Josef Jan Maxmilián Kinský – významný šlechtic a úspěšný obchodník ze Sloupu v Čechách

4. prosinec 2023

Se Sloupem v Čechách bude navždy neodmyslitelně spojeno jméno významného šlechtice a úspěšného obchodníka Josefa Jana Maxmiliána Kinského.

Narodil se v roce 1705. Studoval na arcibiskupském semináři v Praze a u vídeňského císařského dvora získal špičkové vzdělání.

Po smrti svého otce zdědil už ve 14 letech sloupské panství. Když ho v dospělosti převzal, začal s rozsáhlými změnami a reformami.

Zrušil robotu a poddaným pronajal své pozemky, které předtím rozparceloval. Vzniklo tak několik nových obecních částí, které známe dodnes. Ve Sloupu také postavil nový barokní zámek se zahradou.

Josef Jan Maxmilián Kinský používal ve své době progresivní formy podnikání. Obchodoval především s textilem a sklem. Aby získal na trhu výhody, obratně se zasadil u Marie Terezie o částečný zákaz jejich dovozu k nám.

Nejvíce proslul jako výrobce velkých zrcadel s ozdobnými rámy, kterými zásoboval celou monarchii a mnoho dalších evropských míst. Zrcadla z jeho manufaktury měla údajně vyšší kvalitu, než vyhlášená benátská.  

U dvora se Kinský rovněž zasloužil o povýšení Nového Boru na město. Zemřel svobodný a bezdětný v Praze v roce 1780. Pohřben je ve v sloupském farním kostele sv. Kateřiny Alexandrijské.

autor: Milan Knotek
Spustit audio