Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích opět přinese komplikace řidičům

Zahájení lázeňské sezony v Teplicích
Zahájení lázeňské sezony v Teplicích

Jako každoročně bude i letos kvůli Zahájení lázeňské sezóny 2018 průjezd Teplicemi velmi omezen. Uzavřeny budou ulice:

od 25.05.2018 od 08:00 hod. do 27.05.2018 do 23:00 hod.

Dlouhá, Dubská, Kapelní, Laubeho náměstí, Lázeňská, náměstí Svobody, Papírová, Rooseveltova

 od 25.05.2018 od 16:00 hod. do 27.05.2018 do 23:00 hod.

U Bílinské brány, U Zámku, Zámecké náměstí

od 26.05.2018 od 00:00hod. do 27.05.2018 do 23:00 hod.

Krupská, Mírové náměstí, U Divadla

 

Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích - uzavírky

Objízdná trasa je stanovena: Bystřanská, Plynárenská, Pražská, Mlýnská, Laubeho náměstí, a to obousměrně.

Průjezdnost městem bude pod dohledem a v kompetenci Policie ČR, zejména pak ul. Alejní a ul. Duchcovská. Světelné signalizace na ulici Alejní budou o daném víkendu mimo provoz, tzn. poběží na přerušované oranžové světlo.

Magistrát města Teplice doporučuje návštěvníkům slavnosti zaparkovat vozidla mimo centrum dění na ulici Alejní, pod přemostěním ulice Lounská, Masarykova, 28. října, Kollárova, Tržní náměstí Vrchlického a dále využití  parkovacích ploch  supermarketů a nákupních center, které však svou kapacitou  neuspokojí  všechny návštěvníky slavnosti.

Z tohoto důvodu doporučujeme využití služeb městské hromadné dopravy.

Po dobu trvání Zahájení lázeňské sezóny 2018 nebude linkami MHD obsluhována zastávka Valy obousměrně (náhradní zastávka Bystřanská) a zastávka Císařské lázně ve směru do centra města (zrušena bez náhrady).

Dotčená linka 121 bude danou lokalitu objíždět ulicemi Bystřanská, Plynárenská, Pražská a Mlýnská. Ostatní linky MHD budou jezdit bez omezení s tím, že drtivá většina spojů trolejbusových linek 101, 102, 103, 105, 107 a 108 bude posílena nasazením velkokapacitních trolejbusů. Cestující však musí s ohledem na zvýšenou poptávku po MHD a hustotu silničního provozu očekávat nepravidelnosti v provozu MHD a zpoždění vybraných spojů.

Po skončení sobotního programu a slavnostním ohňostroji je pro návštěvníky ze vzdálenějších části města připraven rozvoz spoji MHD do všech části města. Všechny spoje budou z Benešova náměstí odjíždět ve 23:00 hodin.

Pro opozdilce jsou připraveny ještě noční spoje linek 124, 125, 802 a 803 s odjezdem z centra města okolo půlnoci.

V souvislosti s očekávaným příjezdem velkého množství návštěvníků do města upozorňujeme, aby lidé dbali pokynů policejních hlídek a pořadatelů a zároveň věnovali pozornost dopravnímu značení.