Příběhy středověkých rytířů a geologická minulost ledového kontinentu

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Rytíř a tygr. Vyobrazení z Aberdeenského bestiáře (12. století)
0:00
/
0:00

Poslechněte si:

01:09 - Objevy a události
04:31 - Rytířská epika středověku: fantastické kraje, bytosti a věci
19:44 - Příběhy s nulou: První parlamentní volby u nás
24:04 - Kniha měsíce: Krajina! Průchod okolím v příkladech
27:46 - Soutěž o Knihu měsíce
29:00 - Geologická minulost Antarktidy

V úvodním přehledu zajímavostí se dozvíte, že australský Velký bariérový útes postihlo v posledních pěti letech už třetí blednutí korálů, příznak hynutí korálových polypů, a že mezi plastovým balastem ve světových oceánech plavou i miliony odolných dílků stavebnice LEGO; zmíníme se také o příčinách mizení konikleců otevřených z naší přírody a plánech na jejich záchranu. Prozradíme vám, že neznámý středověký kostel, jehož základy se nedávno našly na pražském Vyšehradě, nejspíš nebyl nikdy dokončen a budeme se věnovat americké kosmické misi Mars2020, s níž přistane na rudé planetě skoro jedenáct milionů pozemšťanů – tedy jejich jmen.

Příběhy středověkých rytířů: Bruncvík, vévoda Arnošt a ti druzí

Rytíři. Iluminace z artušovského románu 14. století (Leiden University Library)

Spousta věcí nebo jevů, které nás obklopují, nám dnes připadá běžná nebo aspoň pochopitelná. Středověký člověk jejich podstatu často nechápal, byly pro něj tajemné, podivuhodné, dokonce na úrovni zázraků. To mu však nebránilo v tom, aby se o ně zajímal, se směsí obdivu, podivu a strachu. Stávaly se součástí kolektivní imaginace, představivosti. Kořeny této imaginace byly trochu jiné v západní Evropě a trochu jiné u nás; ta západní k nám však postupně pronikala, třeba v podobě fantastických cestopisů a také zábavné literatury, pro níž se vžilo označení rytířská epika. Vrchol její obliby u nás spadá do 14. století, období vlády Lucemburků. Kdo byli hrdiny tehdy populárních příběhů, kolik se jich do dnešních dnů dochovalo a jaké fantastické prvky se v těchto skladbách vyskytují?

Modlící se křižácký rytíř na dobové miniatuře

Příběhy, které se nám dochovaly, často vycházejí ze západních vzorů. Spíše než o překlady jde o jejich nápodobu, kdy je mnohé vypuštěno, ale také doplněno. Jak nám řekl historik Filip Hrbek z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, česká rytířská epika se od svých vzorů liší různými akcenty, prvky nebo celkovou koncepcí. Liší se i hrdinové těchto příběhů? Zábavné rytířské příběhy jsou také plné fantastických rekvizit – podivných míst, zvláštních bytostí i kouzelných propriet. Dá se poznat, které z těchto rekvizit jsou našeho domácího původu a které odjinud?

Geologická historie ledového kontinentu

Antarktida

Podíváme-li se na Antarktidu pohledem geologa, zjistíme, že kontinent na jižním pólu naší planety byl od počátku „živý“ – a nikdy „živý“ být nepřestal. Geologické události, které ho stále formují, jsou však lidským okem nepostižitelné. Vědci mají jiné metody, jak tyto procesy zkoumat. Díky nim jsou schopni rekonstruovat geologickou historii ledového kontinentu s mnoha zajímavými detaily. Jaká byla?

Antarktida je v současnosti izolovaným kontinentem v zajetí ledu, obklopujícím nejjižnější výspu naší planety. Vždycky tomu tak nebylo. Antarktida má za sebou pozoruhodný geologický vývoj. Je třeba zajímavé, že není geologicky úplně homogenní – tedy stejnorodá. Jak to s Antarktidou je nám prozradil Václav Kachlík, ředitel Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.