Soukromý investor připravuje v Novosedlicích u Teplic parcely pro nové domy

21. prosinec 2021 08:59

V Novosedlicích u Teplic má vzniknout přes 50 parcel pro rodinné domy. Investor připravuje zasíťování rozlehlé lokality. Vyplývá to z oznámení magistrátu města Teplice o zahájení vodoprávního řízení. To je zapotřebí pro vydání stavebního povolení.

Na okraji Novosedlic, v těsném sousedství Teplic, nad areálem dopravního podniku, by mohlo vyrůst 54 rodinných domů.

O stavební povolení vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace a vsakovací nádrže s přepadem do vodního toku vodoprávní úřad požádal za soukromého investora projektant.

Případné námitky lze uplatnit do 15 dnů po doručení oznámení.

Spustit audio

Související