastavíme jasná pravidla financování tak, aby si oddíly a kluby mohly plynule plánovat svou činnost. Město se pyšní řadou sportovišť, a to jak pro profesionální, výkonnostní, ale i neorganizovaný - amatérský sport. Ale i přes tyto dobré sportovní podmínky je potřeba v Chomutově pracovat na rozšiřování sportovních ploch patřících do moderního padesátitisícového města. Právě i tuto problematiku řešíme v rámci našeho projektu VIZE CHOMUTOV 2035, kde jsou navržena nová moderní sportovní zařízení. Jak budou vypadat a jak budou začleněny do funkčního celku města Chomutova, budeme prezentovat na již zmíněné výstavě na náměstí 1. máje v Chomutově.

3. Jak byste zajistili a zvýšili bezpečnost na sídlištích Kamenná a Písečná?

Finančně podpoříme neziskové organizace a zejména jejich terénní pracovníky, pedagogické pracovníky ze škol a školek, kteří působí v těchto lokalitách. Zároveň je důležitá aktivní činnost městských strážníků. V této souvislosti se chceme zaměřit i na lepší fungování přestupkové komise města, kde chceme využít všechny i doposud neaplikované nástroje tak, abychom nastavili jasné hranice pro dodržování městských vyhlášek i zákonů a zajistili bezpečnost a pořádek ve městě. Do řešení problémů lokalit, kde se soustředí romská populace, chceme zapojit i církev, neboť i ta je určitou autoritou v této komunitě.

4. Mělo by město i dál vykupovat byty ve vyloučených lokalitách a proč?

Výkup bytů ve vyloučených lokalitách je jen jednou z možností, jak zmírnit stávající problémy. Ekonomicky přínosnějším řešením by bylo legislativně upravit nastavená pravidla, která umožňují zneužívání dávek na sociální bydlení. Nicméně s vykupováním bytů budeme nadále pokračovat. Cílem je, abychom jako vlastníci bytů /domů měli nástroj na budoucí revitalizaci sídlišť v podobě rekonstrukcí stávajících bytů/objektů, výstavby parkovacích domů, dětských hřišť s dostatkem zeleně tak, aby odpovídalo modernímu způsobu bydlení na sídlištích.

NOVÝ SEVER

1. Jak by se měla využít budova bývalých Městských lázní?

Rozhodně tak, aby její následný provoz dával smysl zítra, ale i za dalších dvacet let. A to nejen po obsahové stránce, ale zejména té ekonomické. Bývalé Městské lázně už deset let chátrají. Obnova bazénu po takové době je populistickou úvahou, jejíž uskutečnění by město zadlužilo na dlouhé roky dopředu a následný provoz dvou bazénů na různých místech by si vyžádal každoroční milionové dotace z rozpočtu města. Proto nám dává smysl najít pro nefunkční budovu zcela nový program a náplň. Proměnu v kulturně společensko-vzdělávací prostor, jehož srdce tvoří moderní knihovna skandinávského střihu, považujeme za skvělou příležitost jak bojovat s tím, že v žebříčku vzdělanosti patříme na samý chvost republiky. Odvedli jsme velký kus práce v projektových přípravách, vyhlašujeme architektonickou soutěž, v jejíž porotě zasednou významní odborníci. Na rozdíl od bazénu se s tímto záměrem můžeme ucházet o evropské dotace a zajistit externí financování. Pojďme to nepromarnit.

2. Jakým způsobem by mělo město podporovat profesionální a mládežnický sport?

Podpora sportu by měla být pro město jednou z priorit. A neměla by se omezit pouze na finanční podporu sportovních klubů, ale také na budování kvalitní sportovní infrastruktury. Na zchátralém stadionu noví sportovci nevyrostou. Podařilo se nám zrekonstruovat třeba softbalový areál, který slouží dětem i dospělým. Vybudovali jsme nové zázemí pro fotbalovou akademii na hřišti u nemocnice. Opravili jsme i další sportovní areály. Jde nám o rozvoj sportu jako celku, proto chceme nadále podporovat mládež i vrcholové sportovce. Děti potřebují vnímat pozitivní vzory. A právě ve sportovcích je mohou nalézt. Dlouhodobě proto usilujeme o to, aby i profesionální sport měl kvalitní zázemí a odpovídající podporu města.

