V Mostě začalo poslední kolo jednání o spalovně Komořany

30. listopad 2011
Informace ze severu Čech , Informace ze severu Čech

Ekologům i řadě občanů Mostu se nelíbí záměr společnosti United Energy vybudovat v Komořanech spalovnu komunálních odpadů. Plán se nezamlouval ani radě Ústeckého kraje.

Krajský úřad ale nakonec se stavbou souhlasil, stejně jako ministerstvo životního prostředí - podle vyjádření ministerstva nebude spalovna negativně ovlivňovat životní prostředí ve svém okolí.

Teplárna United Energy už získala pro svůj záměr postavit v Komořanech spalovnu komunálního odpadu většinu potřebných povolení. Stavební úřad už proto zahájil územní řízení, ve kterém se rozhoduje, jestli spalovna získá stavební povolení. Odpůrci teplárny tak mají poslední možnost, jak stavbu zastavit nebo alespoň ovlivnit podmínky pro její provoz.

„Spalovna odpadů s takovouto kapacitou nemá na Mostecku co dělat. Mostecko patří mezi nejpostiženější oblasti z hlediska kvality ovzduší i z hlediska zdravotního stavu obyvatel...“ míní Petr Klepiš, předseda mostecké organizace Zelených.

Karel Hlaváček, projektový manažer firmy United Energy ale ujišťuje, že spalovna částečně vyřeší problém s nakládání s opady Ústeckého kraje, které jsou pro životní prostředí také problém. Kapacita spalovny, která by zpracovávala sto padesát tisíců tun odpadu ročně, by umožnila nahradit část produkce současné teplárny.

V provozu by zůstala i současná teplárna, protože samotná spalovna by pokryla potřeby Mostu a Litvínova nanejvýš z poloviny. Právě toho se obyvatelé Mostu obávají - aby nakonec místo slíbeného útlumu ekologicky horší teplárny jen jednoduše nepřibyl nový zdroj znečištění - výhledově totiž může být teplo z odpadu levnější než teplo z uhlí a zájem by tak mohla projevit i další města.

Kdy mostecký úřad o chystané spalovně rozhodne, zatím není jasné.

autor: ces
Spustit audio