Z 25 dětí se na podzimím mediatáboru stali malí novináři

1. listopad 2016

V sobotu 29. října ve večerních hodinách byl v Ústí nad Labem úspěšně zakončen druhý příměstský mediální tábor. V rámci MEDIAEVENTU, jak byl podzimní ročník tábora pojmenován, se z 25 dětí stali na dobu čtyř dnů malí novináři, kteří začali pomalu, ale jistě odhalovat taje mediální práce.

Organizátoři tábora si pro své malé svěřence nachystali bohatý program, který začínal brzy ráno a táhl se až do pozdních večerních hodin.

„Soutěží, workshopů a dalších aktivit jsme měli připravených tolik, že i polední klid probíhal formou nějaké klidnější hry, protože na klasický polední klid v pravém slova smyslu zkrátka nebyl čas.“ Tak popisuje nabitý program tábora jeho zakladatel Martin Dušek.

Děti se na začátku tábora rozdělily do čtyř týmů, které mezi sebou celé čtyři dny soupeřily v celotáborové hře o hodnotné ceny, které věnovali sponzoři tohoto projektu.

„Jsme velice rádi, že je v Ústí nad Labem tolik společností a institucí, které byly ochotné nás podpořit, protože bez jejich pomoci by realizace tohoto projektu vůbec nebyla možná. Rád bych touto cestou poděkoval generálnímu partnerovi akce Českému rozhlasu Sever, který nám poskytl prostory a zázemí, a dokonce dětem umožnil strávit dvě noci ve svém sídle. Velké poděkování patří též Dopravnímu podniku města Ústí nad Labem, s jehož pomocí jsme mohli pro děti uspořádat velkou cestu městem, restauraci Fírova bašta a pekárně Aplica, které nám pomohly zajistit stravování, dále pak společnosti Attigente a samozřejmě i všem dalším partnerům, kteří se nějakým způsobem podíleli na úspěšném průběhu tábora,“ vvpočítává Martin Dušek.

Cesta městem - muzeum civilní obrany

A co vše děti na mediálním táboře zažily? Byly zde připraveny různé zajímavé workshopy se zkušenými lektory, zaměřené na nahrávání zvuku a obrazu a následnou práci s pořízenými materiály.

Součástí tábora byly i klasické táborové hry, takže děti hledaly různé poklady, utkávaly se ve vědomostních kvízech, secvičovaly krátké scénky nebo si vyzkoušely svou kuráž na stezce odvahy.

Na MEDIAEVENTU samozřejmě nemohli chybět ani zajímaví hosté, a tak jeden den s táborníky besedoval ředitel ústeckého muzea Václav Houfek, jiný den zas malí novináři pokládali své otázky populárnímu zpěvákovi Sebastianovi.

Z bohatého programu tábora stojí určitě za vypíchnutí už zmiňovaná cesta městem. „Jednalo se o celodenní soutěž, při které děti v týmech plnily nejrůznější úkoly na stanovištích rozmístěných po celém městě. Děti si při tomto závodě například vyzkoušely práci revizorů v MHD, seznámily se se starou výpočetní technikou v ústeckém muzeu, překonaly samy sebe, když v zoologické zahradě lovily mince z misky plné moučných červů nebo si v Muzeu civilní obrany na vlastní kůži zkusily, jak postupovat, kdyby přišel chemický útok,“ vysvětluje Martin Dušek.

Natáčení ankety ve městě

O tom, že se tábor vydařil, svědčí i to, že drtivá většina dětí už dopředu hlásila, že určitě přijdou i příště.

autor: Jan Černecký
Spustit audio