V Mostě vznikne samostatná fakulta ústecké univerzity

Studenti

Mostečtí radní schválili dodatek ke Smlouvě o vzájemné spolupráci, kterou uzavřeli s ústeckou Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně. Město se zavázalo k poskytnutí více než třímiliónového daru, který je určený výhradně na úpravy provizorních prostor. Ústecká univerzita, která nabízí v Mostě celkem pět studijních programů, sídlí v provizorních prostorách Integrované střední školy ve Velebudicích. V příštím akademickém roce by ji mělo navštěvovat 200 studentů.

Vzhledem k tomu, že město nemá zatím volné prostory, které by univerzitě nabídlo, bude ji podporovat v jejím působení v Mostě alespoň finančně. Univerzita se mimo jiné naopak zavazuje k vytvoření podmínek k trvalému působení v Mostě a zřízení samostatné fakulty. Vedení vysoké školy má navíc za úkol rozšiřovat svou nabídku v Mostě o denní formu studia i další studijní obory.