Znalecké posudky k údajně předraženým přístrojům pro Krajskou zdravotní se rozcházejí

17. březen 2016
Informace ze severu Čech , Informace ze severu Čech
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Zákony, legislativa, paragraf

Závěry posudků v kauze údajně předražených zakázek v Krajské zdravotní se liší. Vyplývá to ze čtvrtečního výslechu soudního znalce. Obžaloba viní pět manažerů. Znalci měli za úkol posoudit, jestli byly ceny zdravotnických přístrojů, které společnost nakoupila do svých nemocnic, přiměřené. Státní zástupce viní pět manažerů společnosti z toho, že firmu poškodili o zhruba 120 milionů korun.

Závěry znaleckého ústavu se rozcházejí. První posudek hovoří o tom, že zdravotnické přístroje, nakoupené přes zprostředkovatele, předražené nebyly.

„Dospěli jsme k názoru, že se cena, za kterou bylo zařízení nakoupeno, nachází v intervalu, kterou lze podle našeho názoru považovat za cenu obvyklou, byť na její horní hranici,“ řekl před soudem znalec Jiří Kadrman.

Druhá verze posudku ze stejného znaleckého ústavu ovšem hovoří o tom, že Krajská zdravotní mohla přístroje nakoupit sama, bez prostředníka. V této verzi posudky hrály roli i další okolnosti, jako analýzy rizik. V takovém případě by podle znalce byla cena za techniku nižší.

Čím znalec odlišné znění posudků zdůvodňuje?

Podle něj se v dodatku původního posudku zabývali otázkou přiměřenosti cen z jiného pohledu a také na základě jiných okolností. Nicméně obhájci pěti obžalovaných se před soudem vyjádřili v tom smyslu, že znalci dostali zadání na úpravu posudku tak, aby vyzněl v neprospěch jejich klientů. To znalec Jiří Kadrman na dotaz soudce Martina Mihala odmítl.

Soudce Martin Mihal chce teď ještě vyslechnout další dva spoluautory posudku, a to pravděpodobně v příštím týdnu. Soud má v plánu také projednání dalších listinných důkazů.

Připomeňme, že obžaloba má dvě části. První z nich se týká před chvílí popsaného nákupu zdravotnických přístrojů, druhá část údajně předražených zakázek na poradenství při žádostech o evropské peníze.

Pětice obžalovaných, která jakoukoliv vinu odmítá, měla celkem způsobit škodu za 120 milionů korun. Společnost Krajská zdravotní provozuje pět největší nemocnic v Ústeckém kraji.

autor: bach
Spustit audio