Vedení Mostu rozhodlo o podobě památníku hornických tradic a důlních neštěstí

6. leden 2021 13:00

Památník hornických tradic a obětí důlních neštěstí postaví letos v Mostě. Stát bude na náměstí Velké mostecké stávky v blízkosti kulturního domu Repre.

Do soutěže na podobu památníku přišlo na magistrát celkem 17 návrhů. Vítězný vybrala komise před Vánoci. Představuje člověka stojícího před rozevřenou krajinu, která je z druhé strany znovu pokrytá zelení.

„To město vzniklo díky těžbě. To staré bylo zničeno, nové vzniklo, a ten památník to v té obecnější rovině dost dobře reprezentuje. Z toho důvodu, třeba co se týče té vizuální stránky a toho výtvarného charakteru, to byla třeba pro mě osobně první volba, a pro porotu potom, víceméně, také,“ vysvětluje člen komise architekt Tomáš Pavlíček, proč zvítězil návrh Jakuba Klašky, architekta žijícího ve Velké Británii.

Památník má podle Pavlíčka symbolizovat z jedné strany rozervanou krajinu, z druhé její rekultivaci: „Trochu to připomíná ten moment, kdy otevíráte tu zemi. Ty síly, které to způsobily, protože většina té těžby byla velkolomová, tak ty zásahy do krajiny jsou opravdu ohromné.“

Podle dalšího člena komise, která vítězný návrh vybírala, externího architekta města Most Petra Nesládka, byla úroveň 17 přihlášených návrhů rozdílná. Vybíralo v podstatě jen ze tří.

„Pravda je, že při posuzování těch jednotlivých návrhů tam byly poměrně značné kvalitativní rozdíly, a dá se říct, že se porota, asi celkem jednomyslně, shodla na tom, že z té plejády těch zaslaných návrhů tři výrazně vyčnívají svou kvalitou,“ vysvětlil Nesládek.

Památník se začne stavět ještě letos, město za něj zaplatí jeden a tři čtvrtě milionu korun, říká František Jirásek, vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek mosteckého magistrátu: „V září letošního roku bude památník dokončen a otevřen.“

Konečná podoba památníku může být od vítězného návrhu mírně odlišná. Důvodem je hlavně jeho úprava tak, aby nelákala vandaly k jeho poničení.

autor: Jan Beneš
Spustit audio

Související