3. Jak byste zajistili a zvýšili bezpečnost na sídlištích Kamenná a Písečná?

Pocit bezpečí a komfortu bydlení v těchto lokalitách je přímo úměrný složení obyvatel. Čím větší počet sociálně slabších rodin se v těchto místech koncentruje, tím větší dis komfort bydlení to přináší ostatním. Jednoduché a rychlé řešení neexistuje. Kdo ho nabízí, často slibuje nesplnitelné. Jediným trvale udržitelným klíčem k řešení je maximální snaha o získání bytů pod kontrolu města a jejich následné pronajímání slušným lidem. Je to běh na dlouhou trať, ale nic jiného než trpělivá práce v tomto směru se zatím neosvědčilo.

4. Mělo by město i dál vykupovat byty ve vyloučených lokalitách a proč?

Město by rozhodně mělo vykupovat další byty a rozšiřovat bytový fond, nad nímž bude mít kontrolu. A mělo by tak učinit nejen ve vyloučených lokalitách, ale také v dalších částech města. Dlouhodobý systematický výkup bytů je obranou před investičními spekulanty a obchodníky s chudobou. A také důležitým signálem pro vlastníky nemovitostí, kteří si často za celoživotní úspory pořídili vlastní bydlení, které jim znehodnocují problémoví nájemníci v okolí. V uplynulém období se nám podařilo do vlastnictví města získat více než 100 bytů. Zavedli jsme propracovaný systém výkupu, který se osvědčil a slouží jako příklad dobré praxe pro řadu dalších českých měst. Je tedy na co navazovat.

Občanská demokratická strana

1. Jak by se měla využít budova bývalých Městských lázní?

Myslím si, že bychom měli řešit hlavně rozjeté investice a zajištění chodu města. Budova městských lázní je v takovém stavu, že ať už se rozhodneme pro jakýkoliv záměr, bude to znamenat nemalou investici, na kterou v následujícím období dle našeho názoru nebude prostor. Stěhovat tam například knihovnu (jak navrhuje současné vedení města), která své místo má, nám přijde krajně nehospodárné. Pokud bychom nějak výrazněji investovali, tak určitě jiným směrem.

2. Jakým způsobem by mělo město podporovat profesionální a mládežnický sport?

Profesionální sport, který je schopen si vydělat sám na sebe, by ze strany města měl být podporován hlavně zajištěním služeb, administrativou a v rámci možností i základní finanční podporou. Mládežnický sport by oproti tomu profesionálnímu měl být podporován více koncepčně, tzn. že by na něj obec měla myslet již při sestavování rozpočtu a měla by hledat i další prostředky, jak ho dále rozvíjet a podporovat. Konkrétně je třeba se zaměřit na přímou práci s dětmi a mládeží, na kvalitní soustavné vzdělávání trenérů, také na pravidelné výměny sportovního vybavení a údržbu sportovišť a jejich zařízení. Sport jako takový vede k vytvoření návyků nezbytných pro zdraví člověka, a proto je důležité začít se sportem co nejdříve. Ze strany města by tedy měl být ten mládežnický podporován v maximální možné míře. Nemělo by se zapomínat ani na sport rekreační, který mimo již zmiňovaný pozitivní vliv na zdraví pomáhá i se socializací obyvatel.

3. Jak byste zajistili a zvýšili bezpečnost na sídlištích Kamenná a Písečná?

Zřízením nové služebny MP v lokalitách mezi Kamennou a Písečnou, zvýšením počtu strážníků MP v ulicích a doplněním kamerového systému města.

4. Mělo by město i dál vykupovat byty ve vyloučených lokalitách a proč?

Pokud tomu dovolí finanční situace města, jsme pro pokračování výkupu bytů v problémových lokalitách, abychom tak postupně docílili vymýcení obchodu s chudobou. Zároveň by to mělo pomoci zlepšit život stávajících obyvatel.

