Řád času aneb Možná je čas ta největší záhada

2. červenec 2020

Italský teoretický fyzik Carlo Rovelli se zamýšlí nad podstatou času, aby nakonec dospěl k závěru, že pokud čas existuje, tak především v naší mysli.

Řád času. Ačkoliv název útlé knihy italského fyzika Carla Rovelliho, vydané nedávno i česky péčí nakladatelství Argo a Dokořán, vytváří pocit něčeho jasného a uspořádaného, opak je pravdou.

Čas jako sled událostí

Řád času

Fyzikálně už víme, že čas plyne na různých místech různě v závislosti na hmotě i rychlosti, že neexistuje žádný univerzální interval jeho plynutí, že dokonce v základních rovnicích není rozdíl mezi minulostí a budoucností. Umíme si představit, že čistě vzato neexistuje žádná současnost – vždyť sotva dokončíme mrknutí oka, sotva dopíšeme písmeno, stanou se součástí minulosti.

Té minulosti, která je pro každého z nás především řetízkem vzpomínek na události v našem soukromém „kuželu bytí“. Ten se místy prolíná s jinými a vytváří kolektivní minulost, která není ničím jiným než sledem událostí, nekonečně krátkých políček filmu, jejichž promítnutí v těsném sledu teprve vyvolá iluzi pohybu a běžícího času.

Neuspořádanost, plynutí, černý a bílý kůň

Pasoucí se bílý kůň

Vesmíru vládne entropie, neuspořádanost; jen místy, ve speciálních systémech, může být entropie zpočátku nižší a pak globálně růst, píše Carlo Rovelli. Tento růst entropie prožíváme jako tok času. „Čas nikdy nikdo neviděl,“ říká Jan Werich v jedné ze svých divadelních předscén s Miroslavem Horníčkem, „čas si vymysleli lidé, aby věděli od kdy do kdy a co za to…“ A tak nějak to je, řeknete si po přečtení posledních řádek Rovelliho Řádu času. A nezbude vám než se smířit s poznáním, že mimo naši mysl, mimo naši perspektivu, vlastně žádný čas není. Zůstal jen pocit jeho plynutí.

Obloukem od fyziky tak dospějete k filozofii, a nakonec ke kráse a smutku Beethovenovy Missy Solemnis. Budete smutní, když odezní. Stejně odezní – ve vší své prostotě i složitosti – poslední kapitola knihy Carla Rovelliho. A právě tak i každý jiný váš zážitek:

Venku skončila bouře

Na okně vlaku načrtla klikaté čáry

Kapek, co za jízdy prchají vzad

Vteřina světliny v lese

Kde malé údolí přetíná kamenný most

Dům a potokem rozčíslá louka

Tam navěky pasou se pospolu dva

Černý a bílý kůň

Carlo Rovelli: Řád času. Praha: Dokořán a Argo, 2020. ISBN 978-80-7363-951-8 (Dokořán) a ISBN 978-80-257-3125-3 (Argo).

Spustit audio

Související