Pravidla soutěže „Dobráci roku 2015/2016 Českého rozhlasu Sever“

27. květen 2016
r_2100x1400_regiony.png

Základní ustanovení

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).

Termín trvání soutěže: od 10. srpna 2015 do 25. června 2016.

Účast v soutěži

Soutěže se může účastnit každý Sbor dobrovolných hasičů s působností v Ústeckém nebo Libereckém kraji (dále jen „SDH SČ“), který se do soutěže přihlásí pomocí zaslaného a řádně vyplněného tištěného formuláře, který obdrží v srpnu 2015 všechny SDH SČ poštou nebo pomocí řádně vyplněného formuláře umístěného na webových stránkách www.dobraciroku.cz.

Každý pátek od 28. srpna 2015 do 27. května 2016 po 15. hodině proběhne ve vysílání Českého rozhlasu Sever losování ze všech přihlášených SDH SČ (příjem přihlášek probíhá neustále až do posledního losování, tedy do 27. května 2016). Vylosovaný SDH SČ obdrží drobnou cenu a následující týden s jeho zástupci natočí zástupce ČRo rozhovor (medailon o historii sboru, uskutečněných zásazích, úspěších a dalších zajímavostech). Medailon bude následně zařazen do vysílání Českého rozhlasu Sever, a to nejbližší pátek po natáčení po 15. hodině.

Po odvysílání medailonu mohou posluchači Českého rozhlasu Sever posílat SDH SČ hlasy prostřednictvím SMS zpráv z mobilních telefonů. Hlasování vždy trvá přesně jeden týden, tedy do odvysílání dalšího medailonku o dalším sboru.

Posluchači posílají SMS zprávy z mobilních telefonů. Tvar SMS zprávy je DOBRACI (mezera) název SDH SČ na číslo 900 11 04. Text zprávy nesmí obsahovat písmena s háčky a čárkami. Technicky zajišťuje ATS Praha. Cena jedné SMS je 4,- Kč včetně DPH. Počet hlasů z jednoho telefonního čísla není omezen.

V rámci soutěže bude celkem vylosováno 40 SDH SČ.

Vyhlášení výherců a předání výher

V pátek 10. června 2016 po 15. hodině budou ve vysílání Českého rozhlasu Sever vyhlášeny tři SDH SČ, které získaly nejvíce SMS hlasů za celou dobu trvání soutěže. SDH SČ s největším počtem platných SMS hlasů získá pro svou obec „Oslavu za 100 tisíc Kč“, která se uskuteční 25. června 2016, příp. v jiném termínu dle domluvy, a zároveň postoupí do Velkého finále v klasických hasičských disciplínách (dále jen „Velké finále“) v neděli 19. června 2016. Ve Velkém finále soutěží 10 Sborů dobrovolných hasičů z jednotlivých regionů České republiky (vítězů regionálních kol) o hasičské vybavení. Vyhlášení vítěze Velkého finále proběhne bezprostředně po skončení tohoto Velkého finále v neděli 19. června 2016.

Výhry budou předány osobně na základě předávacího protokolu.

Výhry

1. cena pro SDH SČ s největším počtem platných SMS hlasů
Oslava za 100 tisíc Kč (jedno sto tisíc korun českých) v obci vítězného SDH SČ, která zahrnuje:
- živá hudba, ozvučení, moderátor
- 100 kg grilovaného vepřového masa
- 750 litrů 10° piva Velkopopovický Kozel včetně zařízení výčepu a jeho obsluhy

2. cena pro SDH SČ s druhým největším počtem platných SMS hlasů
- poukázka na odběr 10 ks sudů piva (á 50 litrů 10° piva Velkopopovický Kozel)
- poukázka na odběr 30 kg syrového vepřového masa

3. cena pro SDH SČ s třetím největším počtem platných SMS hlasů
- poukázka na odběr 5 ks sudů piva (á 50 litrů 10° piva Velkopopovický Kozel)
- poukázka na odběr 20 kg syrového vepřového masa

Výhry – Velké finále

1. cena
Poukázka na hasičské vybavení za 150 tisíc Kč (jedno sto padesát tisíc korun českých)

2. cena
Poukázka na hasičské vybavení za 100 tisíc Kč (jedno sto tisíc korun českých)

3. cena
Poukázka na hasičské vybavení za 50 tisíc Kč (padesát tisíc korun českých)

Prohlášení Pořadatele

Účastí v této soutěži účastník soutěže bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.

Finanční plnění výher není možné.

Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, zkrátit případně bez náhrady zrušit.

Plné znění pravidel soutěže je k dispozici na internetové adrese www.rozhlas.cz/sever/dobraci.

Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.