Ústecký kraj jedná o variantách řešení dopravní situace kolem Strážek

17. leden 2012

V úterý 17. ledna se na Krajském úřadě v Ústí nad Labem koná veřejné projednávání trasy obchvatu Strážek. Je to poslední možnost, kdy lidé mohou vznést své připomínky.

V současnosti existují na papíře tři varianty. Každá z nich přitom nějakým způsobem zasahuje do života obyvatel nebo chráněné rostliny a živočichy. Dokumentace EIA, pro posuzování vlivu na životní prostředí, zvažuje i nulovou variantu - tedy stávající stav.

Úřady, organizace i občané už měli jednou možnost své připomínky uplatnit. Existuje už i posudek na tyto varianty od odborné firmy Ekola – ta také doporučuje nulovou variantu. K té se přiklánějí i radní města. Podle posudku jsou důvody pro obchvat nedostatečné - každá z variant by se určitým způsobem negativně promítla do života lidí a očekávaný přínos obchvatu je proti tomu mnohem nižší.

Krajští radní s tímto názorem ale nesouhlasí. Dávají přednost takzvané západní variantě, která už je zakreslena i v krajském územním plánu.

Pokud Ústecký kraj tuto variantu prosadí, znamenalo by to kromě zmíněného zásahu do chráněných území i dražší výkup pozemků. Některé z nich se totiž s novým územním plánem Ústí nad Labem změnily na stavební a ty jsou samozřejmě mnohem dražší než louky.

Ve Strážkách vznikla i petice za tzv. superzápadní variantu, která by znamenala mnohem menší zásahy do přírody než předchozí tři varianty.

Veřejné projednávání začne na krajském úřadě 17. ledna v 16 hodin. Jak to ale nakonec s obchvatem Strážek bude, to bude jasné teprve za několik týdnů, možná i měsíců. Úředníci totiž nejdřív musejí zpracovat připomínky, které na úterním projednávání zazní.

autor: hau
Spustit audio