Příběhy z kalendáře - Obchodní a živnostenská komora

4. leden 2011
Příběhy z kalendáře

Za to, že se v dobách průmyslové revoluce z Liberce nestalo jen nevzhledné průmyslové město vděčíme zřejmě i soupeření mezi Čechy a Němci. Bohatí čeští Němci, kteří koncem 19. století považovali Liberec za přirozené centrum Sudet, se totiž chtěli svým městem pochlubit, vyrovnat se Praze.

Zásluhu na tom má i Obchodní a živnostenská komora, jejíž honosné liberecké sídlo si dnes připomeneme. Vzpomeňme proslulou výstavu českých Němců z roku 1906, uskutečněnou jako protiváhu Všeobecné zemské výstavy konané v Praze roku 1891.

Ostatně mnozí ještě máme v živé paměti pokračující tradici libereckých výstavních trhů. Liberecké výstavní trhy, zkráceně LVT, probíhaly v sousedství dnešní Masarykovy, dříve Leninovy třídy. Právě zde také sídlila Obchodní a živnostenská komora, instituce hájící, alespoň v dobách svobodného podnikání, právě zájmy zdejších bohatých Němců, tedy obchodníků a průmyslníků.

Její reprezentativní sídlo bylo slavnostně otevřeno přesně před 110 lety 4.ledna 1901 a můžete je v sousedství krásných budov muzea a lázní obdivovat dodnes. Jde o nádhernou velkoryse pojatou budovu. Projekt architektů F. Brantzkyho a M. Remgese z Kolína nad Rýnem mimochodem realizovala stavební firma G. a F. Mikschů, která právě úspěšně dokončila budovu sousedního muzea. Také tuto akci zvládli výborně a už na podzim roku 1900 předali budovu do užívání.

S ohledem na zmíněnou česko - německou soutěživost byly po vzniku československého státu z působnosti komory vyňaty české okresy a přičleněny k nově vzniklé obchodní komoře v Hradci Králové. A zdejší Obchodní a živnostenská komora tak mohla bez střetu zájmů prosazovat svoje cíle. Ne však příliš dlouho.

Poválečné a únorové události německému živlu a podnikání vůbec učinily, řečeno tehdejší rétorikou, ráznou přítrž. No a budova začala sloužit lidu, doslova. Do roku 1960 zde sídlil krajský národního výbor a později, po zrušení Libereckého kraje, zde byla dětská poliklinika. V roce 1991 tu pak nakrátko opět začala pracovat Okresní hospodářská komora.

Padesátá léta znamenala návrat k tradicím – mimo jiného obnovou a rekonstrukcí Masarykovy třídy, ta byla vždy jakousi výkladní skříní města, a její dosud. Nejhonosnější vily lemují pravě Masarykovu třídu a lze je obdivovat nenáročnou procházkou z města směrem k zoologické či botanické zahradě.

K turisticky atraktivnímu areálu patří pochopitelně i budova Obchodní a živnostenské komory. Tu však mnozí Liberečané dnes vnímají spíš jako sídlo dětské polikliniky. Tuto funkci ostatně plní dodnes. I já jsem zde jako školák absolvoval několik nepříjemných zubních ošetření. To je však již jiná historie.

autor: David Hamr
Spustit audio