Radost z pozorování ptáků ve městě a okolí

Čím se od sebe liší naši dva nejrozšířenější vlaštovkovití ptáci – vlaštovka obecná a jiřička obecná? Podle čeho je od sebe rozeznáte?

Příručku Michaela Schmolze „Radost z pozorování ptáků“ z produkce nakladatelství GRADA můžete získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.

Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte přitom uvést své plné jméno a poštovní adresu, abychom věděli, kam případnou výhru poslat. Máte na to čas do neděle 24. října. Hodně štěstí!

Správná odpověď na minulou otázku

Co jsou to feromony? Kdo termín „feromon“ použil jako první? A z jakých řeckých slov byl tento termín odvozen?

Jak ve své knize píše Jan Žďárek, pojem „feromon“ zavedli v roce 1959 německý biochemik Peter Karlson a švýcarský entomolog Martin Lüscher. Jejich článek v časopise Nature měl titulek „Feromony, nový název pro třídu biologicky aktivních látek“. Název vznikl kombinací řeckých slov pherein – přenášet a hormon – stimulovat. Podle definice obou přírodovědců jsou feromony „látky vylučované do vnějšího prostředí jedním jedincem a přijímané jiným jedincem téhož druhu, u něhož vyvolávají určitou reakci, například určité chování nebo vývojový proces“. V příslušném heslu internetové Wikipedie se však dočtete, že tato definice dnes není beze zbytku přijímána. Všichni vědci se shodují na jediném – že feromony jsou látky, které slouží ke komunikaci mezi jedinci stejného druhu. Nejčastější dnes užívaná definice feromonu pak praví, že se jedná o „substanci sloužící jako chemický signál produkovaný jedním organismem za účelem ovlivnění chování jedinců stejného druhu“. O co v praxi jde, je však asi jasné.

Knihu Jana Žďárka „Ohroženi hmyzem?“ z produkce nakladatelství Academia od nás za správnou odpověď dostane pan Aleš Drozd z Příbrami. Gratulujeme!

kniha, čtenář, knihy, literatura

O soutěži

Každý měsíc hrajeme o hodnotnou novou knihu. Soutěžní otázku uslyšíte na konci každého pořadu a její znění najdete i na tomto místě. Knihu vyhraje ten z vás, jehož odpověď bude co nejpřesnější a nejúplnější (není-li stanoveno jiné kritérium). Správné znění odpovědi spolu se jménem výherce se dozvíte přímo v pořadu a také zde, na našem webu.