Rozhovor se Štěpánkou Šichovou ze Spolku česko-německého porozumění Trutnov - Krkonoše

20. listopad 2020

V Trutnově v tamním centru setkávání sídlí Spolek česko-německého porozumění Trutnov-Krkonoše. Jeho členy jsou jednak místní Němci, kteří nebyli po válce odsunuti a zároveň i lidé, kteří mají o německou historii této oblasti zájem.

Činnost spolku je velmi pestrá. Snaží se zachytit paurisch – místní německé nářečí. Veřejnosti také představují zajímavé německojazyčné osobnosti tohoto regionu. Vedoucí spolku Štěpánku Šichovou jsme pozvali k našemu mikrofonu.

Druhým tématem magazínu pro německou menšinu je pražský rodák Franz von Ringhoffer.

autoři: Veronika Kindlová , Richard Šulko
Spustit audio