Ústí nad Labem řeší, co s chátrajícími továrními areály a vybydlenými domy

03522313.jpeg
03522313.jpeg
Brownfieldy trápí snad každé větší město. Také v Ústí nad Labem je řada opuštěných průmyslových areálů nebo vybydlených domů. O tom, jak uchopit příležitost a tyto oblasti oživit, byla minulý týden (1. 2.) diskuze s odborníky ve veřejném sále Hraničář.

Ekonom a územní plánovač, architekt i developer se obecně shodli v tom, že město by si mělo vytipovat, které území chce oživit, a také mít vizi, co s ním, k čemu by měl třeba průmyslový areál sloužit. Lépe se pak podle nich jedná s vlastníky a investory.

Zhruba sedm let starou „Strategii přístupu k brownfieldům“ město Ústí nad Labem příliš nevyužilo. Situace se mění, navíc mezitím přišla také ekonomická krize.

Město podle mluvčí Romany Macové chystá aktualizaci, jak uvedla v mailu: „Je plánováno, že jako součást nové strategie rozvoje města pro rok 2021 až 2030 bude vytvořena koncepce se specifickým zaměřením na řešení všech typů brownfieldů na území města. Práce na nové strategii rozvoje města budou probíhat od měsíce června 2018.“

Město navázalo spolupráci s Czechinvestem a věří, že další investory přiláká plánovaná vysokorychlostní trať.

Ústí je zadlužené na 15 let dopředu a nemá prostředky na velké investice

Jedna věc jsou plány – druhá finanční možnosti, a také komunikace s vlastníky, připustila v mailu mluvčí Macová: „Město nemá možnost iniciovat legislativní změny, které by se následně mohly použít při vyjednávání s majiteli chátrajících objektů. Pokud soukromý majitel nemá zájem zrekonstruovat brownfield, je velmi obtížné vyjednávat. Město je v nelehké pozici, kdy je zadluženo na dalších 15 let a nemá prostředky ani na vlastní velké investice, rozvoj a opravy.“

I přesto město v několika případech zasáhlo – místo ruiny rozestavěného sektorového centra vybudovalo na Severní Terase sportoviště, koupilo a zbourá vybydlenou ulici Na Nivách. Odmítlo přitom požádat o dotaci na demolici – podle náměstka primátorky Jiřího Madara z Ústeckého fóra občanů je desetiletá podmínka udržování prázdné plochy pro město nevýhodná.

Čtěte také

Záměr obvodu Střekov na debatě přiblížila starostka Eva Outlá z PRO! Ústí – týká se oblasti střekovského nádraží: „Měla by tam mít zázemí Zubrnická museální železnice – depo, ideálně. Muzeum páry, možná věnované parní vodárně. Hasiči mají taky spoustu historické požární techniky, takže se nabízí zázemí i pro takovou techniku. Mohl by tu být možná i depozitář ústeckého muzea, nebo návštěvnické centrum Českého středohoří. Chtěli bychom vyhlásit soutěžní workshop, abychom získali co nejlepší náměty.“

Už nyní ale střekovská radnice narazila na odboru dopravy a majetku ústeckého magistrátu – v mailu důvod uvedla mluvčí města Romana Macová: „Negativní stanovisko odbor vydal k záměru využití pozemků, které přiléhají k podjezdu u Rybářské bašty. Cílem je zmodernizovat tento podjezd na standardní podjezdnou výšku a zlepšit podjezdní profil. Na jednání se SŽDC je zvána i paní starostka.“

Střekovská starostka Eva Outlá se nechce nechat odradit. Radnice podle ní potřebuje záměr, který vzejde ze soutěže. Čekají ji ještě jednání o odkupu pozemků a budov i vyřešení problému u Rybářské bašty. A samozřejmě hledání peněz na realizaci.“