Se zřízením bytů pro lidi v krizi Spirála naráží na odmítání vedení města Ústí nad Labem

22. březen 2019 13:30

Vedení města Ústí nad Labem se snaží zajistit byty pro lidi v náhlé krizi i bydlení pro ty, kteří nemají na běžný nájem. V souvislosti s krizovými byty kritizovala náměstkyně primátora Věra Nechybová z Ústeckého fóra občanů neziskové organizace, že v podobných situacích pomáhají lidem málo. Například organizace Spirála se snaží koupit domy, aby mohla uvolnit takzvaná krizová lůžka a pomoci více lidem. Potřebný souhlas města ale nedostala.

Svá slova mířila Věra Nechybová na neziskové organizace, které v Ústí pomáhají lidem v nepředvídatelné nebo náhle neřešitelné situaci. Jako příklad uvedla právě Spirálu.

„Spirála nabízí lůžka, a tady bych opravdu vítala aktivní pomoc – řešení i ze strany těch neziskových organizací,“ prohlásila Nechybová.

Potřebných přibývá – třeba obětí domácího násilí, seniorů v krizových situacích a dalších

Takzvaná „krizová lůžka“ může Spirála poskytnout nanejvýš pěti lidem najednou a můžou je využívat maximálně týden.

Takových lidí podle vedoucí Spirály Martiny Vojtíškové přibývá – organizace proto chce nakoupit domy, aby mohla krizová lůžka uvolnit, a přitom předchozím nocležníkům dál pomáhat.

„Abychom jim mohli nabídnout bezpečné bydlení – to se týká například obětí domácího násilí, nebo třeba seniorů, kteří jsou často v nějakých krizových situacích, také ne vlastní vinou,“ uvedla Vojtíšková. Další potřebnou skupinou jsou mladí lidé, kteří musejí v 18 letech odejít z dětského domova.

Spirála má vytipované dva domy pro sociální bydlení

„V Neštěmicích jsme si vytipovali dvě nemovitosti – jedna je v dobrém stavu, druhá v o něco horším. Náš zájem byl tyto budovy koupit, a ten zájem trvá dál,“ doplnila Martina Vojtíšková.

Dům v lepším stavu patří manželům Huckovým z Janáčkovy ulice – už se tam bojí bydlet. V okolí kvete takzvaný obchod s chudobou, střídající se nájemníci jim znepříjemňují život, několikrát je i fyzicky napadli.

Huckovi si stěžují i na nezájem strážníků a policie o řešení jejich stížností. I proto dosavadní zájemci o dům koupi vzdali. Spirála je proto pro ně naděje.

„Pro nás by to řešení bylo vysvobozením, protože nespíte, jste denně uráženi, i se bojíte jet do vlastní ulice, abyste nesrazili dítě. Nezájem kompetentních orgánů nám ničí život i tím, že pro nás vlastně přestal existovat ten normální život – že bychom si šli za kulturou, nebo se někam projít, a že bychom bez strachu mohli zanechat zavřený dům,“ popisuje Jana Hucková.

Ke koupi domů Spirála od bývalého vedení města souhlas nedostala

Na koupi domu nejen Huckových, ale i toho druhého, potřebuje Spirála získat evropskou dotaci, a také souhlas města s jejím záměrem. Ten ale loni, ještě od bývalého vedení, kdy byla Věra Nechybová primátorkou, organizace nedostala.

„Domnívali jsme se, že – vzhledem k tomu, pro koho ty byty chceme, nebude problém od města to souhlasné stanovisko získat. Nicméně jsme se setkali s tím, že město vyhlásilo, že nebude tato stanoviska dávat,“ popsala Vojtíšková.

O tom, že do schválení zákona o sociálním bydlení nebude město dávat stanoviska k podobným záměrům, radní rozhodli v únoru 2017.

Současné vedení města chce sociální bydlení samo řešit dotacemi na přestavby například bývalé ubytovny v Čelakovského ulici nebo domu v ulici 1. máje.

Spustit audio

Související