Jana Vaňhová - hejtmanka Ústeckého kraje

V pondělí 26. ledna jsme Vám v našem vysílání představili novou hejtmanku Ústeckého kraje - Janu Vaňhovou. Rozhovor s ní naleznete jak v podobě zvukového záznamu, tak i přepisu zde.

Eva Bucharová, moderátorka: Tak dnes tu máme velmi vzácnou návštěvu. Kdo to bude, to prozradí Slávka Brádlová. Hezké dopoledne, Slávko.

Slávka Brádlová, redaktorka: Hezký den tobě i posluchačům. No, musím říci, že to je vzácná návštěva, protože v rámci našeho působiště (tedy v kraji Ústeckém a Libereckém) jsou takové osobnosti pouze dvě, a to hejtmani obou zmíněných krajů, tak dnes tady jako hosta máme hejtmanku kraje Ústeckého Janu Vaňhovou.

Eva Bucharová, moderátorka: Ano, takže co máte v plánu? O čem budete mluvit? Asi o jejích plánech zřejmě, když je tady u nás nová.

Slávka Brádlová, redaktorka: Tak určitě. Já bych se ráda zeptala speciálně na školství, protože nakonec zde dochází k tomu, že jaká bude budoucí generace, co se vzdělání a dovednosti týká, to rozhoduje o budoucnosti, tak se mi to zdá být jako docela rozumné začít se o to starat dřív.

Eva Bucharová, moderátorka: Ano. Určitě máš pravdu. Já už nebudu zdržovat. Dáme si další písničku, a pak si povídání Slávky Brádlové s Janou Vaňhovou poslechneme.

Slávka Brádlová, redaktorka: Posloucháte Český rozhlas Sever, posloucháte nebo budete poslouchat našeho dopoledního hosta, hejtmanku Ústeckého kraje Janu Vaňhovou. Pěkný den.

Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje /ČSSD/: Krásný den všem posluchačům.

Slávka Brádlová, redaktorka: Tak, když se podívám do kalendáře, a jestli mne paměť neklame, dnes je to dva měsíce, co jste byla uvedena do téhle funkce. Na první dojmy už se ptát nebudu, spíš se zeptám, co vás překvapilo, popřípadě zaskočilo?

Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje /ČSSD/: Tak já si myslím, že mne hlavně příjemně překvapil celý záchranný systém, který v tuto chvíli v Ústeckém kraji je a byla jsem na návštěvě všech složek, ještě mne čekají hasiči a vojáci, byla jsem velmi překvapena našim záchranným systémem a záchrannou službou.

Slávka Brádlová, redaktorka: Tak budeme si asi společně všichni přát, aby to samozřejmě fungovalo, ale abychom to vlastně nepotřebovali, aby nebyly žádné mezní situace. Já jsem slíbila posluchačům, že, krom jiného, probereme taky školství. A to si myslím, že je kapitolka hodně důležitá, takže hned po písničce.

Slávka Brádlová, redaktorka: Český rozhlas Sever, náš dopolední host, hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová. Tak a před námi kapitolka s takovým pracovním názvem školství a podtitulkem - hlavně střední a učňovské. Paní hejtmanko, proč vy vidíte právě to střední a učňovské školství jako nejdůležitější nebo hodně důležité?

Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje /ČSSD/: Samozřejmě pro rozvoj Ústeckého kraje potřebujeme jednak střední odborné učňovské školství a samozřejmě absolventy, kteří vycházejí ze středních odborných škol nebo ze středních škol dále na vysokou školu, protože Ústecký kraj má vlastně nejnižší vzdělanost.

Slávka Brádlová, redaktorka: Hm, takže začít vlastně po těch základních stupíncích ...

Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje /ČSSD/: Ano.

Slávka Brádlová, redaktorka: ... ke zvyšování. Někdy zase víme podle informací z úřadů práce, nejenom tady třeba z Ústeckého, ale i ze všech ostatních, že jakoby nezaměstnanost tady je, ale na druhou stranu, že se nabízí řada kvalifikovaných míst pro dělnické profese a najednou ti lidé nejsou.

Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje /ČSSD/: No, to je právě to, co jsme my zjistili také, že musíme obsadit některé středně odborné školství. A my jsme vymysleli motivační program, tak abychom ty obory, které jsou nedostatkem, ať už je to zedník, pokrývač, tesař, instalatér, klempíř, jsme podpořili a ty obory byly obsazeny.

Slávka Brádlová, redaktorka: A jakým způsobem? To je tak obecně řečeno, podpůrný projekt.

Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje /ČSSD/: Máme podporované obory a samozřejmě chceme podporovat žáky na nich. K 1. 9. 2009 se tento program rozeběhne. Jednak je to podpora jejich dobrých studijních výsledků, kdy žák, když je velmi úspěšný, může dostat až jednadvacet tisíc za ty tři roky, kdy se učí, ti méně zdatní dvanáct tisíc, a pak je to podpora také na dojíždění. Z obce do obce sto korun měsíčně a mimo okres je to dvě stě korun měsíčně. O to můžou školy požádat. A samozřejmě je to podpora i rodičům, kteří mají nedostatek peněz k vyučení svých dětí.

Slávka Brádlová, redaktorka: Přece jenom je to zátěž pro rodinný rozpočet, takže tady každá pomoc je vítaná. Na druhou stranu někdy tyhle projekty skončí fiaskem ne proto, že by nebyla dobrá vůle na straně toho, kdo dává, ale spíš, že někdy není dost rozumu nebo dobré vůle na té straně, která přijímá. Jinými slovy, patnáctiletý, šestnáctiletý kluk to třeba nebere ještě tak vážně. Tak máte to nějak pohlídané?

Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje /ČSSD/: Jednak je to motivace vlastně i pro rodiče a motivace pro školu, protože ty peníze bude žádat škola, která je bude vyplácet svým žákům a bude sledovat jejich studijní výsledky a jejich docházku do školy, nesmí tam být neomluvená absence, musí tam být věci, co se týká kázně, nesmí mít dvojku z chování a samozřejmě musí ukončit ten první i druhý a třetí ročník, aby dostal tuto výplatu.

Slávka Brádlová, redaktorka: Hm, takže je to pohlídané nebo dohlídané, jak se říká. No, na druhou stranu, co třeba to školství s maturitami? Teď nemyslím učební obory, ale už vyloženě školy s maturitami. Tam asi není problém s nějakým nedostatkem studentů, protože všichni chtějí dělat školu, nikdo nechce dělat ručičkama?

Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje /ČSSD/: Tak samozřejmě nedostatek tam není, ale přesto časem bude muset dojít k optimalizaci sítě těchto škol tak, aby našli své uplatnění tito žáci a neměli jsme zbytečné obory, a pak nám zůstávali na pracovních úřadech.

Slávka Brádlová, redaktorka: Předpokládám, že předcházela určitá analýza, takže podporované jsou ty obory, které jsou nedostatkové a zajímalo by mne, jestli třeba výchovní poradci na školách, pokud ta funkce vůbec ještě existuje, jestli mají informace, aby mohli třeba i poradit, na který ten obor se obrátit?

Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje /ČSSD/: Já si myslím, že mají dostatek informací, protože loňského roku, v lednu 2008 proběhla konference, kde jsme tenhle program představili a myslím si, že v tuto chvíli se s ním seznamují i žáci a jejich rodiče.

Slávka Brádlová, redaktorka: Hm, takže tam, kde se třeba kluk rozhoduje, jestli to bude zámečničina nebo něco jiného, tak to si může vybrat i tady podle té podpory. Tak tolik alespoň stručně k docela, řekla bych, zajímavé a aktuální novince, protože za chviličku tady budou dny, kdy se podávají přihlášky právě na střední školy a učiliště, no a ta druhá kapitolka, ta má tedy mnohem chmurnější titulek než školství - krize.

Slávka Brádlová, redaktorka: Český rozhlas Sever, dopolední host - hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová a ta druhá kapitolka s takovým opravdu ošklivým titulkem - krize. Zatím se o krizi hodně mluví, myslím si, že ještě ne všichni jsme pocítili konkrétní dopady, ale předpokládám, že i kraje se nějakým způsobem musí připravit, nebo to necháváte všechno na centru, na státu jako takovém?

Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje /ČSSD/: Samozřejmě ty dopady se dotknou každého kraje a my nemůžeme nevidět ty, které v tuto chvíli už v Ústeckém kraji jsou. My víme, že tu máme také automobilový průmysl, podniky, které se zabývají výrobou, jsou obyčejně na zónách. Já sama jsem navštívila v pátek Triangl zónu, kde máme dva zahraniční investory a samozřejmě jsem se seznámila s chodem a také s krizí, která na ně dopadá, ať už je to odbyt jejich obrazovek, odbyt televizí, který v tuto chvíli nemají, omezují výroby, očekávají nový typ televize, který rozjedou až v únoru, očekávají, že by zase mohli najet plnou výrobu, omezují počet pracovních dnů, někteří zaměstnanci zůstávají doma na šedesáti procentech, ale samozřejmě je tu podpora vlády pro tyto zóny. Ony musí zachovat zaměstnanost. Jsou to firmy, které mají své dceřinky po celém světě, takže si vzájemně pomáhají. Takže tady ten boom vlastně nenastal hned, ale časem a samozřejmě dojde k omezení výroby.

