Školní jídelny a projekt Zdravá škola

Školní jídelna. Co se vám vybaví dřív? Milované buchtičky s krémem nebo tuhý plátek masa s UHO – univerzální hnědou omáčkou? Svoje vzpomínky s dnešní realitou porovnávala Iveta Kalátová na českolipské Základní škole Slovanka, která se podle slov zástupce ředitele Tomáše Policera přihlásila k projektu Zdravá škola.

K projektu Zdravá škola se připojuje postupně více a více škol. Pokud mezi nimi není ta, kterou navštěvuje vaše dítě či vnouče, zkuste na příští třídní schůzce navrhnout účast v projektu. Informace k němu najdete na www.vychovakezdravi.cz.