PRO Chomutov

1. Jak by se měla využít budova bývalých Městských lázní?

Budova chomutovských lázní je architektonicky cenná a obyvatelé Chomutova k ní mají citový vztah. Proto PRO Chomutov od počátku usiluje o její záchranu. Koalice ODS a ČSSD se před lety rozhodla postavit nový aquapark. Město si nemůže dovolit provozovat dva bazény, a tak je třeba pro původní budovou najít jiné využití. Před sedmi lety jsme přišli s konceptem kulturně vzdělávacího centra, ale tehdy nás ostatní politické strany nepodpořily. Aktuální plán přestavby původní budovy lázní na moderní knihovnu spojenou s kulturním centrem je nám blízký. Stávající knihovna by navíc vyžadovala nákladnou kompletní rekonstrukci. Je pro nás zásadní, aby novy projekt vzešel z architektonické soutěže. Věříme, že vítězný projekt přinese nejen funkční řešení, ale i zajímavou budovu, která přiláká návštěvníky a oživí centrum města.

2. Jakým způsobem by mělo město podporovat profesionální a mládežnický sport?

Podle nás by město mělo podporovat sport ve všech jeho podobách, zásadní je pro nás však financování zdravého pohybu dětí a mládeže. Chceme nastavit spravedlivý systém, který bude peníze rozdělovat mezi kluby podle předem jasně daných a nezpochybnitelných kritérií. Stejné financování jako sport i zaslouží i kulturní a sociální organizace.

3. Jak byste zajistili a zvýšili bezpečnost na sídlištích Kamenná a Písečná?

Nejen Kamenná a Písečná, ale všechna chomutovská sídliště potřebují lepší péči. Velmi dobře si uvědomujeme, že právě na sídlištích žije většina obyvatel našeho města. Bezprostřední zvýšení bezpečnosti je v konečném důsledku možné zajistit jen osobní přítomností městské policie. Dlouhodobě je však důležitá i prevence a změna atmosféry na sídlištích. Jsme přesvědčeni, že sídliště mají být plnohodnotné městské čtvrti, které si zaslouží nejen opravené chodníky a hřiště, ale i kulturní a sportovní akce nebo farmářské trhy. Na sídlištích bychom rádi viděli i nové pobočky knihovny nebo Domečku.

4. Mělo by město i dál vykupovat byty ve vyloučených lokalitách a proč?

Na úvod je třeba jasně říct, že vyloučená lokalita je zavádějící termín, který se v minulosti používal třeba pro Dukelskou ulici, ale rozhodně ho nelze použít na chomutovská sídliště. Chomutov potřebuje byty pro sociálně slabé. Jelikož v minulosti město většinu bytů privatizovalo, nyní se je snaží opět získat výkupem. Dokud město nebude mít dostatek vlastních bytů, budou sociálně slabší odkázáni na obchodníky s chudobou. Městem vlastněné sociální byty jsou důležité i v případě problematických nájemníků, neboť s nimi město muže pracovat. Pokud jsou takoví nájemníci v bytě soukromého vlastníka, město tuto možnost nemá. Stejně tak důležité je, aby město disponovalo dostupnými byty pro mladé a byty pro seniory.

Správná volba PRO Zdraví a Sport

1. Jak by se měla využít budova bývalých Městských lázní?

Městské lázně obnovíme včetně 50 m bazénu a dalších služeb. Chomutováci postrádají 50 m bazén, zejména plavci, kteří nejenže na evropské i světové úrovni reprezentovali Chomutov. Naše hnutí má již v názvu sport a zdraví. Plavání je jedním z nezdravějších sportů.

2. Jakým způsobem by mělo město podporovat profesionální a mládežnický sport?

Město by mělo spravedlivě podporovat všechny sporty. Chceme zmodernizovat sportovní haly, obnovit městské lázně a podpořit budování dalších sportovišť. A pomocí dotací na provoz sportovišť umožníme sportovním klubům přežít v dnešní energetické krizi.

3. Jak byste zajistili a zvýšili bezpečnost na sídlištích Kamenná a Písečná?

Budeme koordinovat součinnost policie ČR a městské policie. Okamžitě musíme zakročit proti popíjení alkoholu před večerkami. Není možné dále tolerovat dealery drog, kteří svou činnost již ani netají. Zní to jako fráze, ale konečně musí být policie vidět v ulicích.