Slávka Brádlová, redaktorka: Hm, může kraj vůbec s tímhle něco dělat? Protože vím, že rozpočet, nejenom ten státní, ale i ty krajské rozpočty jsou hodně našponované.

Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje /ČSSD/: Samozřejmě přicházejí sem miliardy z evropských fondů, hlavně Regionálního a operačního programu. A v tu chvíli my vidíme oblast cestovního ruchu, kdy chceme nahradit tyto pracovní místa právě v této oblasti, takže na kraji se soustředíme na, co nejvíc vyčerpat prostředků z Regionálního operačního programu, zapojit do toho malé i velké obce a samozřejmě těm obcím pomáhat realizovat projekty a ty projekty musíme realizovat velmi a velmi účelně, aby splnily to, co od nich očekáváme, tedy vznik nových pracovních míst a rozvoj kraje. Otevřít se více cestovnímu ruchu a získávat prostředky z těchto programů.

Slávka Brádlová, redaktorka: Ten cestovní ruch se mi zdá být dost ideální oblastí pro takové to střední a drobné podnikání. Tak možná, že by to šlo uplatnit jako model i v jiných oborech.

Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje /ČSSD/: Tak v tuhle chvíli si nejsem stoprocentně jista, že by to šlo. Ale tady vidíme, v těch službách, že bychom mohli více lidí zaměstnat nejenom na vesnicích, ale v menších městech.

Slávka Brádlová, redaktorka: No a jaký titulek si dáme k té kapitolce třetí dnes? Já si myslím, že by tam klidně mohlo být slůvko "plány a cíle".

Slávka Brádlová, redaktorka: Tím hostem je hejtmanka Ústeckého kraj Jana Vaňová, no a kapitolku jsme nazvali "plány a cíle", což je takové hodně obecné. Já jsem se podívala i na server Mediainfo.cz, zjistila jsem, že jste se propracovala na čtyřiasedmdesáté místo, tedy do první stovky českých politiků, o kterých se mluví a píše. A zajímalo by mne, co byste ráda, aby se u vašeho jména psalo třeba po ukončení toho volebního období? Jaký je váš cíl?

Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje /ČSSD/: Tak můj cíl je hlavně, abych u toho svého jména měla, že jsem sliby, které jsem dala občanům Ústeckého kraje, po ty čtyři roky naplnila. To znamená, splnila všechno, co jsme při volbách slibovali - stabilizaci zdravotnictví, udržení pracovních míst v Ústeckém kraji, popřípadě vytvoření nových míst, zlepšení cestovního ruchu.

Slávka Brádlová, redaktorka: Tak to není zrovna malý cíl všechno dohromady. Jsou nějaké, nebo jaké jsou ty konkrétní plány k jejich dosažení?

Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje /ČSSD/: Tak dnes máme Radu Ústeckého kraje, kde budeme probírat rušení regulačních poplatků, připraven je materiál do zastupitelstva, které je ve středu. Očekávám, že naše návrhy projdou a že zrušíme všechny poplatky v krajských zařízeních zdravotnických.

Slávka Brádlová, redaktorka: Zaměstnanost, nezaměstnanost právě s tou krizí, která je před námi?

Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje /ČSSD/: To jsou ty naše Regionální operační programy, kterých máme poměrně dost v zásobě, spolupráce s malými i velkými obcemi, rozvoj obcí, podpora venkova a samozřejmě nesmíme zapomínat i na naše zemědělské kraje, ať už je to vinařství, anebo ovocnářství.

Slávka Brádlová, redaktorka: Vidíte tam nějakou perspektivu?

Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje /ČSSD/: Já si myslím, že víno z Roudnicka a z oblasti Litoměřicka ovoce je velmi známé v celé republice.

Slávka Brádlová, redaktorka: No, teď jde ještě o to, aby bylo úspěšné i na trhu a tam někdy možná ti naši zemědělci to ještě tak neumějí nebo ...

Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje /ČSSD/: My k tomu využíváme i našich veletrhů v zahraničí, kde prezentujeme Ústecký kraj ve všech oblastech a samozřejmě chystáme spoustu předváděcích akcí na veletrzích a i v Bruselu.

Slávka Brádlová, redaktorka: Takže o Ústeckém kraji se vědět bude, doufejme, že to taky k něčemu bude. Já vám děkuji za dnešní čas, za informace. Přeji hodně sil do té celé dráhy hejtmanské, protože určitě jich bude zapotřebí. Dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever byla hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová. Mějte se moc hezky a na shledanou.

Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje /ČSSD/: Na shledanou, děkuji.

Spustit audio