Julius Thiele – úspěšný podnikatel, který se zasloužil nejen o rozvoj Teplicka

Život a rozvoj města Osek na Teplicku by na přelomu 19. a 20. století nebyl tak zdařilý, kdyby se na něm nepodílel úspěšný podnikatel, muž přísné, ale spravedlivé povahy, Julius Thiele.

Tento majitel vrtné společnosti tady stavěl domy, podporoval školu i různé spolky. Zasloužil se také o vybudování městského vodovodu a zavádění veřejného elektrického osvětlení.

Zeměvrtná společnost Julius Thiele se sídlem v Oseku byla ve své době podnikem evropského rozměru. Její majitel se zabýval zejména hloubením důlních šachet a vrtnými pracemi k objevování vodních pramenů, uhlí, oleje a rudných ložisek.

Jeho podnikavého ducha nezastavilo ani důlní neštěstí, při kterém přišel o část nohy. Působil nejen v Čechách a na Moravě, ale také v Německu, Rusku a Francii. Neustále objevoval nové typy a možnosti vrtných technik a metod – třeba pomocí volného pádu, diamantovými korunkami nebo vodním splachováním.

Známá byla rovněž Thieleho léčivá minerální voda, kterou začal těžit a stáčet u obce Mlýnek blízko Františkových Lázní.

Julius Thiele může sloužit jako vzorový příklad těm, co podporují rozbujelost úřednického aparátu. Když umíral, v jeho podniku pracovalo 1000 dělníků, 100 mistrů a pouze 12 úředníků. Jeho impozantního pohřbu se v únoru roku 1910 zúčastnilo skoro veškeré obyvatelstvo Oseka a okolí.

Přínos Julia Thieleho pro náš region byl v roce 1895 oceněn zlatou medailí města Teplic a poté i státní cenou města Mostu. 

autor: Milan Knotek
Spustit audio