V Litoměřicích začal zkušební geotermální vrt

00027641.jpeg

První desítky metrů už od úterý vyvrtali geologové žilinského Ingea při zkušebním geotermálním vrtu v Litoměřicích. Tato hloubková sonda má ověřit, zda jsou podmínky pro využití tohoto druhu energie skutečně takové, jaké předpovídají odborníci.

Podle generálního ředitele Ingea Ladislava Kováče se kvůli výběru místa začátek prací trochu zpozdil. Do 20. prosince proto budou vrtaři pracovat nepřetržitě. Měli by se dostat do hloubky jednoho kilometru. Po svátcích, v lednu, budou pokračovat ve vrtání. Kováč předpokládá, že v únoru nebo nejpozději v polovině března bude vrt hotový. Zkušební vrt půjde až do dvou a půl kilometru. Tam by se teplota horniny měla pohybovat kolem 150 až 200 stupňů Celsia. Na základě této sondy vypracují odborníci studii proveditelnostipodle ktzeré se bude odvíjet další postup. Unikátní projekt geotermální energie s investicí kolem miliardy korun by Litoměřicím mohl přinést energetickou soběstačnost.