Díky projektu Víc než jen bydlení získají osoby v bytové nouzi bydlení v soukromém sektoru

12. prosinec 2020

Plzeňská organizace Centrum pro komunitní práci západní Čechy realizuje projekt Víc než jen bydlení, na který získalo tříletou finanční podporu z Evropského sociálního fondu. V jeho rámci od roku 2019 do roku 2021 vyhledává majitele nemovitostí, kteří jsou ochotni dlouhodobě a férově pronajmout byt lidem se ztíženou pozicí na trhu s bydlením.

Plzeňský projekt Víc než jen bydlení je určen pro lidi, kteří jsou diskriminováni na trhu s bydlením. O koho se především jedná, vysvětluje Adam Pospíšil.

„Zejména se to týká Romů nebo cizinců, týká se to také samoživitelek, samoživitelů, pěstounů, vícečetných rodin. Všem těmto skupinám se nedostává na trhu dostatek příležitostí k tomu, aby mohly normálně bydlet, a proto nám tady bohužel bují obchod s chudobou a vznikají různé nestandardní formy bydlení těch lidí. A to má samozřejmě obrovský vliv na jejich celý život, na výchovu dětí, na jejich rozvoj atd.“

Projekt se pro tyto klienty snaží najít možnosti bydlení na volném trhu s byty.

„Hledáme majitele, kteří jsou ochotní za určitých našich garancí poskytnout do pronájmu byt těmto cílovým skupinám. Záměrně pracujeme se soukromým trhem nemovitostí. Vedle toho samozřejmě existuje segment sociálního bydlení v obcích, ale bohužel ten systém nestačí. Proto jsme rozjeli tento projekt se soukromým trhem nemovitostí, protože jsme zjistili, že nějaký potenciál na něm existuje a je možné ho využít pro tyto cílové skupiny.“

Autoři projektu spolupracují s renomovanými poskytovateli sociálních služeb.

„My pro majitele bytů děláme určitou realitní činnost, dáváme jim určité záruky a garance. A spolupracujeme s poskytovali sociálních služeb, jako jsou například Člověk v tísni, Tady a teď, což jsou místní plzeňské organizace, nebo třeba Domus, které nám poskytují do toho projektu své klienty. Ony ty své klienty dobře znají, dobře vědí, jaká je jejich životní situace, kdo je jak potřebný a jaké má možnosti řešení své bytové situace. A společně s nimi potom my ty byty obsazujeme, uzavíráme nájemní smlouvy. A dále pracujeme na tom, aby ta věc byla dlouhodobě udržitelná.“

A kolika lidem projekt zatím pomohl?

„Za dosavadní rok a půl trvání toho projektu v Plzni se nám podařilo získat 13 bytů, ve kterých se nám už vystřídalo dohromady i s dětmi asi 45 až 50 lidí. Teď zrovna aktuálně budeme nově obsazovat 4 byty ještě před Vánocemi. Jsou to různé rodiny, i vícečetné romské rodiny se šesti dětmi, nebo je tam třeba maminka s pěti dětmi. Pak tam jsou samoživitelky s jedním či dvěma dětmi a pak i menší klasické rodiny. Takže je to takový mix klientů, ale všichni mají jedno společné: bez našeho projektu by bydleli v nevyhovujících podmínkách v ubytovnách nebo v azylových domech.“

Majitelé bytů dostávají standardní nájemné.

„My samozřejmě hlídáme, aby ty nájmy nebyly předražené, ale zároveň ani nechceme po majitelích soukromých bytů, aby nějak uměle podhodnocovali svůj nájem. Čili vycházíme z cen, které jsou v čase a místě obvyklé a ve spolupráci s úřadem práce a poskytovateli sociálních služeb se vždy snažíme najít optimální variantu, aby ta cena nebyla nedostupná pro konkrétní klienty, a aby bylo možné dlouhodobě ty závazky plnit.“

V některých bytech už se nájemníci obměnili. Například z důvodu, že se jim podařilo získat městský byt.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.