Významný australský paleontolog Martin Fritz Glaessner se narodil v Ústí nad Labem

25. prosinec 2023

Ve výročí týdne si připomeneme geologa a paleontologa Martina Fritze Glaessnera, který se narodil 25. prosince 1906 v Ústí nad Labem.

Jeho otcem byl chemik a podnikatel Arthur Glaessner, který se podílel na vynálezu umělé mořské houby. Martin Fritz vystudoval práva a také přírodní vědy na univerzitě ve Vídni. Zaměřil se na geologii a paleontologii, specializoval se na fosilní korýše.

Po skončení studií se usadil ve Vídni. Ve 30. letech pobýval v Sovětském svazu, kde se účastnil expedic na Krym a Kavkaz. V SSSR se také oženil a založil rodinu.

Po anšlusu Rakouska odešel Martin Fritz Glaessner do Londýna. Záhy se přesunul na Papuu Novou Guineu, kde založil mikropaleontologickou laboratoř.

Po válce působil v Austrálii na univerzitě v Adelaide, kde získal profesuru. Stal se mezinárodně uznávaným odborníkem, publikoval řadu odborných prací a byl členem mnoha vědeckých společnosti. Jeho jméno nesou některé jím objevené zkamenělé organismy.

Martin Fritz Glaessner zemřel 23. listopadu 1989 v Melbourne.

Im Jubiläum der Woche gedenken wir des Geologen und Paläontologen Martin Fritz Glaessner. Er wurde am 25. Dezember 1906 in Aussig an der Elbe geboren.

Sein Vater war der Chemiker und Unternehmer Arthur Glaessner, der an der Erfindung des künstlichen Meeresschwamms beteiligt war. Martin Fritz studierte Rechtswissenschaften und Naturwissenschaften an der Universität Wien. Er konzentrierte sich auf Geologie und Paläontologie und spezialisierte sich auf fossile Krebstiere.

Nach Abschluss seines Studiums ließ er sich in Wien nieder. In den 1930er Jahren hielt er sich in der Sowjetunion auf, wo er an Expeditionen auf die Krim und in den Kaukasus teilnahm. Er heiratete auch und gründete eine Familie in der UdSSR. Nach dem Anschluss Österreichs ging Martin Fritz Glaessner nach London. Bald zog er nach Papua-Neuguinea, wo er ein mikropaläontologisches Labor gründete.

Nach dem Krieg arbeitete er in Australien an der University of Adelaide, wo er eine Professur erhielt. Er wurde ein international anerkannter Experte, veröffentlichte eine Reihe von Fachwerken und war Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher Gesellschaften. Einige der von ihm entdeckten versteinerten Organismen sind nach ihm benannt.

Martin Fritz Glaessner starb am 23. November 1989 in Melbourne.

Spustit audio