V olomouckých Smetanových sadech stojí mezi rozkvetlými stromy pozoruhodná socha botanika Polívky

13. duben 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Smetanovy sady v Olomouci

V olomouckých Smetanových sadech je místo zvané Magnoliová zahrada. Mezi magnóliemi a dalšími keři a stromy stojí na malém kopečku neobvyklá socha. Představuje pedagoga a botanika Františka Polívku.

Už v předjaří rozkvétají v její blízkosti vilíny, v brzkém jaru pak rozzáří jeden z koutů keř zlatice a přibližně od poloviny dubna až do léta zde kvete několik variant stromů, které daly místu jméno. Kromě magnólií tu rostou také sakury i vzrostlé jehličnany, po nichž se rády prohánějí veverky.

Právě šišky a veverku můžete při bližším pohledu spatřit vytesané na zadní části kamene u paty profesora Františka Polívky, který v ruce drží kytičku. Socha je dílem známého olomouckého sochaře, autora mnohých děl ve veřejném prostoru, Julia Pelikána.

Na soše Františka Polívky je detail veverky

„Vím pouze o dvou sochách botaniků na českém území. Starší stojí na Karlově náměstí v Praze a byla vztyčena k poctě českého cestovatele, zahradníka a objevitele řady druhů rostlin Benedikta Roezla. Druhá, která vznikla k desátému výročí úmrtí Františka Polívky, se nachází zde v Olomouci ve Smetanových sadech,“ říká vedoucí Botanické zahrady Univerzity Palackého Václav Dvořák.

František Polívka nebyl podle jeho slov podstatný tím, že by chodil do terénu a objevoval rostliny, ale proto, že vychoval generace studentů, pedagogů a vědců na české reálce a vydal řadu pozoruhodných knih, například o parazitických rostlinách, i klíč k určování rostlin v české přírodě.

Smetanovy sady v Olomouci

Při prohlídce jeho sochy upozorňuje Václav Dvořák také na řasy, lišejníky a vzácný mech klanozoubek zmatkotvorný, které na kameni rostou a dávají šedivé soše s třpytivými prvky lehce nazelenalý nádech.

František Polívka, první ředitel české reálky, vynikající vychovatel a botanik, říká nápis na soklu. Jméno věhlasného pedagoga najdeme i na jedné straně podstavce, na druhé je pak jméno jeho ženy. Podstavec totiž skrývá urny s jejich ostatky.  Profesor tedy odpočívá obklopen svojí milovanou flórou.

Smetanovy sady v Olomouci

„Nepřeji si více, nežli abych svojí Názornou květenou roznítil v srdcích, v nichž ještě všecek ideál nezhasl, lásku k přírodě, jejímiž nejušlechtilejšími výtvory jsou zajisté něžná dítka tajuplné flóry,“ dočteme se v jedné z jeho knih.

autor: Aleš Spurný
Spustit audio