Reklamovat sociální služby je v dnešní době běžné. Nebojte se toho!

Péče o nemocného seniora
Péče o nemocného seniora

Pokud nastane okamžik, kdy už se nedokážeme starat o své rodiče nebo prarodiče, začínáme přemýšlet o umístění do zařízení pro seniory. I po důkladném zvážení a vybrání toho nejlepšího zařízení se nám ale může stát, že příbuzný bude nějakým způsobem strádat. Jelikož je sociální služba definována zákonem, lze ji v dnešní době reklamovat.

Lidé si dnes začínají zvykat na to, že i sociální služby mohou reklamovat, a to u vedení seniorského domu, ve kterém je registrovaný člen rodiny. Služby v těchto domovech jsou již několik let definovány zákonem o poskytování sociálních služeb.

Všechny seniorské domy, které jsou registrované, se musí tímto zákonem řídit. Jsou ale také zařízení, která registrovaná nejsou, tudíž na ně zákon nedohlíží – tyto domovi mají větší svobodu v tom, co mohou a nemusejí poskytovat.

„Vždy, když umisťujeme seniora do zařízení, měli bychom podepsat smlouvu,“ radí Tomáš Černický. Tato smlouva má garantovat poskytnutí všech služeb, které zařízení nabízí. Standartně jde o ubytování, stravu, aktivity atp.

Pokud jsme se službami nějakým způsobem nespokojeni, je možné je „reklamovat“

Tomáš Černický radí, abychom se vždy ozvali vedení zařízení, pokud se nám cokoliv nelíbí – ať už je to strava, nebo chování pracovníků ke klientovi.

„Je důležité o tom mluvit. Pokud chceme zkvalitnit péči, základem je komunikace,“ vysvětluje.

Máme hned několik způsobů, jak podat stížnost. V seniorských domech bývá schránka na stížnosti, kam můžeme vkládat své připomínky i anonymně, dále můžeme kontaktovat sociální pracovnice, které jsou v každém domově – ty mluví o problémech se svými klienty a snaží se problém vyřešit. Nebo je možné řešit stížnost přímo s vedením. „Určitě je ale nejlepší to v první fázi zkusit vyřešit přímo s tím, koho se to týká.“

Občas se může stát, že klient podepíše něco, čemu úplně nerozumí. Jelikož je ale svéprávný, zařízení má na vyžádání klientova podpisu právo.

„Personál vždy musí klientovi vysvětlit, co přesně podepisuje a čeho se daná listina týká,“ upozorňuje Tomáš Černický.

Stává se, že si klient nevzpomene, co přesně podepsal a nemůže o tom přesně informovat rodinu. „Je to opět o té komunikaci. Personál by měl být ochotný vysvětlit rodině, co se stalo, na čem se s klientem dohodl a co senior podepsal.“

Spustit audio
autor: Kateřina Klabzubová

Související