4. Mělo by město i dál vykupovat byty ve vyloučených lokalitách a proč?

Toto považujeme za krajní řešení a spíše preferujeme udržení a modernizaci současného bytového fondu.

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

1. Jak by se měla využít budova bývalých Městských lázní?

Budova bývalých městských lázní je pro mě srdcová záležitost. Už jako primátor jsem říkal, že v ní můžeme vybudovat jen to, na co seženeme dotace. Takhle rozsáhlá investice se nedá realizovat pouze z rozpočtu města. Její budoucí využití ale musí být smysluplné. Vůbec se mi nezamlouvá akce „kulový blesk“ se stěhováním knihovny do lázní, do knihovny ZUŠ, do ZUŠ důchoďák. To je mimo ekonomickou realitu a zdravý rozum.

2. Jakým způsobem by mělo město podporovat profesionální a mládežnický sport?

Sport dětí a mládeže musí být podporován tak, aby každé dítě mělo možnost sportovat. Je jasné, že v době zvýšených nákladů na energie bude potřeba klubům pomoci, aby vůbec přežily. Podpora profesionálního sportu se musí odvíjet od jeho významu pro město a úspěchů jednotlivých sportovců či klubů, a ne podle toho, kdo je kamarád předsedy sportovní komise. Nicméně významně větší část dotací musí jít na naše děti.

3. Jak byste zajistili a zvýšili bezpečnost na sídlištích Kamenná a Písečná?

Hlavní cestou je více strážníků v ulicích. V místech, kde je problémů nejvíce musí být hlídky městské policie vidět. U problémových nočních podniků, které nedodržují předpisy a vyhlášky je potřeba, aby je řešil živnostenský úřad.

4. Mělo by město i dál vykupovat byty ve vyloučených lokalitách a proč?

Určitě jsme pro další výkup bytů ve vyloučených lokalitách, ale musí to dávat ekonomický smysl. A proč? No proto, aby ty konkrétní části města už nebyly vyloučenými lokalitami.

Svoboda a přímá demokracie (SPD) s podporou PRO

1. Jak by se měla využít budova bývalých Městských lázní?

Chceme zpět Městské lázně, které jsou už deset let zavřené. Navrhujeme rekonstrukci, která nepůjde jen z chomutovské kasy. Náš plán je oslovit NSA, ČUS, evropskou unii a navázat příhraniční spolupráci, protože 50m bazén nikde kolem hranic v dosahu není. Mohlo by tak vzniknout velké rekreační a sportovní centrum pro severozápad Čech a část Německa. Na to navazuje turistický ruch, který by mohl zlepšit podnikatelské prostředí, zlepšit úroveň služeb a zvýšit příjem do městské pokladny.

2. Jakým způsobem by mělo město podporovat profesionální a mládežnický sport?

Město by si mělo spravovat svůj majetek (areály, sportoviště, stadiony) bez toho, aniž by se to týkalo finančně sportovního klubu, který majetek užívá. Finance, který sportovní klub od města dostane, tak většinou vrátí na nájmu, energiích nebo údržbě. Což znamená, že žádná reálná pomoc od města není. Zprůhlednit jednotlivé členství sportovních klubů, aby bylo jasné, kolik sportovců doopravdy sportuje. Zbytečně se tak vyhazují peníze na sportovce (černé duše), kteří tam už dávno nejsou.

3. Jak byste zajistili a zvýšili bezpečnost na sídlištích Kamenná a Písečná?

Chceme v tom podpořit městskou policii, aby strážníci, v těchto krizových lokalitách chodili více mezi lidi a dbali na veřejný pořádek a vyšší bezpečnost. Jedním z nejpalčivějších témat, jsou drogově závislí lidé, kterých máme na sídlištích velmi mnoho. K tomu bychom navázali spolupráci s romskou komunitou, kde by byl vytipován člověk, který je uznáván v jejich komunitě a podílel by se tak na udržování veřejného pořádku a vyšší bezpečnosti.

