Ústecký kraj v roce 2050 podle statistiků: o 100 tisíc obyvatel méně a mnohem víc seniorů

30. listopad 2017
03615097.jpeg

Třetinu obyvatel Ústeckého kraje tvoří mladí lidé do 29 let. Region je tak po Středočeském kraji druhým nejmladším v republice. Taková jsou data Českého statistického úřadu. Podle jeho odhadu už ale bude v roce 2050 situace úplně jiná.

Oproti jiným krajům není zatím situace se stárnutím populace v Ústeckém kraji dramatická, a to díky dětem, které se narodily v předchozích letech.

Dvě větší vlny počtu narozených dětí byly před 5 a 10 lety, další zmínil ředitel krajské pobočky Českého statistického úřadu Roman Bechtold: „Vysoký podíl mladé generace, kromě nadprůměrné porodnosti v nedávné minulosti, je také způsoben nižším podílem generace ve věku 65 a více let.“

To znamená, že se lidé v Ústeckém kraji nedožívají tak vysokého věku jako v jiných krajích.

„Z celkového loňského úbytku obyvatel kraje z důvodu stěhování činil téměř 60 % úbytek počtu osob ve věku 25 – 29 let. Z kraje se vystěhovalo přes 1 200 osob v tomto věku, naopak přistěhovalo přes 800. Stěhováním tedy ubylo během loňského roku téměř 1 % obyvatel této věkové kategorie. I v předcházejících 5 letech tomu bylo podobně,“ vysvětlluje Bechtold.

Je to možné ilustrovat i na tom, že podle sčítání lidu v roce 2011 má Ústecký kraj 2. nejhorší místo v Česku v počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí. Naopak v kraji žije hodně lidí pouze se základní školou, v tomto směru jde o 2. místo mezi kraji.

To, že mladí lidé odcházejí pryč, je možná způsobeno i tím, že jsou v Ústeckém kraji jedny z nejnižších platů v Česku.

Rok 2050 podle statistiků

Podle odhadu statistiků do roku 2050 poklesne celkový počet obyvatel Ústeckého kraje zhruba o 100 tisíc – jak kvůli stále klesajícímu počtu narozených dětí, tak kvůli úbytku lidí v produktivním věku. Naopak by až o 2 třetiny měl stoupnout počet lidí starších 65 let.

Regionální politici se už teď snaží udržet mladé lidi v kraji. Ústecký kraj i města nabízejí studentům stipendia, střední školy i Univerzita Jana Evangelisty Purkyně se snaží spolupracovat s místními firmami, které si tak mohou „vychovat“ své budoucí zaměstnance.