Sedmnáctým rytířem českého lékařského stavu se stal lékař z Děčína

13. leden 2015
Rytíř ve zbroji

Sedmnáctým Rytířem českého lékařského stavu byl 18. března v Praze pasován děčínský lékař Hugo Engelhart. Česká lékařská komora ho tímto čestným titulem odměnila především za jeho postoj v padesátých letech minulého století. Hugo Engelhart se tehdy aktivně stavěl proti komunistické totalitní moci a byl za údajnou vlastizradu odsouzen na 16 let do vězení.

Titul Rytíř českého lékařského stavu uděluje komora od roku 1996 lékařům, kteří se zasloužili o rozvoj mediciny nebo vykonali nějaký významný občanský čin. Právě jako Hugo Engelhart, který se v roce 1948 zúčastnil protikomunistických studentských demonstrací a který celý život zastával protitotalitní postoje. Za ty si později vysloužil vězení a ztrátu občanských svobod. V roce 1968 během politického uvolnění zakládal na Děčínsku klub politických vězňů K 231. Na jeho osudy lékařskou komoru mimo jiné upozornil filmový dokument, který připravili studenti děčínského gymnázia.