Dohoda o převodu některých historických budov a pozemků v Terezíně pod Ústecký kraj se prozatím odkládá

3. červen 2020 07:00

Terezín na Litoměřicku chce s Ústeckým krajem jednat o převodu některých budov a pozemků. Krajská příspěvková organizace měla převzít například opevnění města a zajistit opravy. Převod se ale po rozhodnutí terezínských zastupitelů odkládá. Město chce s krajem ještě jednat o tom, které budovy mu předá a jak vyřeší svoje finanční závazky.

S krajem musí město například projednat to, kolik peněz za budovy a pozemky dostane.

„Máme několik pozemků a budov, na které dosud splácíme úvěry v řádu desítek milionů korun, a samozřejmě ty úvěry, které splácíme, tak varianta z kraje byla taková, že oni si to pouze přeberou, ale úvěry zůstanou nám, což je pro nás nepřijatelné. Jestliže k tomu máme přistupovat s péčí řádného hospodáře, tak přeci nebudeme předávat něco, co splácíme,“ vysvětlil starosta Terezína René Tomášek z uskupení Reset.

Kraj by měl od města převzít zhruba čtvrtinu budov ve městě a shánět peníze na jejich opravu. Jde například o opevnění.

Pro náměstka hejtmana Martina Kliku z ČSSD je požadavek města na převzetí závazků nebo zaplacení za budovy a pozemky novinkou.

„Víc jak rok jsme se o tom bavili, jak to konkrétně připravit. Tahle změna mi přijde naprosto neadekvátní – všichni věděli, jak to bude, že je tam plán na tu příspěvkovou organizaci – i oni to tak chtěli. Vyšlo to tak i z té studie, na kterou jsme jim my poskytli půl milionu korun,“ shrnul Klika.

V současné době spolupracuje město s krajem v rámci sdružení s názvem „Terezín – město změny“. To má od města zapůjčené budovy. Jak bude další spolupráce vypadat, chce terezínský starosta se zástupci kraje ještě projednat.

„My na kraji teď budeme projednávat prodloužení toho zdržení, což lze – minimálně o jeden rok. Budeme nadále jednat s krajem o tom, jak pokračovat dál,“ doplnil starosta René Tomášek.

S prodloužením činnosti současného sdružení souhlasí i náměstek hejtmana Martin Klika.

„Na druhou stranu navrhuji snížení finančních prostředků pro to sdružení na příští rok, takže se na to bude muset připravit správní rada i ředitel. Potom, pokud nebude nějaký jiný nápad nebo jiná možnost, tak ty objekty přejdou zpět do majetku města,“ dodal Klika.

Současná zhruba dvoumilionová dotace na provoz sdružení se má podle návrhu snížit na polovinu.

autor: Jan Bachorík
Spustit audio

Související