Za skládku v Libčevsi uložila inspekce pokutu 10 milionů

22. duben 2006

Česká inspekce životního prostředí uložila firmě Bau 24 pokutu deset milionů korun. Podle zjištění inspektorů tato společnost nelegálně ukládala německý odpad v bývalém zemědělském objektu v Libčevsi na Lounsku. Skládka už třikrát hořela - naposledy o Velikonocích - a je velmi pravděpodobné, že byla úmyslně zapálena. Obec získá na odvoz nebezpečného popela od ministerstva financí bezmála dva miliony korun. Zbytek odpadu by měla na své náklady zlikvidovat do konce dubna spolková země Sasko-Anhaltsko. Ta ale tvrdí, že není jasné, jaké množství pochází skutečně od nich.

Podle zjištění inspektorů firma Bau 24 ukládala německý odpad u Libčevsi bez souhlasu příslušných úřadů pro nakládání s odpady. Za to jí uložili maximální možnou pokutu.

"K té nejvyšší možné pokutě jsme sáhli proto, že se jedná o velmi nebezpečnou věc. Čili bylo rozhodnuto, že z hlediska závažnosti bude přikročeno k takovéto výši," říká Jiří Turek z ústecké pobočky České inspekce životního prostředí.

Společnost Bau 24 ale zkrachovala a správce konkursní podstaty se odvolal k ministerstvu životního prostředí. Pokuta proto zatím nenabyla právní moci. I tak je pravděpodobnost, že se podaří peníze vymoci, velmi malá a nejspíš zůstane jen symbolickým trestem.

"Je to obecný problém s tím, že společnosti s ručením omezeným už ze svého názvu nemohou v případě větších problému a pokut dostát svým závazkům. Nakonec se to ukázalo i právě v tomto případě," upozornil vedoucí oddělení odpadového hospodářství ministerstva Petr Havelka.

Tři lidi už kvůli skládce v Libčevsi policie obvinila z porušování předpisů o oběhu zboží s cizinou a z trestného činu nakládání s nebezpečnými odpady. Hrozí jim trest odnětí svobody až na pět let. Policisté vyšetřují i firmu Bau 24. Majitelem společnosti je podle ČTK Čech René Grünwald. Policie po něm pátrá i prostřednictvím Interpolu.

Odpad z této skládky by měla odstranit německá spolková země Sasko-Anhaltsko. Ta už přiznala, že odpad byl do Libčevsi skutečně dovezen z této spolkové země. Podle zástupců Saska-Anhaltska však zatím nebylo vyjasněno, kolik z celkového množství pochází skutečně od nich.

Navíc firma z německého Halle odmítá, že by dovozem odpadu do České republiky porušila zákony. Argumentuje písemným dokladem z Česka, který má potvrzovat, že jí dovezený odpad byl řádně zlikvidován a neskončil na skládce v Libčevsi na Lounsku.

Německá společnost tvrdí, že má písemné prohlášení pocházející z České republiky, které ji zbaví obvinění z dovezení odpadu na ilegální skládku v Libčevsi. Dokument podle agentury DPA potvrzuje, že "dovezený odpad byl v plné míře a v souladu s předpisy zlikvidován v plzeňské spalovně."

Podle ministerstva životního prostředí Saska-Anhaltska čeká firmu z města Halle na počátku příštího týdne slyšení před Zemským správním úřadem. Na čtvrtek je pak naplánována schůzka ministryně životního prostředí Saska-Anhaltska s náměstkyní stejného resortu z Česka.

Do té doby by se taky mělo vyjasnit, kolik odpadu se vůbec na skládku v Libčevsi z Německa dostalo. Obviněná firma uvádí 1500 tun, zvláštní odpadová agentura z Bádenska-Württemberska ještě o 500 tun víc a česká strana dokonce 4000 tun.

autoři: Jiří Hošek , mta , Ivana Solničková , dka
Spustit audio