Sčítání lidí, domů a bytů 2021: Formuláře budou nově dostupné v romském jazyce

24. únor 2021

Sčítání lidí, bytů a domů započne v Česku 27. března. Od toho dne budou moci lidé nově vyplňovat formuláře elektronicky. Námi oslovení studenti středních škol doufají, že právě tento krok napomůže k tomu, aby se k romské národnosti přihlásil daleko větší počet Romů, než tomu bylo při posledním sčítání.

„Během posledních 10 let se určitě situace u romské menšiny změnila. Jestli pozitivně, nebo negativně zjistíme až po oznámení konečného výsledku sčítání. Já bych si přál, aby nás bylo víc. Lidé začínají jinak myslet, a to i díky různým akcím, které jsou vytvářeny na podporu romské menšiny. Proto doufám, že se k romství lidé budou hrdě hlásit,“

říká 18letý student střední zdravotní školy Štefan Fery a dodává, že při posledním sčítání se celá rodina přihlásila k české národnosti. Letos, kdy je sám dospělý a rozhoduje sám za sebe, uvědomuje si daleko více svou vlastní identitu.

„Hodně lidí se dle mého neztotožňuje se svým romstvím. Asi na to má velký vliv osobní zkušenost a prostředí, ve kterém lidé žijí. Já ale hrdý jsem, a když teď poprvé mohu, tak do dotazníku uvedu, že jsem Rom. A mateřský jazyk? Tím je pro mě slovenština, protože pocházím z východního Slovenska, a romština.“

Formuláře v romském jazyce

Fery vítá, že sčítací formulář je nově i v romském jazyce:

„To jenom dokazuje, je společnost začíná uznávat i ostatní menšiny a bere na vědomí, že jiným jazykem mluví více lidí. Jde o úspěch pro nás i pro většinovou společnost, že se romština posouvá dál.“

Přihlásit se k romské národnosti plánuje i studentka střední gastronomické školy Natália Sinajová:

„Já bych zvolila českou i romskou národnost. Narodila jsem se v Česku, ale v romské rodině. A na to, že jsem Romka, jsem hrdá. Chodila jsem do tanečních souborů, kde jsem se naučila romské tance, učila jsem se zpívat romské písně, zkrátka jsem na to hrdá a nestydím se za to.“

Jako svou mateřštinu uvede Natália český jazyk:

„Ve formuláři vyplním češtinu, jelikož romsky pořádně neumím a momentálně se ji teprve učím.“

Natália je přesvědčena, že díky osvětě se při letošním sčítání přihlásí k romské národnosti daleko větší počet Romů:

„Myslím si, že u sčítání bude větší hodnota. Bavili jsme se o tom s vrstevníky, a proto vím, že se většina z nás cítí být Romem. Řada z nás také třeba studuje vysokou školu a nedívá se zpět na to, co se stalo v minulosti, spíš žije v přítomnosti a začíná si budovat budoucnost.“

autor: Rena Horvátová
Spustit audio