4. Mělo by město i dál vykupovat byty ve vyloučených lokalitách a proč?

Ano, město by ve vykupování bytů ve vyloučených lokalitách mělo pokračovat. Proč? Protože pak město dokáže korigovat to, kdo v tom bytě bydlí a kdo ne. Zároveň je to investiční příležitost pro město. Ceny nemovitostí stále rostou.

ZA BEZPEČNÝ DOMOV

1. Jak by se měla využít budova bývalých Městských lázní?

Městské lázně v Chomutově zahájili provoz 1. 10. 1980 a pro veřejnost se uzavřeli dne 30.9.2012. Jsme pro celkovou rekonstrukci Městských lázní. TJ Slávie slaví v Chomutově velké plavecké úspěchy např.: bronzovou medaili z MS a 3 bronzové medaile z ME. Plavci by si zasloužili trénovat v profesionálních podmínkách, které lázně splňovaly. Bohužel tyto podmínky Aquasvět nesplňuje. Občané Chomutova jasně dali najevo svůj zájem pro znovuotevření městských lázní. Výsledky ankety odvysílala Česká televize v pořadu Události severní Čechy. Zároveň bych si přála, aby se Městské lázně staly architektonickou památkou města Chomutova pro svůj funkcionalistický ráz. Podobný problém s rekonstrukcí bazénu vyřešili v Ostravě, kde se jim povedlo krytý plavecký bazén v Porubě po 30 letech zrekonstruovat.

2. Jakým způsobem by mělo město podporovat profesionální a mládežnický sport?

Díky vůli občanů jsem již byla zvolena zastupitelkou MMCH a následně jsem se stala Krajskou zastupitelkou ústeckého kraje a tak mohu potvrdit, že profesionální a mládežnický sport je podporován z různých dotačních programů a myslím si, že tato podpora je dostatečná. Koalice „Za bezpečný domov“ by další finance již nenavyšovala. Jsme přesvědčeni, že v době energetické a ekonomické krize bychom měli primárně finance směřovat k občanům. Možná, že si někteří lidé ještě neumí představit, čím si budeme muset projít. Odborníci tvrdí, že to bude největší krize od doby 2. světové války. Tudíž se chceme zaměřit spíše na snížení dopadu následků krize na občany. Pomoc lidem musí být adresná a rychlá.

3. Jak byste zajistili a zvýšili bezpečnost na sídlištích Kamenná a Písečná?

Do svých 38 let jsem žila na Písečné a vím, jak se tam žije. Již druhé volební období jsem členkou školské rady na ZŠ Písečná. Jak vyplývá z našeho názvu koalice ZA BEZPEČNÝ DOMOV, je naší prioritou, aby se každý občan v Chomutově cítil bezpečně. Jedinou možností je důsledně se věnovat prohřeškům proti občanskému soužití. Zesílit působení hlídek městské policie a hlavně tvrdě zakročit proti lidem, kteří porušují zákon a nemají trvalé bydliště na území SMCH. Chtěli bychom zavést do praxe trest zákazu pobytu v § 75 trestního zákoníku (č. 40/2009 Sb.) Uplatňováním tohoto zákona již nebudeme trpět lidi na území vyloučených lokalit, nebo na celém území města Chomutova, kteří zde nemají trvalé bydliště a porušují zákon. Jasně vyšleme signál, že netolerujeme porušování zákona nejen ve vyloučených lokalitách, ale na celém území SMCH. Dále budeme vyvíjet nátlak na vládu, aby se opakovaný přestupek stal trestným činem.

4. Mělo by město i dál vykupovat byty ve vyloučených lokalitách a proč?

Ano, vždy jsem podporovala výkup bytů a nejen ve vyloučených lokalitách. Čím více město bytů vlastní, tím lépe se může podílet na ovlivňování bytové politiky. Může podpořit např. sociální bydlení, bydlení pro mladé, nebo bydlení pro lékaře, kteří by byli ochotni u nás provozovat svou odbornou praxi. Do budoucna by bylo dobré, aby byla povinnost registrovat ty byty, které jsou pronajímány sociálně slabým přímo na ÚP. Kdy smlouvy a platby za bydlení by řešil majitel bytu a už by o peníze nežádali nájemci.

Spustit audio