Úspěšnost vězeňského programu Romodromu závisí zejména na klientovi. Uspějí ti, kteří uspět chtějí

24. listopad 2020

Terénní vězeňský program Romodromu připravuje jednotlivce na život po výkonu trestu. Jak projekt funguje více vedoucí programu v Praze Iveta Součková.

Nově příchozí klientka, paní Vlasta, se právě od Ivety Součkové dozvídá, jaká pravidla v projektu fungují:

„Vždycky klientům říkám, ať mluví otevřeně a nebojí se mi říct, že s něčím nesouhlasí. Pro vzájemnou spolupráci je to určitě lepší. My dáváme podněty, směr určujete vy.“ protože je to lepší potom proto říkám nově příchozí klientce vedoucí terénního vězeňského programu Iveta Součková.

Obecně prospěšná společnost Romodrom byla založena v roce 2001 jako dobrovolné občanské sdružení s posláním pomáhat těm, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením.

Z propouštěcích papírů je zřejmé, že paní Vlasta strávila ve vězení 21 měsíců a že nejde o její první trest. Ukazuje se, že se klientky potýká s dluhy. Lidé, kteří se vrací z výkonu trestu, je mívají problém splácet. Paní Vlasta navíc nevěděla, že bude muset zaplatit i advokáta ex offo. V případě, kdy obviněný z trestného činu musí být povinně zastoupen advokátem a zároveň si obviněný advokáta nezvolil sám, nebo si její nemůže dovolit, je mu obhájce určen soudem. Náklady advokáta na obhajobu v takovém případě hradí stát, který je ale pak po obviněném vymáhá, pokud je rozsudkem odsouzen.

„Lidé si myslí, že advokát ex offo je bezplatný. Ano, v určitém momentě je, ale je tu nějaký tarif a stát potom tyto služby chce proplatit. Z toho jsou lidé v šoku.“

„Jde o docela vysoké částky.“

„Záleží na tom, kolik jste měla trestů, jak dlouhé bylo soudní řízení, kolik bylo úkonů, atd.“

Program funguje v různých krajích

Terénní vězeňský program Romodromu funguje v 10 krajích České republiky. Služba má celkem čtyři lokální kanceláře a spolupracuje s věznicemi.

„S věznicemi máme většinou smlouvy, máme v nich kontaktní pracovníky. Jde zpravidla o sociální pracovníky nebo speciální pedagogy, kteří dávají informace formou letáků, rozhovorů, apod. Lidé, pokud mají zájem, nás přes ně kontaktují. Nejsme sociální služba jenom pro lidi ve věznici, jsme terénní vězeňský program, tzn., že k nám mohou přijít i lidé podmíněně odsouzení nebo ti, kteří vykonávají obecně prospěšné práce.“

Jak přesně spolupráce s věznicemi funguje?

„Naše pobočka dojíždí do čtyř věznic. Jiné pobočky Romodromu jezdí v jiných krajích. Naším rajónem je Světlá nad Sázavou, Vinařice, Příbram a Oráčov.“

S čím se na vás člověk ve výkonu trestu může obrátit?

„Zpravidla jde o tzv. poradenský trojlístek, tzn. práce, bydlení a zaměstnání. Lidé mají také často problém s dluhy a ty samozřejmě ovlivňují to, kolik si vydělají a kolik peněz jim pak zůstane na bydlení a na jídlo.“

Když odsouzený opouští věznici, pracujete s ním dál?

„S kontaktními pracovníky jsme domluveni, aby nám dávali lidi půl roku před propuštěním. Pokud je trest krátký, třeba půlroční, sejdeme se s klientem hned na začátku, u delších trestů se čeká pár měsíců až let.

Před propuštěním vytváříme tzv. plán po propuštění – opět dluhy, práce bydlení. Často se stává, že pracujeme s člověkem až těsně před propuštěním, v tom případě se ptáme, s čím nejvíce potřebujeme pomoct a pak ho buď směřujeme na jiné pobočky nebo jiné organizace, podle toho, kam se chystá vracet. My si necháváme jen Prahu a Středočeský kraj.“

Úspěšnost závisí na klientovi

Paní Součková, jaká je úspěšnost vašeho programu? Jaká je úspěšnost člověka, kterému pomáháte, aby se zapojil do běžného života?

„No, budu v tom upřímná a otevřená - je to 50 na 50. A hned vysvětlím proč. Ač my se můžeme snažit sebevíc, tak je to vždycky o tom daném člověku a o jeho osobním zrání.“

Na jaké překážky často takový člověk naráží?

„Ještě jsem nezmínila jednu věc a tou jsou závislosti, které vás stahují.  Lidé si už kolikrát na ten životní styl zvykli, umí se v něm daleko lépe orientovat než v normálním, běžném životě. Překážkou je pak zařadit se do toho normálního běhu, lépe znají život na okraji společnosti.“

Jak fungujete během koronavirové pandemie?

„Vyzkoušeli jsme si to už na začátku jara během první vlny. Věznice je hodně uzavřený systém, osvědčila se nám písemná komunikace.“

Spustit audio