Teplice se připravují na třídění gastroodpadu. Od roku 2023 to bude v České republice povinné

1. duben 2021 08:41
Informace ze severu Čech
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Odpadkový koš (ilustr. obr.)

Město Teplice chce zjistit, kolik kuchyňského odpadu lidé vyhazují do popelnic. Zatím končí buď v nádobách na bioodpad, nebo ve směsném odpadu. Odborníci ze společnosti JRK proto ve sběrném dvoře odpadky roztřídí a spočítají, kolik je v nich gastroodpadu. Město se tak dozví, kolik kuchyňského odpadu bude potřeba ještě vytřídit. Od roku 2023 totiž bude v České republice povinné gastroodpad třídit.

„Tady vidíte hromadu, vysypanou z toho kontejneru. Jde o směsný komunální odpad. Máme tady čtyřčlenné týmy, které ručně ten odpad třídí do pytlů,“ popisuje Marek Adamec, regionální manažer společnosti JRK.

Pracovníci firmy pak ještě rozdělují odpad do dalších pytlů, které jsou určené například na plasty, infekční odpad nebo na plechovky.

„Pak jsou tady papíry, měkké plasty, PET lahve, nápojové kartony, plechovky. Máme tady i textil, sklo, bioodpad a gastroodpad,“ dodává Marek Adamec.

Podle předběžných výsledků odborníci odhadují, že zhruba 70 % zkoumaného odpadu nemusí končit v popelnicích na směsný odpad.

„70 % odpadu nemusí končit v kontejnerech na směsný odpad – může jít o bioodpad, který je kompostovaatelný, nebo o plasty, které mohou jít k recyklaci,“ vysvětluje projektová manažerka firmy JRK Lucie Pečínková.

Neutrácet víc, než je nutné

Celkem město do projektu zapojilo zhruba 350 domácností z různých lokalit.

„My jsme specificky vytipovali pět lokalit ve městě tak, aby to bylo ze všech čtvrtí, aby tam byla různá sociální skladba. Ty se budou tohoto pilotního projektu účastnit,“ říká primátor Teplic Hynek Hanza z ODS.

Celou kampaní chce město své občany v této oblasti vzdělávat. Cílem je, aby lidé odpad třídili, a aby se suroviny dokázaly dál využít.

„Naší snahou je snížit skládkování a tím i ušetřit peníze. Zvlášť teď, když platí nový zákon o odpadech, který podle toho množství navyšuje sazbu, takže to je naše další motivace – neutrácet víc, než je nezbytně nutné,“ doplňuje Hanza.

Spustit audio

Související