Franz Clam-Gallas – osvícený šlechtic a mecenáš z Liberce

10. duben 2024

V libereckém zámku se v roce 1854 narodil moudrý a osvícený šlechtic Franz Clam-Gallas. Dětství strávil v Čechách a Rakousku. Po maturitě na pražském gymnáziu studoval práva  a zemědělskou školu. Krátce sloužil v armádě. V dospělosti převzal rodinné velkostatky v Liberci, Frýdlantu, Grabštejně a Lemberku. Známé jsou také jeho paláce v Praze a Vídni.

Ve své době byl Franz Clam-Gallas šestým největším vlastníkem půdy v Čechách. Na svých panstvích provozoval zejména lesní hospodářství. Vlastnil také cihelny, pivovary nebo mlýny.

Jako štědrý mecenáš stál v čele řady spolků a na charitu věnoval přes tři milióny korun. Velice se zasloužil o rozvoj jizerské turistiky a staral se o 30 kostelů.

Kromě správy svých panství také působil jako císařský komoří a tajný rada. Od roku 1895 byl doživotním členem rakouské panské sněmovny a později rovněž poslancem českého zemského sněmu.

Šlechtic ducha, jak se hraběti Gallasovi říkalo, byl výtečným sportovcem a autorem řady patentů a vynálezů. Stal se také jedním z prvních motoristů u nás.

Po roce 1918 mu byla část majetku pozemkovou reformou zkonfiskována, což ho hluboce poznamenalo.

Otec sedmi dcer Franz Clam-Gallas zemřel v roce 1930. V Liberci a Hrádku nad Nisou mu bylo uděleno čestné občanství.

autor: Milan Knotek
Spustit audio