Ústecká  Spolchemie bude do roku 2021 bez míst znečištěných jedovatou rtutí

Ústecká chemička má hotový projekt, podle kterého dokončí sanaci míst kontaminovaných rtutí. „Podloží a stavební materiály budou uloženy do takzvaného ekokontejneru,“  řekl mluvčí firmy Jan Charvát.

Jde o jakýsi podzemní sarkofág. Termín dokončení prací stanovila Česká inspekce životního prostředí na prosinec 2021.

Rtuť využívala chemička při provozu původní amalgámové elektrolýzy. „Stále platí, že po dokončení sanačních prací bude toto území využito zejména pro logistické činnosti popřípadě lehkou výrobu,“ uvedl mluvčí.

Novou elektrolýzu, tentokrát membránovou, spustila Spolchemie před dvěma lety, slouží k výrobě hydroxidu draselného, hydroxidu sodného, chloru a vodíku. Díky dvoumiliardové investici se zdvojnásobila výroba. Šlo o největší investici v poválečné historii firmy.

Zastavení používání rtuti ve výrobě přispělo k pětinásobnému meziročnímu poklesu emisí těžkých kovů a anorganických sloučenin chloru do ovzduší. Vyplývá to ze zprávy o hodnocení dopadů na životní prostředí v roce 2018, kterou chemička zveřejnila.

03695856.jpeg

Celkově byly přesto vloni emise do ovzduší meziročně vyšší. „Navýšení bylo paradoxně zaznamenáno u oxidů dusíku vykazovaných na vodíkové kotelně, kde je spalován vodík (ekologicky čisté palivo) z membránové elektrolýzy," uvádí zpráva.

Vodík vzniká jako vedlejší produkt při výrobě hydroxidů. Jeho nezanedbatelné přebytky jsou v současnosti využívány jako zdroj energie, respektive palivo při výrobě páry.

Ústí nad Labem se Spolchemií uzavřelo memorandum, podle kterého je chemička připravena poskytnout městu vodík pro vozidla ústecké MHD. Pokud se Ústí podaří získat dotace na výstavbu plnicí stanice a nákup autobusů, mohly by první vozy s vodíkovým pohonem jezdit po městě v roce 2021.

Kromě sanace míst znečištěných rtutí se připravuje i sanace podzemních vod v areálu chemičky – hotovo by mělo být v září 2025.

Spustit audio zdroj: ČTK

Související