V čele Teplic stál na počátku 19. století hudební skladatel J. M. Wolfram

21. červenec 2019

V rubrice výročí týdne si připomeneme významného starostu Teplice Josepha Mariu Wolframa. Narodil se 21. července 1789 v Dobřanech v západních Čechách.

Po absolvování gymnázia, studoval na pražské univerzitě filozofii, zároveň se ale učil komponování u kapelníka J. M. Koželuha.

Z Prahy odešel do Vídně, kde studoval práva a zároveň tu vyučoval hudbu. Po ukončení studií pracoval u zemského soudu Praze, potom jako magistrátní rada v Teplicích, kde byl v roce 1824 jmenován purkmistrem.

Vedle starostí o správu města se také zapojoval do uměleckého života v lázeňském městě. Pořádal ve svém domě hudební večery, kam chodily významné osobnosti, například i Nicolo Paganini.

Sám Wolfram se hudbě aktivně věnoval. Na svém kontě má řadu hudebních skladeb, a to včetně oper. Ty nejznámější jsou: Maja und Alpino, Die bezauberte Rose nebo Das Schloss Candra. Hrály se i v zahraničí.

V Teplicích se zasadil o vytvoření stálé hudební společnosti Bademusikgesellschaft v čele s ředitelem a dirigentem Josephem Rohnem.

Za zmínku určitě stojí i pomoc, kterou Wolfram ochotně poskytl Polákům, kteří prchali za hranice po neúspěchu polského povstání. Joseph Maria Wolfram zemřel v roce 1839 ve věku pouhých 50 let.

Im Jubiläum der Woche erinnern wir an den Bürgermeister von Teplitz, Joseph Maria Wolfram. Wolfram wurde am 21. Juli 1789 in Dobrzan-Wiesengrund in Westböhmen geboren. Nach dem Studium am Gymnasium studierte er zunächst Philosophie an der Deutschen Universität Prag. Nebenbei studierte Wolfram Komponieren beim Joseph Maria Kozeluch. Im Jahre 1811 wechselte er an die Universität Wien, wo er ein Studium der Rechtswissenschaften aufnahm.

Nach dem Ablegen der Staatsprüfung wirkte Wolfram als Beamter der Landesregierung in Prag. 1819 wechselte er als Magistratsrat in die Dienste der Stadt Teplitz, wo er bis zu seinem Tode wirkte und ab 1824 das Amt des Bürgermeisters übernahm.

Neben der Stadtverwaltung engagierte sich Wolfram auch im künstlerischen Leben der Stadt. Er veranstaltete auch Musikabende, welche von wichtigen Personen besucht waren, wie z.B. vom Nicolo Paganini.

Joseph Maria Wolfram war aber auch ein aktiver Musiker: er komponierte mehrere Kompositionen, incl. Oper. Die bekanntesten Oper sind: Maja und Alpino, Die bezauberte Rose oder Das Schloss Candra. Diese Opern wurden auch im Ausland aufgeführt. Zu seinen musikalischen Werken gehören neben Opern auch Singspiele, Lieder, Sinfonien, Streichquartette und Klavierstücke. Wolfram wirkte auch bei der Gründung der Teplitzer Bademusikgesellschaft, an der Spitze mit dem Direktor und Dirigent Joseph Rohn.

Erwähnungswert ist auch die Tatsache, dass er den polnischen Flüchtlingen half, die nach Teplitz nach dem polnischen Aufstand flüchteten. Joseph Maria Wolfram starb mit 50 Jahren am 30. September 1839.

Spustit audio