V Edmundově a Divoké soutěsce vozí turisty jedenáct lodí. Každý den

15. duben 2017
Indián Tony vozí turisty v soutěskách

Soutěsky ve Hřensku na Děčínsku na okraji národního parku České Švýcarsko zahájily sezonu. Denně teď budou turisty převážet lodičky přes Edmundovu a Divokou soutěsku až do Dušiček.

0:00
/
0:00

Na první plavby oblíbených lodiček vyrazily desítky lidí z celé republiky. Vítal je jeden z převozníků Indián Tony. Romantiku v soutěskách si mohou návštěvníci užívat denně.

„Posílili jsme lodní flotilu, do Edmundovy soutěsky bude letos jezdit osm lodí a v Divoké soutěsce tři, takže celkem máme jedenáct pramic,“ říká starosta Hřenska Zdeněk Pánek z hnutí Soutěsky věc veřejná, věc neprodejná. Kromě toho se mohou turisté těšit na nové zastřešení ohniště mezi oběma soutěskami a lepší zázemí. Ve srubu se 22. dubna otevře nové informační centrum.

Soutěskami loni prošlo na 300 tisíc návštěvníků

Hřensko se během několika měsíců chystá vybudovat na cestě do Edmundovy soutěsky netradiční vyhlídku. „Bude to osmihranný altán s vyhlídkou na řeku Kamenice. Máme vypracovaný projekt, veškerá povolení a v současné době dokumentace čeká na schválení magistrátu Děčín,“ říká starosta Pánek. Pochvaluje si, že se ve Hřensku zase začíná žít.

Spokojeni jsou i tamní podnikatelé, včetně Martiny Koudelkové, která provozuje občerstvení u vstupu do soutěsek. Loni jimi prošlo na 300 tisíc návštěvníků, což je podle starosty Hřenska, rekordní číslo. Bylo to o dvacet tisíc lidí více než v roce 2015.

Edmundova soutěska je skalnatý kaňon řeky Kamenice. Strmé a kolmé skalní stěny vystupují nad úroveň hladiny do výšky 50 až 150 metrů. V úseku, kde skály spadají do vody, nahrazuje cestu plavba na člunech. Po vodě je možné urazit další úsek 960 m, na který navazuje pěší stezka po levém břehu k Meznímu můstku, odkud je možné pokračovat dál do Divoké soutěsky. Tu podle webových stránek obce turistům zpřístupnili už v roce 1898.


Soutěsky ve Hřensku na Děčínsku
  • Aktuální dění
  • Zpráva