V Litvínově nově svážejí směsný i tříděný odpad technické služby. Začaly s výměnou nádob na odpad

2. leden 2023 14:13

V Litvínově začala v ulicích města rozsáhlá výměna nádob na odpad. Od začátku roku nově sváží veškeré odpady technické služby města. Vystřídaly soukromou společnost, které skončila smlouva. Prvním úkolem technických služeb je vyměnit více než čtyři tisíce starých popelnic společnosti Marius Paedersen za nové, které patří litvínovským technickým službám. V pondělí 2. ledna začala výměna nádob na plasty a papír.

Technické služby mění nádoby na plasty, papír a sklo. Výměna popelnic na směsný odpad začne později. Podle Petra Řeháčka, jednatele technických služeb v Litvínově, by měla výměna 4 tisíců kusů nádob na odpad trvat asi měsíc.

Každá nově umístěná nádoba na odpad je aktuálně vybavena čipem. „Ten čip slouží pro nás, vlastně pro to auto, pro to mobilní zařízení, kde my díky tomu čipu potom jsme schopni sbírat různá data o množství toho odpadu a samozřejmě potom různě upravovat frekvenci svozů apod.,“ vysvětlil jednatel technických služeb v Litvínově Petr Řeháček.

autor: Jan Beneš
Spustit audio