Strážníci už nemohou řešit přestupky domluvou. Místo toho mají napomínat

14. září 2017
Strážník městské policie na obchůzce

Od letošního července už nemůže městská policie řešit méně závažné přestupky domluvou. Změnu přinesla novela přestupkového zákona. Strážníci teď mohou za přestupek dát jen pokutu, nebo napomenutí, o kterém ale musí sepsat protokol a předat úřadu. Přestupků, které musejí obecní a městské úřady řešit, přesto navzdory novému opatření zatím moc nepřibylo.

„Nová legislativa sice zrušila institut domluvy, máme v ní nový druh správního trestu – napomenutí. Ten mohou strážníci také uložit na místě. V tom případě máme speciální formu příkazových bloků pro tyto účely,“ vysvětluje Tomáš Pavlík z děčínské městské policie.

Ani tak ale podle něj nejsou strážníci bez možnosti řešení méně závažného přestupku. „Neznamená to, že v případě nějakého bagatelního jednání nemůže strážník záležitost řešit neformálně, a toho člověka pouze poučit o tom, že jeho jednání není vhodné a příště by mohlo být příslušným trestem, to znamená napomenutím, nebo uložením pokuty,“ upřesňuje Pavlík.

V Ústí nad Labem strážníci domluvu příliš nevyužívali. Přesto podle Jana Novotného z ústecké městské policie opodstatnění měla, například u starších lidí: „Ne že bychom zrovna řešili případy domluvou, spíš se to týkalo lidí, kteří jeli do nemocnice, nebo na nějaké vyšetření a špatně zaparkovali. Pokud jim bylo třeba 70 let a bylo to poprvé, tak se to řešilo domluvou.“

Podle nového přestupkového zákona tak můžou méně závažně přestupky řešit strážníci napomenutím. Pokud s ním člověk nesouhlasí, musí přestupek řešit příslušný úřad a jeho přestupková komise. Výraznější nárůst takových případů ale například ústecký magistrát nezaznamenal.
„Vzhledem k tomu, že institut domluvy byl městskou policií využíván zcela výjimečně, nárůst přestupků není vůbec markantní,“ vysvětluje mluvčí Romana Macová.

Podobné je to také na mosteckém magistrátu. Vysvětluje mluvčí Petr Baraňák: „Počet přestupků se výrazněji nezměnil. Klesl počet domluv na místě a naopak lehce stoupl počet napomenutí. Nicméně většina přestupků se řeší přímo na místě blokovou pokutou a následným zaplacením na služebně městské policie.“

Podle metodiky ministerstva vnitra je ale možné méně závažné přestupky řešit i neformálně, tedy bez napomenutí, nebo příkazového bloku.

Spustit audio
  • Aktuální dění
  • Zpráva