Pravidelnou prohlídku komína nařizuje vyhláška. Obracejte se na tzv. oprávněné osoby

14. září 2015

Pravidelné čištění a prohlídka komína stojí zhruba od 400 do 600 korun. Provede-li tuto službu oprávněná osoba - kominík, jste "krytí“ v případě neštěstí. Ty, kdo zanedbávají pravidelné prohlídky komínů, nepotěšíme. Případný požár nebo jiné škody vzniklé v souvislosti s komínem vám pojišťovny nezaplatí.

Jde o porušení vyhlášky z roku 2010, která stanoví povinnost ročních prohlídek komínů oprávněnou osobou. K vlastní škodě si ještě připočtěte cenu výjezdu hasičů.

Kominíka nevoláme jen proto, “abychom si kryli záda“ před pojišťovnami. Hlavní význam jeho práce je předcházet rizikům. Při spalování dřeva, plynu či uhlí se vytvářejí saze a dochází ke kondenzaci a dehtování.

„Kdyby to chytlo, komín vám může prasknout,“ vysvětluje kominický mistr Eduard Bretschneider. „Kdo to nezná, nemusí si všimnout trámů u komína, které mnohdy bývají i zazděné. Vysoké teploty hoření pak mohou dům zapálit. U starších plynových spotřebičů představuje nebezpečí zkorodování hliníkové vložky, která se může se zbortit, zasypat vstup a lidé se mohou přiotrávit.“

Kdo je oprávněná osoba? K pravidelné roční prohlídce stačí vyučený kominík nebo osoba, která např. prošla příslušným rekvalifikačním kurzem. Ke kominickým službám patří čištění, případně revize komínů, ale také jejich opravy a vložkování nebo dopojování kouřovodů ke spotřebičům.

Revizní zprávy pak smí vystavit a podepsat jen člověk, který má oprávnění dělat revize. Revizní zprávy jsou zapotřebí například při připojování nových spotřebičů, po požáru, u uvedení do provozu nových staveb.

Kominík není kdokoli, kdo umí vylézt na střechu, ale jen člověk, který prošel speciálním učilištěm nebo rekvalifikačním kurzem. „Ideální stav je, zeptat se ho na to, jestli je vyučený v oboru, a případně ho požádat, aby ukázal certifikát, nebo kartičku od kominického cechu, kde máme fotku a jméno, tam se to krásně podle toho zjistí,“ radí Eduard Bretschneider.

Komín, kde se topí pevnými palivy, by se měl vymetat třikrát ročně. Vymést ho může třeba i majitel domu. Povinnost odborné roční prohlídky ale zůstává zachována.

autor: Veronika Dašková
Spustit audio