Příběhy z kalendáře - Václav Švambera

10. leden 2011
Mapy stárnou rychleji, než by se mohlo zdát...

Jednou ročně zpravidla na počátku prázdnin otevírá Český úřad zeměměřický a katastrální svůj unikátní depozitář - rozsáhlou sbírku starých map, umístěnou na zámku v Libočanech u Žatce. Pro milovníky starých map je to zážitek, který je nutné absolvovat.

Méně se ale ví, že v České republice je ještě jedna unikátní sbírka map: Mapová sbírka Univerzity Karlovy. Obsahuje skutečné unikáty. Mluvím o ní proto, že u jejího vzniku stál rodák ze severních Čech, kterého si dnes připomeneme.

Významný český geograf Václav Švambera se narodil 10. ledna 1866 v obci Peruc na Lounsku. Na studia odešel do Prahy a po akademickém gymnáziu absolvoval zeměpis, historii a geologii na České univerzitě. První větší článek o výzkumech Afriky napsal, když mu bylo 22 let.

Švambera byl vůbec pilný přispěvatel do mnoha časopisů, sborníků nebo slovníků. Například v letech 1893 až 1898 byl odborným redaktorem zeměpisu v Ottově slovníku naučném a sám napsal pro tento legendární slovník největší část hesel v tomto oboru. Roku 1897 se vydal na velkou cestu po severní a západní Evropě, ze které opět vytěžil řadu článků i odborných studií. Účastnil se mezinárodních geografických kongresů, pracoval v zahraničních zeměpisných ústavech a v roce 1902 se stal nejprve docentem při České univerzitě a roku 1916 profesorem.

Václav Švambera se sice zabýval zeměpisem ze všech možných stran, ale přesto nejvíc jej zajímal zeměpis polární, africký a některých koloniálních zemí. V roce 1908 se stal ředitelem Geografického ústavu, kterým sám založil - a ve funkci vydržel až do roku 1936.

V letech po první světové válce také vykonával funkci děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a roku 1902 založil onu už zmíněnou Státní sbírku mapovou. Jeho asi největší knižním dílem byla dvoudílná monografie Konga, vydaná v letech 1902 a 1905 - ve své době největší říční monografie pro jižní polokouli. Je také autorem několika zajímavých prací o šumavských jezerech.

Severočeský rodák Václav Švambera zemřel v září 1939 v Praze.

Spustit audio
autor: David Hertl