František Xaver Šalda – zakladatel české literární kritiky se narodil v Liberci

5. září 2023

Liberecké divadlo se po Františku Xaveru Šaldovi nejmenuje náhodou. Společně s T. G. Masarykem je totiž mnohými považován za nejvýznamnější kulturní a společenskou postavu první dekády 20. století.

Frantiek Xaver Šalda se narodil v roce 1867 v Liberci. Mládí prožil v Čáslavi a v Praze vystudoval gymnázium.

Studium práv sice nedokončil, ale v roce 1910 obhájil na filosofické fakultě doktorát z umělecko-historické problematiky. Později se stal profesorem srovnávacích dějin moderních literatur na Filosofické fakultě University Karlovy.

Šalda je všeobecně považován za zakladatele české literární kritiky. Dokázal rozpoznat talent a jeho kompetentních závěrů si vážili i slavní spisovatelé. Pokoušel se rovněž o vlastní literární tvorbu, ale bez úspěchu.

Šalda byl spoluautorem Manifestu české moderny a pro redakci Ottova slovníku naučného psal hesla z české, německé, francouzské a anglické literatury, včetně světového malířství.

Přispíval do řady časopisů, jakými byly např. Literární rozhledy, Novina, Česká kultura, Kmen, Volné směry nebo Literární listy.

Od roku 1925 vydával časopis pro kritiku a umění Tvorba, který později předal Juliu Fučíkovi. Vydával rovněž Šaldův zápisník s kritikami, esejemi a básněmi. Za jeho stěžejní dílo je považována kniha Moderní literatura česká z roku 1909.

V roce 1899 Šalda onemocněl vážnou míšní chorobu, kvůli které byl částečně ochrnutý.

Jediný vážný vztah měl se spisovatelkou Růženou Svobodovou. Zemřel svobodný a bezdětný v roce 1937. Svou vilu odkázal v závěti Jedličkovu ústavu.

autor: Milan Knotek
Spustit audio