Vedení Ústí chce lidem vrátit chuť trávit čas u Labe. Na Střekově by mohla vyrůst relaxační zóna

27. červen 2017
Prostor mezi řekou a ulicí je plný omezení

Cyklostezka, travnatý porost a sem tam nějaký strom. Tak vypadá břeh řeky na střekovské straně v Ústí nad Labem. Spolku Střekovské matky se podařilo vzbudit zájem města o proměnu tohoto prostoru. Jde o to lidem zpříjemnit pobyt u vody a usnadnit přístup k řece.

Nápadů je hodně, ne všechny je ale možné uskutečnit. O některých z nich se na břehu nedávno (16. 6.) bavili architekti, městská dendroložka i zástupce Povodí Labe. Sešli se u Benešova mostu.

„Byl tady říční přístav, za první republiky tu parkovaly prázdné říční čluny. Nebylo by špatné sem zaparkovat nějaký říční člun, u kterého by bylo plovoucí molo,“ představuje nápad na říční koupaliště Petr Hoffmann z oddělení územního plánování ústeckého magistrátu.

Jiří Mach z Povodí Labe ihned reaguje: „Je to zhruba 700 metrů pod vodočtem, a když tu budeme dělat prohrábky, ovlivníme vodočet. Ta plavební dráha je tady navíc úzká, takže umístit sem plovoucí zařízení není úplně nejvhodnější. Takže plovoucí molo asi ano, ale velké zásahy do koryta řeky, to ne.“

Městský architekt Vladimír Charvát zase ukazuje na svah mezi cyklostezkou a chodníkem. Tam by mohly být instalovány lavičky.

Jiří Mach z Povodí Labe (vlevo) diskutuje s pracovníky z odboru životního prostředí a územního plánování o možných změnách

U železničního mostu se toho moc vymyslet nedá – v budoucnu by tudy měla vést vysokorychlostní trať. Navíc tu teď sídlí bobři. O kus dál zase vede plynové potrubí, takže není možné rozšířit cyklostezku o cestu pro pěší.

Další postup města nastínila Eva Fialová z kanceláře primátorky: „Musíme se sejít s Agenturou ochrany přírody a krajiny, abychom se dozvěděli omezení ohledně vyhlášené Natury 2000. Pak připravíme projekt pro podání do Nadace Proměny Karla Komárka, kde je vyhlášená architektonická soutěž. Budeme také komunikovat s občany a ptát se jich na to, co by si představovali…“

Na možnost získat dotaci na úpravy nábřeží upozornila magistrát Kateřina Chalašová ze spolku Střekovské matky. Vítá, že se daly věci do pohybu.

„Hlavně jsme chtěly, aby se upozornilo na to, že tady o ten prostor zájem je. Chodí sem hodně lidí a mohlo by se to stát takovou relaxační zónou,“ uzavřela Kateřina Chalašová.